Unit 4 – Lớp 6: Project

Project (phần 1-2 trang 47 SGK Tiếng Anh 6 mới)

What is your ideal neighbourhood? (Ý tưởng về khu sống sống lý tưởng của bạn là gì?)

1. Find a photo or draw a picture of your ideal neighbourhood. – Tìm một tấm ảnh hoặc vẽ một bức tranh về khu phố lý tưởng của em

2. Write a description of it. Use these cues to help you. – Viết một đoạn văn mô tả nơi sống lý tưởng của mình. Sử dụng các gợi ý sau đây để giúp em

  • where is it – nó ở đâu
  • what it has – nó có gì
  • How the people/the streets/the weather/…. is/are: con người, đường phố, thời tiết, v.v. như thế nào
  • Other …. – những thứ khác nữa

Giải bài tập tiếng Anh 6 Unit 4: My neighbourhood

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 4 - Lớp 6: Looking back
Unit 1 lớp 8 - Từ vựng Unit 1
Tác giả: Phạm Thư

Xin chào các bạn, mình là Thư, giáo viên dạy tiếng Anh đồng thời cũng là tác giả các bài viết trên Website Báo Song Ngữ. Mình hy vọng chuyên mục giải bài tập này sẽ hữu ích với các bạn

Viết một bình luận