Unit 1 – Lớp 6: Project

Project (trang 15 SGK Tiếng Anh 6 mới)

1. Imagine your dream school. What does it look like? What can you do there? … – Hãy tưởng tượng ngôi trường trong mơ của bạn. Nó trông như thế nào? Bạn có thế làm gì ở đó? ….

– ở một thị trấn, thành phố hay một quốc gia khác?

– là trường nội trú hay bán trú?

– là trường dành cho nữ, cho nam hay cho cả hai giới?

Does it have… (Ở đó có…. . )

– bể bơi?

– phòng trò chơi?

– nhà kính hay nông trại?

– Sân trường?

– sân bóng?

2. Work in groups. Discuss your dream school. Then write about it ….. – Làm việc theo nhóm. Bàn về ngôi trường mơ ước. Sau đó viết về nó và minh họa cho bài viết.

Gợi ý:

I am Louis and I am from Ha Noi. My dream school is Einsten school. It’s located in Ha Noi-the capital of Viet Nam. It’s new and modern. It has the computer room,muisc room,art room,swimming pool,and a big garden. The classroom is not so bisg but it’s very nice with modern furniture. In the middle of the school,there is a big playgroup. We usually play here after school. I love my school so much.

Giải bài tập tiếng Anh 6 Unit 1: My new school

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)
Từ vựng Unit 2 lớp 6
Unit 1 - Lớp 6: Looking Back
Tác giả: Phạm Thư

Xin chào các bạn, mình là Thư, giáo viên dạy tiếng Anh đồng thời cũng là tác giả các bài viết trên Website Báo Song Ngữ. Mình hy vọng chuyên mục giải bài tập này sẽ hữu ích với các bạn

Viết một bình luận