Unit 1 Lớp 6: Skill 1

Skill 1 (phần 1-4 trang 12 SGK Tiếng Anh 6 mới)

1. Look at the pictures. What do they tell you about the school?. (Nhìn vào những bức tranh sau. Chúng cho em thấy điều gì về ngôi trường?)

Dịch:

PLC Sydney

PLC Sydney (Presbyterian Ladies’s College Sydney) là một trường nữ sinh ở Sydney. Đó là một ngồi trường nội trú. Học sinh học và sống tại đó. Có khoảng 1250 nữ sinh từ 4 tuổi (mẫu giáo) đến 18 tuổ i(lớp 12) học tại PLC Sydney. PLC Sydney có học sinh đến từ khắp nước Úc và nước ngoài. Ở đây, học sinh được học các môn như Toán, Lý, tiếng Anh.

An Lac Lower Secondary School – Trường THCS An Lạc

Trường THCS An Lạc nằm ở tình Bắc Giang. Đó là một ngôi trường nhỏ. Trường có 7 lớp với 194 học sinh. Trường được bao quanh bởi núi non và đồng xanh. Có một phòng máy tính và một thư viên. Cũng có một khu vườn và sân trường. Bạn có thể nhìn thấy các bạn nữ đang nhảy múa trong sân trường.

Vinabrita School – Trường Vinabrita

Trường Vinabrita là một trường quốc tế danh cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Trường có nhiểu tòa nhà lớn và trang thiết bị hiện đại. Mỗi ngày học sinh đều học tiếng Anh với giáo viên bản xứ nói tiếng Anh. Buổi chiều học sinh tham gia vào nhiều câu lạc bộ thú vị. Họ chơi bóng rổ, bóng đá, cầu lông. Một vài học sinh sáng tạo thì vẽ hoặc sơn màu trong câu lạc bộ nghệ thuật.

1. Read the text quickly to check your ideas. – Đọc lướt bài đọc để kiểm tra ý tưởng của bạn.

2. Now find these words in the text. What do they mean? – Bây giờ hãy tìm các từ sau trong bài viết. Chúng có nghĩa là gì?

Boarding (adj) nội trú

VD: I study in a boarding school. – Tôi đang học tại trường nội trú.

International (adj) quốc tế

VD: The international school has better facilities. – Trường quốc tế có cơ sở vật chất tốt hơn.

Surrounded (adj) xung quanh, bao quanh

VD: My house is surrounded by buildings and markets. – Xung quanh nhà tôi là các tòa nhà và chợ.

Creative (adj) sáng tạo

VD: This story has very creative plot. – Câu chuyện này có cốt truyện rất sáng tạo.

3. Now read the text again and complete these sentences.Giờ hãy đọc lại bài viết một lần nữa và hoàn thành các câu sau.

Câu 1: broading.

Dịch: Học sinh học và sống trong trường nội trú. Họ chỉ về nhà vào cuối tuần.

Câu 2: Vinabrita hoặc international school

Dịch: Vinabrita/trường quốc tế có câu lạc bộ nghệ thuật.

Câu 3: Sydney

Dịch: Có trường nữ sinh tại Sydney.

Câu 4: mountains.

Dịch: Quanh trường An Lạc, có cánh đồng xanh và núi.

Câu 5: English speaking teachers

Dịch: Tại trường Vinabrita, học sinh được học tiếng Anh với giáo viên bản xứ nói tiếng Anh.

Speaking

4. Which school would you like to go? Why? First complete the table. Then discuss with your friends.Bạn thích đi học trường nào? Tại sao? Đầu tiên hoàn thiện bảng sau. Sau đó thảo luận với bạn của mình.

Name of school Reasons you like it Reasons you don’t like it
PLC Sydney It is boarding school, students can study and live there and only go home at weekends. Doesn’t have boy classmates at school.
Vinabrita It has big buildings and modern equipment; students can study English with English speaking teachers; students can attend many clubs. Doesn’t have a school garden
An Lac It has a school garden. It is surrounded with mountains and green files. It’s small, doesn’t have modern equipment
Tên trường Lý do bạn thích ngôi trường Lý do bạn không thích ngôi trường
PLC Sydney Đó là trường nội trú. Học sinh có thể học và sống tại đó chỉ về nhà vào cuối tuần. Không có bạn học là nam.
Vinabrita Có các tòa nhà lớn và trang thiết bị hiện đại; học sinh được học tiếng Anh với người bản xứ nói tiếng Anh; học sinh có thể tham gia nhiều câu lạc bộ. Không có vườn trường.
An Lạc Có vườn trường. Xung quanh là núi và cánh đồng xanh. Trường bé và không có trang thiết bị hiện đại

Giải bài tập tiếng Anh 6 Unit 1: My new school

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)
Unit 1 Lớp 6: Skill 2
Unit 1 lớp 6: Communication
Tác giả: Phạm Thư

Xin chào các bạn, mình là Thư, giáo viên dạy tiếng Anh đồng thời cũng là tác giả các bài viết trên Website Báo Song Ngữ. Mình hy vọng chuyên mục giải bài tập này sẽ hữu ích với các bạn

Viết một bình luận