Home Học tiếng AnhTiếng Anh 10 Tiếng Anh 10 – UNIT 7 (Cultural Diversity): Reading (Trang 19)

Tiếng Anh 10 – UNIT 7 (Cultural Diversity): Reading (Trang 19)

by Phạm Thư
Xem thêm:

1. Are the following statements true for you?(Những câu sau đây có đúng với em không?)

Tiếng Anh 10 – UNIT 7 (Cultural Diversity): Reading - Trang 19

1. Trước khi làm điều gì quan trọng tôi luôn chọn một thời điểm thích hợp .

2. Tôi không bao giờ ghé thăm nhà người khác vào ngày đầu năm nếu họ không mời tôi.

3. Tôi không bao giờ quét nhà trong 3 ngày đầu năm mới.

4. Khi chuẩn bị cho một kỳ kiểm tra, tôi luôn tránh chạm mặt phụ nữ.

5. Vào những ngày quan trọng trong năm, tôi thường đặt thức ăn lên bàn thờ tổ tiên bởi tôi tin họ sẽ dùng bữa cùng gia đình tôi.

2. Read the text and answer the following questions by circling the best option A, B, C, or D.(Đọc bài văn và trả lời những câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn lựa chọn đúng A, B, C hoặc D.)

Dịch bài văn: 

Mê tín vẫn còn đóng một vài trò quan trọng trong đời sống của nhiều người Việt Nam. Ví dụ, nhiều người chọn một ngày thích hợp cho đám cưới, đám tang, hay chuyển nhà. Một số người có thể có quan điểm rằng sự mê tín không còn tồn tại trong xã hội ngày nay. Tuy nhiên, mê tín đã tồn tại trong tất cả xã hội loài người qua khắp các giai đoạn lịch sử. Vì là một quốc gia nằm ở châu Ả, nơi sinh ra nhiều huyền thoại và truyền thuyết, Việt Nam vẫn còn giữ nhiều điều mê tín trong những hoạt động hàng ngày.

Có những lễ nghi liên quan đến những hoạt động đời thường. Trong suốt năm mới ở Việt Xam, chẳng hạn, nhiều người tin rằng người đầu tiên thăm nhà vào ngày đầu năm mới sẽ inh hưởng đến cuộc sống của họ. Vì vậy, họ cố gắng chọn người này rất cẩn thận. Nếu người này giàu, có uy tín hoặc tốt tính, gia đình này sẽ có sự may mắn trong năm đó. Người ta tin rằng nếu bạn quét nhà trong 3 ngày đầu năm mới, bạn sẽ quét đi sự thịnh vượng của mình. Với những việc khác như chuẩn bị cho kỳ kiểm tra hoặc bắt đầu một công việc kinh doanh, người ta sẽ cố gắng tránh chạm mặt một người phụ nữ bởi vì điều này không mang đến may mắn cho họ.

Trong niềm tin truyền thông, người Việt Nam thật sự tin vào cuộc sống sau khi chết. Họ nghĩ rằng tể tiên của họ đã đi đến sống ở một thế giới khác. Vì vậy, bàn thờ được tin tưởng là nơi linh hồn tổ tiên sống. Đó là lý do tại sao trong nhiều ngày trong năm, người ta không chỉ dọn trên bàn những bữa ăn, mà họ cũng bày thức ăn trên bàn thờ vì tổ tiên sẽ dùng bữa cùng họ.

Tiếng Anh 10 – UNIT 7 (Cultural Diversity): Reading - Trang 19

1. Điều gì đúng về xã hội Việt Nam?

-> Chọn C: Mê tín là một phần của cuộc sống đối với đại đa số người Việt Nam.

2. Tác giả giải thích nguồn gốc của mê tín ở Việt Nam như thế nào?

-> Chọn B: Việt Nam ở nơi tồn tại nhiều huyền thoại và truyền thuyết.

3. Câu nào sau đây được đề cập là niềm tin mê tín?

-> Chọn D: Mọi người tin rằng vị khách dầu tiên trong ngày đầu năm mới sẽ ảnh hưởng đến sự thịnh vượng của gia dinh trong cả năm.

4. Tại sao người ta đặt thức ăn lên bàn thờ?

-> Chọn A: Họ tin rằng tổ tiên của họ sẽ dùng bữa với họ.

3. Discuss the following with a partner.(Thảo luận câu hỏi sau với bạn của mình.)

Are you a superstitious person? Why/Why not? -> Bạn có phải là một người mê tín không? Tại sao?

Gợi ý trả lời: 

– Yes, I am a superstitious person. I believe that people still live somewhere after death, and they are following their offsprings to bing them luck. There is nothing wrong with being superstitious as long as it does not affect negatively to your lives.

Đúng, tôi là một người mê tín. Tôi tin rằng mọi người vẫn sống đâu đó sau khi chết, và họ đang dõi theo con cháu của họ để mang đến may mắn cho họ. Không có gì sai với việc mê tín nếu điều đó không ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống của chúng ta. 

– No, I don’t believe in superstitions. Everything can be explained by science, and scientists are working to answer the mystery. There is nothing like ghosts or life after death, and people should focus on their real life than the unreal things.

Không, tôi không tin vào những điều mê tín. Mọi thứ đều có thể giải thích bởi khoa học, và các nhà khoa học đang làm việc để giải đáp những điều kỳ bí. Không có gì gọi là ma hay cuộc sống sau chết cả, và mọi người nên tập trung vào cuộc sống thực tế hơn là những thứ không có thật. 

You may also like

Leave a Comment