Home Học tiếng AnhTiếng Anh 10 Tiếng Anh 10 – UNIT 8 (New Ways To Learn): Writing (Trang 32)

Tiếng Anh 10 – UNIT 8 (New Ways To Learn): Writing (Trang 32)

by Phạm Thư
Xem thêm:

1. Look at the pictures of people using electronic devices. Think about one advantage and one disadvantage of using these devices in the classroom. Write them down and exchange your ideas with your partner.(Nhìn vào những hình ảnh về người sử dụng thiêt bị điện tử. Nghĩ về một lợi ích và một bất cập của việc dùng thiết bị này trong lớp học. Viết chúng ra và trao đổi ý kiên với bạn mình.)

Tiếng Anh 10 – UNIT 8 (New Ways To Learn)

Lợi ích: Using computer help us study more effectively with interesting sounds and pictures. (Sử dụng máy vi tính giúp chúng ta học bài hiệu quả với những phần âm thanh và hình ảnh thú vị.)

Bất cập: Using computer too often can cause eye strain. (Sử dụng máy tính quá thường xuyên có thể gây ra chứng mỏi mắt)

2. Read the following sentences about some advantages and disadvantages of using electronic devices in learning. Write A if it is an advantage or D if it is a disadvantage. Do you have a different opinion? Tell your partner.(Đọc những câu sau vể vài lợi ích và bất cập của việc sử dụng thiết bị điện tử trong học tập. Viết A nêu là thuận lợi, viết D nêu là bất lợi. Bạn có ý kiên khác không? Hãy chia sẻ với bạn mình.)

1. D

Dịch: Thiết bị điện tử làm sao nhãng học sinh khỏi việc học: học sinh có thể chơi trò chơi, nhắn tin, trò chuyện và gian lận (bằng cách gõ câu hỏi và tìm câu trả lời trên Internet).

2. A

Dịch: Chúng giúp học sinh trò chuyện với nhau hoặc thư giãn bằng cách nghe nhạc và chơi trò chơi khi chúng chán và mệt mỏi vì việc học.

3. D

Dịch: Học sinh truy cập những thông tin, video và hình ảnh không phù hợp, dành nhiều thời gian để đọc và xem và quên đi những dự án và bài tập của chúng.

4. A

Dịch: Học sinh học tốt hơn bằng cách sử dụng những ứng dụng học tập hữu ích trên điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy tính bảng và những công cụ đa phương tiện khác (từ điển, đánh vần, dịch, phát âm và những ứng dụng khác).

5. D

Dịch: Học sinh có thế’ chụp những bức hình đầy lúng túng của những người khác, chia sẻ chúng trên Internet hoặc sử dụng chúng để đòi tiền hoặc bắt người khác làm gì cho họ.

6. A

Dịch: Thiết bị điện tử có thể được dùng để nghiên cứu và học tập và để lưu trữ thông m và sách giáo khoa. Điều này có thể tiết kiện thời gian và làm cho ba lô của sinh nhẹ hơn.

3. Read the following text about the disadvantages of using electronic devices in class. Underline the words / phrases the writer uses to link the ideas in 2 together.(Đọc bài viết sau về những bất cập của việc sử dụng thiết bị điện tử trong lớp học. Gạch dưới những từ/cụm từ mà tác giả sử dụng để liên kết những ý trong mục 2 cùng nhau.)

Các từ nối gồm: First of all, Second. Last but not least, In conclusion

Tiếng Anh 10 – UNIT 8 (New Ways To Learn)

Dịch bài đọc:

Tôi không ủng hộ việc dùng những thiết bị điện tử cá nhân trong việc học bởi vì tôi thấy nhiều bât cậpcủa chúng.

Trước hết, thiết bị điện tử làm sao nhãng học sinh khỏi việc học. Nhiều học sinh có thể chơi trò chơi, nhắn tin, trò chuyện và gian lận bằng điện thoại thông minh và máy tính bảng của chúng. Chúng có thể truy cập Internet, gõ câu hỏi và tìm câu trả lời.

Thứ hai, khi học sinh sử dụng Internet, chúng sẽ truy cập những thông tin, video và ảnh không phù hợp, dành hàng giờ để đọc và xem và quên đi những dự án và bài tập của chúng.

Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, học sinh có thể chụp những bức hình đáng xấu hổ của những người khác, chia sẻ chúng trên Internet hoặc sử dụng chúng đề tống tiền hoặc bắt người khác làm gì cho chúng.

Kết luận llại, thiết bị điện tử cá nhân có thể mang đến nhiều điều hại hơn là tốt cho học sinh. Tôi đề nghị giáo viên cấm hoặc hạn chế việc học sinh sử dung chúng trong ỉóp học.

4. Read the sentences in 2 again. Use them to write a short text about the advantages of using electronic devices in learning.(Đọc các câu trong mục 2 lần nữa. Sử dụng chủng để viết một bài văn ngắn về lợi ích của sử dụng thiết bị điện tử cho việc học.)

Học sinh viết tương tự các câu ở phần 2 theo thứ tự. Có thể thay thế một số từ hoặc cách diễn đạt, tham khảo bài viết về những bất cập của việc sử dụng thiết bị điện tử cho việc học.

 

You may also like

Leave a Comment