Unit 5 – Lớp 6: Skills 1

SKILLS 1 (phần 1-7 trang 54 SGK Tiếng Anh 6 mới)

READING

1. Before you read, look at the pictures below and make predictions about the text. Then read and check your ideas.Trước khi đọc, hãy nhìn vào các bức tranh dưới đây và dự đoán về bài đọc. Sau đó đọc và kiểm tra ý của em.

Dịch bài đọc:

1. Vịnh Hạ Long nằm ở tỉnh Quảng Ninh. Nơi đây có nhiều đảo và hang động. Đảo được đặt tên theo những vật quanh chúng ta! Trong vịnh, bạn có thể thấy hòn đảo Gà trống Gà mái (hòn Trống Mái), thậm chí là đảo Đầu người. Bạn phải di thuyền quanh đảo – nó thật cần thiết! Tuần Châu là đảo lớn nhất ở Vịnh Hạ Long, ở đó bạn có thể ăn nhiều loại hải sản Việt Nam rất ngon. Ban có thể xem múa truyền thống. Bạn có thể tham gia vào những hoạt động thú vị. Vịnh Hạ Long là một kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất của Việt Nam.

2. Huế là thành phố cổ nhất ở miền Trung Việt Nam. Nó gần Đà Nẵng, nhưng thú vị hơn Đà Nẵng. Nó còn có con sông nổi tiếng nhất miền Trung Việt Nam – đó là sông Hương. Bạn nên đi thuyền trên sông Hương và bạn phải thăm Hoàng Thành. Ớ đó bạn có thể thấy những bảo tàng, phòng triển lãm, và chùa. Đó là điểm thu hút lớn nhất của Huế. Nhưng nhiều người đến đây chỉ vì ẩm thực — đồ ăn thực sự ngon. Trời hay mưa ở Huế, vì thế hãy nhớ mang theo ô nhé!

2. Find these words in the passages in 1, then check their meaning.Tìm những từ này trong đoạn văn ở phần 1. Sau đó kiểm tra nghĩa của chúng. 

essential (adj) quan trọng, thiết yếu

activities (n) các hoạt động (số nhiều)

attraction (n) điểm đến thăm quan

cuisine (n) nền ẩm thực

3. Read the following sentences. Then tick (√) true (T) or false (F).Đọc những câu sau. Sau đó đánh dấu chọn (√) đúng (T) hay sai (F).

1. Tại Vịnh Hạ Long, một số hòn đảo trông như người hoặc động vật. (T)

2. Đi thuyền quanh vịnh không vui lắm. (F)

3. Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên số một Việt Nam. (T)

4. Hoàng Thành là một điểm đến thăm quan tại Đà Nẵng. (F)

5. Nhiều người biết đến sông Hương. (T)

4. Now answer the following questions. – Giờ hãy trả lời các câu hỏi sau

1. Where is Ha Long Bay? (Vịnh Hạ Long ở đâu?)

=> It’s in Quang Ninh province. (Nó ở tỉnh Quảng Ninh.)

2. What must you do in the bay (Bạn phải làm gì ở vịnh?)

=> You must take the boat trip around the islands. (Bạn phải đi thuyền quanh các hòn đảo.)

3. Which part of a trip to Hue is more important – a visit to the Imperial City, or a trip on the river? (Phần nào của chuyến đi Huế quan trọng hơn – ghé thăm Hoàng Thành, hay chuyến đi trên sông?)

=> The visit to Imperial City. (Chuyến ghé thăm Hoàng Thành.)

4. Why does the writer say ‘the food in Hue is really good’? (Tại sao tác giả nói ‘đồ ăn ở Huế rất ngon’?)

=> Because many people travel there just for the food. (bởi nhiều người du lịch nơi đây chỉ vì đồ ăn.)

5. Work in pairs. Make notes about one of the places in the brochure. Use the information in the text and your own ideas. – Làm việc theo cặp. Ghi chú về một trong những nơi ghi ở tờ bướm. Sử dụng thông tin trong phần bài đọc và ý riêng của em.

6. Tell your partner about the place.Kể cho bạn về nơi đó

7. Your friends are visiting your town. Think about what they must and mustn’t do while they are there. Role-play the conversation in groups. –  Bạn của bạn sắp đến thăm thị trấn của bạn. Nghĩ về việc họ phải làm và không được làm trong khi ở đó. Đóng vai và hội thoại trong nhóm.

Giải bài tập tiếng Anh 6 Unit 5: Natural wonders of the world

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 5 - Lớp 6: Communication
Unit 5 - Lớp 6: Skills 2
Tác giả: Phạm Thư

Xin chào các bạn, mình là Thư, giáo viên dạy tiếng Anh đồng thời cũng là tác giả các bài viết trên Website Báo Song Ngữ. Mình hy vọng chuyên mục giải bài tập này sẽ hữu ích với các bạn

Viết một bình luận