Unit 4 – Lớp 6: A closer look 2

A closer look 2 (phần 1-7 trang 41-42 SGK Tiếng Anh 6 mới)

GRAMMAR

1. Complete the following sentences with the comparative form of the adjectives in brackets. – Hoàn thành các câu sau với hình thức so sánh của tính từ ngoặc kép

2. taller

 

3. bigger

4. noisier

5. cheaper

2. Now complete the following sentences with the comparative form of the long adjectives in brackets. – Bây giờ hoàn thành những câu sau với hình thức so sánh tính từ dài trong ngoặc đơn.

1. more modern

2. more beautiful

3. more convenient

4. more interesting

5. more expensive

3. Read and complete Vy’s letter to her friend. – Đọc và hoàn thành bức thư của Vy gửi đến bạn cô ấy.

1. Drier

2. smaller

3. Older

4. wider

5. more delicious

6. cheaper

Chào Nick,

Bạn khỏe không?

Hà Nội thật đẹp! Nhưng nó quá đông đúc và ô nhiễm đối với mình. Mình đang ở biển Cửa Lò. Mình đang rất vui. Thời tiết nóng và khô hơn ở Hà Nội. Nhà cửa nhỏ hơn và những tòa nhà thì cũ hơn ở Hà Nội. Đường phố rộng hơn và ít xe cộ hơn. Mình thích thức ăn ở đây. Hải sản ở đây ngon hơn và rẻ hơn ở Hà Nội.

À, bên ngoài trời đang nắng, vì thế mình ra ngoài hít không khí trong lành đây.

Hẹn gặp lại bạn sớm

Vy,

4. Look at the pictures of Yen Binh neighbourhooc and Long Son neighbourhood. Now write about the differences. Nhìn vào những bức tranh của khu phố Yên Bình và Long Sơn. Bây giờ viết về sự khác biệt gỉữa chúng.

Streets in Yen Binh neighborhood are narrower than streets in Long Son. – Con phố tại khu Yên Bình hẹp hơn phố tại Long Sơn. 

Streets in Yen Binh are more beautiful than streets in Long Son. – Con phố tại Yên Bình đẹp hơn phố tại Long Sơn. 

Houses in Yen Binh are bigger than houses in Long Son. – Các ngôi nhà ở Yên Bình thì to hơn nhà ở Long Sơn. 

5. Complete the following sentences with the comparative form of the adjectives in brackets. – Hoàn thành các câu với hình thức so sánh của các từ trong ngoặc đơn

1. bigger

2. more expensive

3. more comfortable

4. more historic

5. narrower

6. Work in pairs. Ask and answer questions about Yen Binh neighbourhood and Long Son neighbourhood using the pictures in 4. – Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi về khu phố Yên Bình và Long Sơn, sử dụng tranh ở phần 4.

A: Yên Bình nhộn nhịp / đông đúc hơn Long Sơn phải không?

B: Vâng, đúng vậy.

A: Long Sơn hiện đại hơn Yên Bình phải không?

B: Không.

7. Work in pairs. Ask and answer questions about the places that you know. Use the comparative form of the adjectives in the box. – Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi về những nơi bạn biết. Sử dụng hình thức so sánh của tính từ trong khung.

A: Is Da Nang more beautiful than Hue? (Có phải Đà Nẵng đẹp hơn Huế không?)

B: No, it isn’t. (Không)

A: Is Hue older than Da Nang? (Có phải Huế lâu đời hơn Đà Nẵng không?)

B: Yes, it is. (Đúng vậy)

A: Is this city more exciting than that village? (Có phải thành phố thì thú vị hơn làng quê không?)

B: Yes, it is. (Đúng vậy)

A: Are the people in Long Son neighbourhood friendly than the people in Yen Binh neighbourhood? (Có phải người tại khu Long Sơn thân thiện hơn người tại khu Yên Bình không?)

B: Yes, they are. (Đúng vậy)

A: Is your house smaller than my house? (Có phải nhà bạn nhỏ hơn nhà tớ không?)

B: No, it isn’t. (Không)

A: Is the weather in this city hotter than the weather the countryside? (Thời tiết ở thành phố có nóng hơn thời tiết ở vùng nông thôn không?)

B: Yes, it is. (Đúng vậy)

A: Is this rainy season wetter than the dry season? (Có phải mùa mưa thì ướt hơn mùa khô không?)

B: Yes, it is. (Đúng vậy)

A: Is the G7 shop is more convenient than market? (Có phải cửa hàng G7 tiện lợi hơn siêu thị không?)

B: Yes, it is. (Đúng vậy).

Giải bài tập tiếng Anh 6 Unit 4: My neighbourhood

2/5 - (1 bình chọn)
2/5 - (1 bình chọn)
Unit 4 - Lớp 6: A closer look 1
Unit 4 - Lớp 6: Communication
Tác giả: Phạm Thư

Xin chào các bạn, mình là Thư, giáo viên dạy tiếng Anh đồng thời cũng là tác giả các bài viết trên Website Báo Song Ngữ. Mình hy vọng chuyên mục giải bài tập này sẽ hữu ích với các bạn

Viết một bình luận