Unit 4 – Lớp 6: Getting Started

Getting started (phần 1-6 trang 38-39 SGK Tiếng Anh 6 mới)

1. Listen and read. – Nghe và đọc

Dịch bài nghe: 

Phong: A, chúng mình đang ở Hội An. Mình thật là phấn khích.

Nick: Mình cũng vậy.

Khang: Đúng thật. Thật là cổ kính.

Phong: Vậy đầu tiên chúng ta đi đâu dây?

Nick: Hãy đi đến Chùa Cầu đi.

Phong: Xem nào, bản đồ chỉ rằng Nhà Tân Kỳ gần hơn đấy. Hay chúng ta đến đó trước nhé?

Nick, Khang: Ừ chắc chắn rồi.

Phong: Chúng ta đi bằng xe đạp phải không?

Nick: Không, chúng ta đi bộ đến đó đi.

Phong: ừm, cũng được. Đầu tiên đi qua đường, sau đó rẽ phải, rồi đi thẳng.

Nick: Được, đi nào.

Phong: Chờ chút.

Khang: Chuyện gì vậy Phong?

Phong: Chúng mình dang ở đâu vậy? Tớ nghĩ chúng mình bị lạc rồi đó

Nick: Ồ không, nhìn kìa, có một cô gái. Hãy hỏi cô ấy đường đi.

Phong: Xin lỗi, chúng mình bị lạc. Bạn có thể chỉ chúng mình đường đến Tân Kỳ không?

Cô gái: Nhà Tân Kỳ à? Đi thẳng sau đó rẽ phải. Nhưng sẽ nhanh hơn nếu rẽ phải ở đây, sau đó rẽ trái.

Phong: Cảm ơn rất nhiều.

Cô gái: Không có gì đâu.

Phong: Nick, nhanh lên nào.

a. Read and put the actions in order. – Đọc và sắp xếp các hành động theo thứ tự)

2. Nick, Khang và Phong đến Hội An.

→ 5. Phong nhìn vào bản đồ.

→ 3. Nick, Khang, Phong quyết định đi đến Nhà Tân Kỳ.

→ 4. Nick, Khang, Phong bị lạc.

→ 1. Cô gái chỉ đường cho họ.

→ 6. Nick, Khang, Phong nhanh chóng đi bộ đến Nhà Tân Kỳ.

b. Making suggestion. Put the words in the correct order. – Đưa ra lời đề nghị.Sắp xếp các từ theo trật tự đúng

1. a. Where shall we go first? (Chúng ta nên đi đâu đầu tiên?)

b. Let’s go to “Chua Cau”. (Hãy đi Chùa Cầu đi.)

2. a. Shall we go there first? (Chúng ta có nên đi tới đó đầu tiên không?)

b. Ok, sure. (Ok, được thôi.)

3. a. Shall we go by bicycle? (Chúng ta có nên đi bằng xe đạp không?)

b. No, let’s walk there. (Không, hãy đi bộ đến đó.)

2. Work in pairs. Role-play making suggestions. – Làm việc theo cặp đôi. Đóng vai để đưa ra lời đề nghị. 

A: What shall we do this afternoon? (Chúng ta nên làm gì chiều nay đây?)

B: Shall we play badminton? (Chúng ta có nên chơi cầu lông không?)

A: Oh, sure. (Oh, được thôi.)

A: What shall we do this evening? (Chúng ta nên làm gì tối nay đây?)

B: Shall we go to the cinema? (Chúng ta có nên đi xem phim không?)

A: No, let’s go out and have an ice cream. (Không, hãy đi chơi và ăn kem đi.)

3. Match the places below with the pictures. Then listen, check and repeat the words.  – Nối những nơi bên dưới với những bức tranh. Sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại các từ.

1 – E. square – quảng trường

2 – H. palace – cung điện

3 – F. cathedral – nhà thờ

4 – c. memorial – đài kỷ niệm

5 – G. art gallery – bảo tàng tranh

6 – A. statue – tượng

7 – B. railway station – ga tàu

8 – D. temple – đền

4. Think about where you live. Work in pairs. Ask and answer questions about it.Nghĩ về nơi mà bạn sông. Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi vể nó. 

Ví dụ:

A : Is there a supermaket in your neighborhood? (Có siêu thị ở khu nhà bạn không?)

B : No, there isn’t . My neighborhood is in the outskirt, and people go buy food in local market. (Không có. Khu vực tôi là vùng ngoại ô, và mọi người mua đồ ăn ở chợ địa phương.)

A : That sounds great. (Nghe tuyệt đó)

B : You must visit my house sometime. There are parks and large fields. (Bạn phải đến thăm nhà tôi một lúc nào đó nhé. Có công viên và những cánh đồng lớn.)

A : Sure. How far is it from our school to your house? (Đương nhiên rồi. Khoảng cách từ trường đến nhà bạn là bao nhiêu?)

B : It’s about 5 kilometres. (Tầm khoảng 5 km.)

5. Match the instructions in the box with the pictures. – Nối những hướng dẫn trong khung với hình cho phù hợp.

1. Go straight on. (Đi thẳng.)

2. Turn left at traffic lights. (Rẽ trái ở đèn giao thông.)

3. Go past the bus stop. (Băng qua trạm xe buýt.)

4. Take the first turning on the left. (Rẽ trái ở chỗ rẽ đầu tiên.)

5. Go to the end of the road. (Đi đến cuối đường.)

6. Go along the Street. (Đi dọc theo con đường.)

7. Cross the Street. (Băng qua đường.)

6. Game: Work in pairs. Give your partner directions to one of the places on the map, and they try to guess. Then swap. – Trò chơi: Làm việc theo cặp. Chỉ đường cho bạn cặp đến một nơi trên bản đồ và họ sẽ thử đoán xem đó là đâu Sau đó đổi vai. 

Giải bài tập tiếng Anh 6 Unit 4: My neighbourhood

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Từ vựng Unit 4
Unit 4 - Lớp 6: A closer look 1
Tác giả: Phạm Thư

Xin chào các bạn, mình là Thư, giáo viên dạy tiếng Anh đồng thời cũng là tác giả các bài viết trên Website Báo Song Ngữ. Mình hy vọng chuyên mục giải bài tập này sẽ hữu ích với các bạn

Viết một bình luận