Unit 1 Lớp 6: Skill 2

Skills 2 (phần 1-4 trang 13 SGK Tiếng Anh 6 mới)

1. Susie is a student at PLC Sydney. Listen and choose the correct answers. – Susie là học sinh tại trường PLC Sydney. Nghe và chọn đáp án đúng.

1. A

Dịch: Susie thích là học sinh ở trường nữ sinh.

2. A

Dịch: Giáo viên yêu thích của Susie là giáo viên Toán.

3. B

Dịch: Hôm nay, Susie không mặc đồng phục.

4. B

Dịch: Susie học tiếng Việt 3 giờ một tuần.

5. A

Dịch: Susie làm bài tập về nhà vào giờ giải lao.

Bài nghe:

Hi. My name’s Susie Brewer. I’m eleven years old. I’m now in grade 6 at PLC Sydney. I like it here,as I like to study in a girl’s school. The teachers at my school are nice and very helpful,and my favourite teacher is Mrs Susan McKeith. She teachers us maths. I have three hours to study Vietnamese in the afternoon. Usually,I do my homework at break time. We wear our uniform every day,but today we aren’t,as we’re going to have an outing to Taronga Zoo.

WRITING

2. Can you correct the punctuation in these sentences?Em có thể sửa dấu chấm câu trong những câu này không?

Câu 1. School starts on the 5th Septermber.

Câu 2. Does he live in Ha Noi?

Câu 3. I’m excited about the first day of school.

Câu 4. Are you doing your homework?

Câu 5. We’re having an English lesson in class.

3. Can you correct the passage? Write the correct version. – Em có thế sửa đoạn văn này không? Viết lại đoạn sao cho đúng.

Đoạn đúng như sau:

Hi,I’m Phong and I’m from Ho Chi Minh City. I wear my uniform to school every day. My favorite teacher is Mr. Trung. He teachers me science.

Các lỗi: viết hoa đầu câu, viết hoa tên địa danh, thiếu dấu chấm.

4. Create a webpage for your school. – Tạo một trang web cho trường của em.

Nghĩ một tiêu đề.

Viết phần mở đầu giới thiệu, hãy sử dụng phần giới thiệu ở trang 12.

– Tên trường em là gì?

– Trường em ở đâu?

– Trường em có bao nhiêu học sinh?

– Học sinh trường em làm gì ở trường?

– Điều thú vị về trường em là gì?

– Một ngày ở trường em như thế nào?

– Em làm gì vào buổi sáng?

– Em mặc gì?

– Môn học em thích là gì?

– Em ăn gì cho bữa trưa?

– Các hoạt động nào em thích làm?

– Em làm gì sau khi tan học?

Mẫu:

X secondary school is in Hanoi capital city. It’s a big school. It has 50 classes and about 700 students. The school has a lot of green trees in the schoolyard. Every morning, I always sweep the schoolyard and school halls with my friends around my school to keep the environment clean. My favorite subject is Math and English because they are very interesting and the teachers are very helpful. I usually eat sandwiches with salad and drink milk for lunch. I like reading book at our school’s library and some other outdoor activities such as playing badminton, playing hide and seek with friends, etc. After school , I come back home. Sometimes, I hang out with friends after finishing school.

Giải bài tập tiếng Anh 6 Unit 1: My new school

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)
Unit 1 - Lớp 6: Looking Back
Unit 1 Lớp 6: Skill 1
Tác giả: Phạm Thư

Xin chào các bạn, mình là Thư, giáo viên dạy tiếng Anh đồng thời cũng là tác giả các bài viết trên Website Báo Song Ngữ. Mình hy vọng chuyên mục giải bài tập này sẽ hữu ích với các bạn

Viết một bình luận