Unit 5 – Lớp 6: Skills 2

Skills 2 (phần 1-4 trang 55 SGK Tiếng Anh 6 mới)

1. Nick’s family are in the travel agent’s. They want to go on holiday. They are choosing a place from the brochure above. Which place do they choose?Gia đình Nick đang ở công ty du lịch. Họ muốn đi nghỉ mát. Họ đang chọn một nơi từ tờ bướm trên. Họ chọn nơi nào?

Họ chọn Vịnh Hạ Long

Travel Agent: We have some great deals. I recommend Ha Long Bay, Hue, Mui Ne or Nha Trang. (Chúng ta có giá hời đó. Tôi đề xuất đi vịnh Hạ Long, Huế, Mũi Né hoặc Nha Trang.)

Nick: Wow! I love the beach. Can we go to Mui Ne, Mum? (Wow! Tôi yêu bãi biển. Chún ta có thể đến Mũi Né không, mẹ?)

Nick’s Mum: well let’s think, Nick. Can I see a picture of the hotel in Mui Ne? (Nào hãy nghĩ đã, Nick. Tôi có thể nhìn ảnh khách sạn ở Mũi Né không?)

Travel Agent: Yes, here you are. (Được chứ, đây ạ.)

Nick’s Mum: Which is cheaper, Mui Ne or Ha Long Bay? (Cái nào rẻ hơn, Mũi Né hay vịnh Hạ Long?)

Travel Agent: Mui Ne is cheaper but I think Ha Long Bay is more interesting. (Mũi Né rẻ hơn nhưng tôi nghĩ vịnh Hạ Long thú vị hơn.)

Nick’s dad: Yes, you’re right. I think I want go to Ha Long Bay. It’s better than Mui Ne. (Ừ, cậu đúng. Tôi nghĩ tôi muốn đi vịnh Hạ Long. Nó ổn hơn Mũi Né.)

Nick: Oh. (Ồ.)

Travel Agent: Yes, it’s rainy in Mui Ne at this time of the year. You must take umbrellas and waterproof coats. (Đúng, ở Mũi Né mưa vào thời điểm này trong năm. Bạn sẽ phải mang ô và áo chống nước.)

Nick’s mum: Ok, let’s book Ha Long Bay please! (OK, làm ơn hãy đặt vé đi hạ Long Bay.)

2. Listen again and answer the following questions. – Nghe một lần nữa và trả lời những câu hỏi sau.

1. What other places does the travel agent talk about? (Công ty du lịch nói về những địa danh nào khác?)

=> Hue, Mui Ne or Nha Trang.

2. What questions does Nick’s mum ask? (Mẹ Nick hỏi những câu hỏi gì?)

=> ‘Can we see a picture of the hotel in Mui Ne?’ and ‘Which is cheaper, Mui Ne or Ha Long Bay?’

3. What advice does the travel agent give? (Công ty du lịch đưa ra lời khuyên nào?)

=> “Mui Ne is cheaper but I think Ha Long Bay is more interesting.” and “You must take umbrellas and waterproof coats (in Mui Ne).”

4. Is Nick happy about the choice? (Nick có vui với lựa chọn đó không?)

=> No, he isn’t.

3. Write a travel guide about a place you know. – Viết một bài hướng dẫn du lịch về một nơi mà em biết. 

– Em có những bức tranh hay em có thể vẽ một bản đồ về nơi đó không?

– Có những kỳ quan thiên nhiên nào?

– Chúng như thế nào so với những kỳ quan thiên nhiên khác?

– Em có thể làm gì ở đó? Em phải làm gì?

4. In notes, fill each blank in the network with the information about the place. Then use these notes to write a short paragraph about it.Trong bản ghi chú của mình điền vào mỗi khoảng trông trong mạng lưới các thông tin về nơi đó. Sau đó sử dụng những ghi chú để viết thành một đoạn văn ngắn. 

Tên điểm du lịch

(1) Nó ở đâu? 

(2) Khoảng cách/nó xa bao nhiêu?

(3) Đi đến đó như thế nào? 

(4) Nó trông như thế nào? 

(5) Nó có gì đặc biệt? 

(6) Bạn có thể làm gì ở đó? 

Draft – Bản nháp

Hãy viết bản nháp 

Check – Kiểm tra

Kiểm tra bản nháp của mình. Bạn có thể củng cố nó không? Bạn đã sử dụng cấu trúc so sánh nhất đúng chưa? Bạn đã sử dụng “must” cho các đề nghị và lời khuyên chưa? 

Bạn đã đúng chính tả và dấu câu chưa? 

Giải bài tập tiếng Anh 6 Unit 5: Natural wonders of the world

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 5 - Lớp 6: Skills 1
Unit 5 - Lớp 6: Looking back
Tác giả: Phạm Thư

Xin chào các bạn, mình là Thư, giáo viên dạy tiếng Anh đồng thời cũng là tác giả các bài viết trên Website Báo Song Ngữ. Mình hy vọng chuyên mục giải bài tập này sẽ hữu ích với các bạn

Viết một bình luận