Home Học tiếng AnhBài tập tiếng Anh Bài tập so sánh hơn & so sánh nhất từ cơ bản – nâng cao [KÈM ĐÁP ÁN]

Bài tập so sánh hơn & so sánh nhất từ cơ bản – nâng cao [KÈM ĐÁP ÁN]

by Admin
Với dạng bài tập so sánh sẽ giúp bạn cải thiện được cách dùng trong giao tiếp. Bởi, khi bạn biết làm bài tập so sánh hơn và so sánh nhất thì bạn sẽ làm người nghe, đọc thấy ấn tượng hơn về trình độ tiếng Anh của bạn. Hơn nữa, nó giúp bạn làm tốt được bài trong các kỳ thi tiếng Anh.

Dưới đây, Báo Song Ngữ sẽ đưa ra các cấu trúc áp dụng và các bài tập của so sánh hơn và so sánh nhất trong tiếng Anh.

Mời các bạn cùng đọc!

Tóm lược về câu so sánh hơn và so sánh nhất

1. Dạng thức so sánh của tính từ

a. So sánh hơn (comparatives) 

 

Short adjective + er :

S1 + V(be) + adj_er + than + S2(+be)

 

 

More + long adjective :

S1 + V(be) + more + adj + than + S2(+be)

 

 

Ex: The math test is easier than I thought.

(Bài kiểm tra toán dễ hơn tôi nghĩ.)

 

Ex: The math test is more difficult than I thought.

(Bài kiểm tra toán khó hơn tôi nghĩ.)

b. So sánh nhất (Superlatives)

The + short adjective + est:

S1 + V(be) + the + adj_est

The most + long adjective:

S1 + V(be) + the + most + adj

Ex: This t-shirt is the cheapest in our store.

(Áo phông này là rẻ nhất trong cửa hàng của chúng tôi.)

Ex: She lives in the most modern house.

(Cô sống trong ngôi nhà hiện đại nhất.)

Bài tập so sánh hơn

2. Dạng thức so sánh của trạng từ

a. So sánh hơn (Comparatives)

Short adverb + er:

S1 + V + adv_er + than + S2(+do/does/did)

More + long adverb:

S1 + V + more + adv + than + S2(+do/does/did)

Ex: Nhi can drive faster than her brother (does).

(Nhi có thể lái xe nhanh hơn anh trai cô.)

Ex: Nhi drives more carefully than her brother (does).

(Nhi lái xe cẩn thận hơn anh trai cô.)

b. So sánh nhất (Superlatives)

The + short adverb + est :

S1 + V + the + adv_est

The most + long adverb :

S1 + V + the most + adv

Ex: I was the earliest to arrive at school.

(Tôi là người đến trường sớm nhất.)

Ex: He drew the graph the most accurately of all of us.

(Ông đã vẽ đồ thị chính xác nhất trong tất cả chúng ta.)

Các bài tập của so sánh hơn và so sánh nhất

I. Khoanh vào đáp án đúng

1.His illness was ________ than we had thought at first.

A. much serious       B. more serious        C. serious        D. most serious

2. Nam is _______ in his class.

A. taller        B. the most tall             C. the tallest           D. more tall

3. Traveling by plane is _______ than traveling by car.

A. fast           B. more fast               C. the most fast              D. faster

4. Actually, today I feel ______ than I did yesterday.

A. the worst            B. worst                C. worse                  D. bad

5. Could you speak Vietnamese _______ than, so I can understand what you mean?

A. more clearly            B. clearly                C. the most clearly                  D. the clearest

6. That flight ticket is _________ of all.

A. expensive            B. the most expensive             C. more expensive             D. the expensive

7. Phong works ________ than most of him friends.

A. a lot more hardly               B. more hardly              C. many harder              D. much harder

8. I tried to spend ______ money.

A. little               B. less               C. the least                D. the less than

9. My friend is much _______ than me.

A. prettier            B. pretty            C. the prettiest            D. more prettier

10. My mom speaks Korean ______ I do.

A. fluently             B. more fluently than           C. more fluently                 D. most fluently

Các dạng bài tập so sánh tiếng Anh

II. Viết lại những câu này dựa trên những gợi ý đã cho mà không thay đổi nghĩa gốc.

 1. My brother was earning much less in his previous job than he is now.

=> (more) ____________________________________ .

 1. Chicken is cheaper than beef.

=> (more) ____________________________________ .

 1. To my knowledge, speaking English is easier than listening to conversations in English.

=> (harder) ___________________________________ .

 1. This is the most delicious lunch she’s even had.

=> (more) ____________________________________ .

 1. There is no better doctor in this hospital than Mr.Long.

=> (best) _________________________________ .

 1. This is the fastest moving car I’ve ever driven.

=> (faster) _________________________________ .

 1. There isn’t anywhere as old as this castle.

=> (oldest) _______________________________ .

 1. Have you got any bigger shirt than that one?

=> (biggest) _____________________________ .

 1. I am not taller than anyone in the class.

=> (lowest) ____________________________ .

 1. The company’s revenue in May is the highest compared to the previous months.

=> (lower) _____________________________ .

***Đáp Án

I. Khoanh vào đáp án đúng

 1. B
 2. C
 3. D
 4. A
 5. A
 6. B
 7. D
 8. C
 9. A
 10. B

II. Viết lại câu với nghĩa không đổi.

 1. My brother is earning more in his current job than he was (in the past).
 2. Beef is more expensive than chicken.
 3. To my knowledge, listening to conversations in English is harder than speaking English fluently.
 4. She’s never had a more delicious lunch than this one.
 5. Long is the best doctor in this hospital.
 6. I have never driven faster than this one.
 7. This castle is the oldest in the city.
 8. Is this the biggest shirt you’ve/ you have got?
 9. I am the lowest in the class.
 10. The company’s revenue in the previous months is lower than this May.

Trên đây là các bài tập về câu so sánh hơn và so sánh nhất. Mong rằng các bạn có thể hiểu và áp dụng thành thạo công thức trong tiếng Anh.

Cảm ơn các bạn đọc đã theo dõi cùng Báo Song Ngữ.

Xem thêm:

You may also like

9 comments

Phương 16/01/2022 - 20:31

Mình k hiểu lắm khi có câu mẫu r mình chuyển theo công thức nào

Reply
misha 23/10/2021 - 09:49

em chưa hiểu lắm ạ:(( về phần 2 á:(((

Reply
Nguyễn Mỹ Hạnh 12/05/2021 - 21:07

Câu 4 trắc nghiệm, tại sao có than đằng sau mà kết quả lại có most ạ?

Reply
Khánh Linh 12/05/2021 - 21:41

Báo Song Ngữ sẽ xem và có chỉnh lý lại. Cảm ơn bạn rất nhiều ^^

Reply
tùng 18/04/2021 - 20:56

rất hay

Reply
linhnguyen 06/01/2021 - 19:57

mình thấy dạng bài tập rất phong phú

Reply
Khánh Linh 07/01/2021 - 20:11

Hy vọng bạn sẽ luôn ủng hộ và theo dõi Báo Song Ngữ để cập nhật những kiến thức mới nha ^^

Reply
Tường 28/11/2020 - 09:52

Neko

Reply
nam 22/05/2020 - 15:48

bài viết rất hữu ích ạ

Reply

Leave a Comment