Unit 4 – Lớp 6: Skills 1

Skills 1 (phần 1-5 trang 44 SGK Tiếng Anh 6 mới)

READING

1. Find these words in Khang’s blog. What do they mean?. – Tìm những từ này trong blog của Khang. Nghĩa của chúng là gì? 

suburbs (vùng ngoại ô) – n. 

backyard (sân sau) – n.

dislike (không thích) – v. 

incredibly (một cách đáng kinh ngạc) – adv.

beaches (những bãi biển) – n. 

2. Read Khang’s blog. Then answer the questions. – Đọc blog của Khang. Sau đó trả lời các câu hỏi sau.

Chào mừng đến thế giới của tôi!

Khu phố của tôi

Bây giờ tôi về nhà rồi. Hội An thật tuyệt! Khu phố của tôi thật khác. Nó nằm ở vùng ngoại ô Đà Nẵng. Có nhiều điều về nó mà tôi rất thích.

Nơi đây thật tuyệt để tổ chức các hoạt động ngoài trời. Bởi vì nó có những công viên xinh đẹp, bãi biển đầy cát và thời tiết đẹp. Có hầu hết mọi thứ mà tôi cần ở đây: cửa hàng, nhà hàng, chợ. Mọi căn nhà đều có sân sau và sân trước. Mọi người ở đây đều rất thân thiện. Họ thân thiện hơn những người ở nhiều nơi khác! Và thức ăn rất ngon.

Tuy nhiên, có một điều mà tôi không thích về khu phố này. Hiện nay, có nhiều tòa nhà và văn phòng hiện đại, vì thế đường phố rất đông đúc và ồn ào cả ngày.

Ai có thể viết về điều mà bạn thích và không thích về khu phố của bạn nào?

1. Where’s Khang’s neighbourhood? (Khu phố của Khang ở đâu?)

=> It’s in the suburbs of Da Nang City. (Nó ở vùng ngoại ô của thành phố Đà Nẵng.)

2. Why is his neighbourhood great for outdoor activities? (Tại sao khu phố của Khang thật tuyệt vời đối với hoạt động ngoài trời?)

=> Because it has beautiful parks, sandy beaches, and fine weather. (Bởi vì nó có các công viên xinh đẹp, bãi biển đầy cát, và thời tiết đẹp.)

3. What are the people there like? (Mọi người ở đó như thế nào?)

=> They are very friendly. (Họ rất thân thiện.)

4. Why are the streets busy and crowded? (Tại sao đường phố lại ồn ào và đông đúc?)

=> Because there are many modern buildings and offices in the city. (Bởi có rất nhiều tòa nhà và văn phòng hiện đại trong thành phố.)

3. Read Khang’s blog again and fill in the table with the information.Đọc blog của Khang và điền thông tin vào bảng sau.

LIKE (những điểm thích):

  • It’s great for outdoor activities – phù hợp cho các hoạt động ngoài trời
  • There are almost everything here – gần như có tất cả mọi thứ tại đây
  • Every house has a backyard and front yard – Mỗi căn nhà đều có sân sau và sân trước
  • People here are friendly – mọi người nơi đây rất thân thiện
  • The food is delicious – đồ ăn ngon

DISLIKE (những điểm không thích):

  • There are many modern buildings and offices – có nhiều tòa nhà và văn phòng hiện đại
  • The streets are so busy and crowded during the day – các con phố rất ồn ào và tấp nập trong ngày.

SPEAKING

4. Look at the map of Khang’s neighbourhood. In pairs, ask and answer questions about how to get to the places on the map.Nhìn vào bản đồ khu phố của Khang. Làm việc theo cặp, hỏi và trả lời những câu hỏi về cách để đến được các nơi trên bản đồ.

A: Xin lỗi. Bạn có thể chỉ đường đến bãi biển được không?

B: Vâng, đầu tiên đi thẳng. Sau đó rẽ phải. Sau đó lại đi thẳng. Nó ở phía trước bạn.

A: Cảm ơn bạn rất nhiều.

5. Work in pairs. Ask and answer questions about the way to get to the places in your town/in your village/near your school. – Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi về đường đến các nơi trong thị trấn của em/ trong làng em/ gần trường bạn.

A : Excuse me, where is the supermarket? (Xin lỗi, bạn có biết siêu thị ở đâu không?)

B : First, go to the left of this street. It’s on your right. (Đầu tiên, đi về phía bên trái của phố này. Nó sẽ ở bên phải của bạn.)

A :Thank you. And where is the theatre? (Cảm ơn. Và nhà hát ở đâu vậy?)

B : First go straight, then turn right. After that go straight again. And it’s opposite to you. (Đầu tiên đi thẳng, sau đó rẽ phải. Sau đó đi thẳng tiếp. Và nó sẽ ở đối diện bạn.)

A : Thank you very much. (Cảm ơn bạn rất nhiều.)

Giải bài tập tiếng Anh 6 Unit 4: My neighbourhood

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 4 - Lớp 6: Communication
Unit 4 - Lớp 6: Skills 2
Tác giả: Phạm Thư

Xin chào các bạn, mình là Thư, giáo viên dạy tiếng Anh đồng thời cũng là tác giả các bài viết trên Website Báo Song Ngữ. Mình hy vọng chuyên mục giải bài tập này sẽ hữu ích với các bạn

Viết một bình luận