Unit 5 – Lớp 6: A closer look 1

A closer look 1 (phần 1-6 trang 50 SGK Tiếng Anh 6 mới)

VOCABURARY

1. Match the items with the pictures then practise saying the following items.Nối các vật với hình sau đó luyện đọc những đồ dùng đó. 

1. painkillers – thuốc giảm đau

2. scissors – kéo 

3. plaster – băng dán cá nhân

4. sun cream – kem chống nắng

5. sleeping bag – túi ngủ

6. walking boots – ủng đi bộ

7. backpack – cặp sách

8. compass – la bàn

2. Complete the following sentences.Hoàn thành các câu sau. 

1. compass

=> Chúng ta bị lạc rồi. Đưa tớ cái la bàn.

2. sun cream

=> Hôm nay trời nóng quá. Mình cần thoa một ít kem chống nắng.

3. painkiller

=> Đầu mình đau quá. Mình cần uống thuốc giảm đau.

4. backpack

=> Mình soạn đồ xong rồi. Tất cả đồ của mình nằm trong ba lô.

5. plaster

=> Mình đã đi bộ rất nhiều. Mình cần dán một băng dán cá nhân lên bàn chân. 

3. Now put the items in order. Number 1 is the most useful on holiday. Number 8 is the least useful. – Bây giờ hãy xếp các vật dụng theo thứ tự. Số 1 là vật dụng hữu ích nhất cho một kỳ nghỉ. Số 8 là vật ít hữu ích nhất. 

Việc sắp xếp tùy thuộc vào quan điểm cá nhân.

PRONUNCIATION

4. Listen and number the words you hear.Nghe và đánh số những từ bạn nghe được. 

1. best

2. boat

3. coast

4. lost

5. boot

6. desert

7. plaster

8. forest

5. Listen again and repeat the words.Nghe lại và đọc lại các từ. 

6. Listen and repeat. Pay attention to the bold-typed parts of the words. – Nghe và đọc lại. Chú ý những phần được in đậm của các từ. 

Gợi ý dịch các câu:

  1. Bơi biển vào mùa hè là tuyệt vời nhất. 
  2. Vịnh Hạ Long có cảnh quan đẹp nhất tại Việt Nam. 
  3. Rừng mưa Amazon ở Brazil. 
  4. Một ngày nào đó, tôi muốn ngắm núi Ayres. 
  5. Sahara là sa mạc nóng nhất thế giới. 
  6. Tôi muốn khám phá vùng biển bằng thuyền. 

Giải bài tập tiếng Anh 6 Unit 5: Natural wonders of the world

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 5 - Lớp 6: Getting Started
Unit 5 - Lớp 6: A closer look 2
Tác giả: Phạm Thư

Xin chào các bạn, mình là Thư, giáo viên dạy tiếng Anh đồng thời cũng là tác giả các bài viết trên Website Báo Song Ngữ. Mình hy vọng chuyên mục giải bài tập này sẽ hữu ích với các bạn

Viết một bình luận