Home Học tiếng Anh Hướng dẫn viết bài viết về Ô NHIỄM bằng tiếng Anh [3 BÀI MẪU]

Hướng dẫn viết bài viết về Ô NHIỄM bằng tiếng Anh [3 BÀI MẪU]

by Admin
Ô nhiễm đang là một vấn đề nhức nhối của toàn cầu. Bởi vậy mà việc chung tay đẩy lùi tình trạng này đang được tuyên truyền rộng rãi thông qua báo đài và sách vở. Trong tiếng anh, đề tài viết về ô nhiễm cũng thường xuyên hay ra. Vậy, viết về ô nhiễm bằng tiếng anh nên viết về đối tượng nào? Cùng tìm hiểu với chúng mình nhé!

Bố cục bài viết về ô nhiễm bằng tiếng Anh

Tùy vào yêu cầu của đề văn tiếng anh viết về một đoạn văn hay viết về một bài văn mà sẽ có những cách viết khác nhau.

Đối với đề văn yêu cầu viết một bài văn về ô nhiễm bằng tiếng anh thì chúng ta có thể bám sát bố cục sau đây:

Phần mở bài: Nêu thực trạng hiện nay

Ví dụ: Recently water pollution is reached an alarming level (Ô nhiễm nguồn nước hiện nay đã đến mức báo động)

Phần thân bài: Nêu tất cả các nguyên nhân 

Bạn có thể sử dụng một số từ vựng sau đây:

  • Fertilizers (Phân bón), pesticides (thuốc trừ sâu) , plant protection products (thuốc bảo vệ thực vật)
  • Trash (Rác thải) 
  • Industrial wastewater (Nước thải công nghiệp), domestic wastewater (nước thải sinh hoạt)
  • Agricultural activities (Hoạt động nông nghiệp)
  • Salty soil (Đất nhiễm mặn),  acid sulphate soil (đất nhiễm phèn)
  • Smog (khói bụi)
  • Emissions (khí thải)

Phần kết bài: Nêu hướng giải pháp (nếu có), nếu là bạn thì bạn nên làm gì để hạn chế?

Văn mẫu viết về ô nhiễm bằng tiếng Anh (có dịch)

Mẫu 1: Viết về ô nhiễm đất bằng tiếng Anh

Ô nhiễm tiếng Anh

Soil pollution is seriously devastating agricultural land in Vietnam. Every year, the areas of acid sulphate soil and salty soil increase affecting on farming and breeding of farmers.(Ô nhiễm đất đang tàn phá nghiêm trọng đất nông nghiệp tại Việt Nam. Cứ mỗi năm, diện tích đất phèn và đất ngập mặn lại tăng lên ảnh hưởng rất lớn đến trồng trọt và chăn nuôi của người nông dân.)

Soil pollution stems from many different causes, both natural and artificial ones.(Ô nhiễm đất bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau có cả nguyên nhân từ tự nhiên và nguyên nhân nhân tạo.)

For natural causes such as acid soil, salty soil. This not only makes the soil worse, but also affects the growth of animals living on the ground.(Đối với nguyên nhân thuộc về tự nhiên như là đất phèn, đất mặn. Nguyên nhân này không những làm cho đất đai xấu đi mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của các động vật sống ở dưới đất.)

The cause of artificial soil pollution is largely from human consciousness. Overuse of fertilizers and pesticides on crops has accidentally caused the soil to become acidic, and soil fertility is lost. Moreover, soil pollution is also partly caused by littering and trash is not properly disintegrated.(Nguyên nhân gây ô nhiễm đất nhân tạo phần lớn là từ ý thức của con người. Việc làm dụng quá nhiều phân bón và thuốc trừ sâu cho cây trồng đã vô tình làm cho đất bị chua, đất mất đi độ phì nhiêu. Hơn nữa, ô nhiễm đất cũng một phần là do xả rác bừa bãi, rác phân hủy không đúng chỗ.)

Currently, educating the entire population in limiting soil pollution is extremely important. Furthermore, the state should recommend people to use microbiological fertilizers to help protect the soil.(Hiện nay, việc giáo dục toàn dân trong việc hạn chế gây ô nhiễm đất là cực kỳ quan trọng. Hơn nữa, nhà nước nên khuyến cáo người dân sử dụng phân bón vi sinh để giúp bảo vệ đất.)

Mẫu 2: Viết về ô nhiễm nước bằng tiếng Anh

Water is the life of mankind. However, the water resources are seriously threatened.(Nguồn nước chính là sự sống của nhân loại. Tuy nhiên, hiện nay nguồn nước đang bị đe dọa hết sức nghiêm trọng. )

There are many causes of water pollution, including natural and artificial ones.(Có rất nhiều nguyên nhân khiến nguồn nước bị ô nhiễm, trong đó có cả nguyên nhân tự nhiên và nguyên nhân nhân tạo.)

The natural cause of water pollution is floods, melting snow, which put garbage or animal carcasses into the water, causing heavy water pollution.(Nguyên nhân tự nhiên gây ô nhiễm nguồn nước là do lũ lụt, tuyết tan đã đưa vào nước những rác thải hoặc xác động vật làm cho ô nhiễm nguồn nước nặng nề.)

Artificial causes of water pollution are mainly human. Untreated domestic and industrial wastewater has been dug into the environment. Moreover, agricultural cultivation uses too much plant protection substances, seriously affecting domestic water sources.(Nguyên nhân nhân tạo gây ô nhiễm nước chủ yếu là do con người. Vấn đề thải nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp chưa qua xử lý đã được thải ra môi trường. Hơn nữa, canh tác nông nghiệp sử dụng quá nhiều chất bảo vệ thực vật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước sinh hoạt.)

Currently, although there are many measures to treat water pollution. But, these measures are temporary and water pollution is still ongoing.(Hiện nay, mặc dù đã có nhiều biện pháp xử lý ô nhiễm nguồn nước. Tuy nhiên, những biện pháp này chỉ là tạm thời và ô nhiễm nước vẫn đang tiếp tục diễn ra.)

Viết ô nhiễn tiếng Anh

Mẫu 3: Viết về ô nhiễm không khí bằng tiếng Anh

2020 is an alarming year for heavy air pollution. Hanoi and Ho Chi Minh City- the 2 big cities, the problem of air pollution is even more clear.(Năm 2020 chính là năm đáng báo động về tình trạng ô nhiễm không khí nặng nề. Tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM thì vấn đề ô nhiễm không khí càng rõ rệt hơn.)

Industries in Vietnam are growing day by day, leading to untreated exhaust gas being discharged. This is the main cause of air pollution. In addition, the causes of air pollution can be mentioned such as traffic, military activities, agricultural activities, etc.(Ngành công nghiệp tại Việt Nam ngày càng phát triển, kéo theo đó là tình trạng khí thải chưa qua xử lý đã được thải ra ngoài. Đây chính là nguyên nhân chính dẫn đến ô nhiễm không khí. Bên cạnh đó có thể kể đến nguyên nhân gây ô nhiễm không khí như là: giao thông, hoạt động quân sự, hoạt động nông nghiệp, v.v)

Air pollution directly affects the health of humans and animals. As an indirect cause leading to global warming, it is a direct cause of dangerous human diseases such as respiratory tract cancer. (Ô nhiễm không khí ảnh hưởng trực tiếp lên sức khỏe của con người và những sinh động vật. Là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến trái đất nóng lên, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các căn bệnh nguy hiểm ở người như ung thư đường hô hấp.)

Vậy là 1 số tips viết về ô nhiễm bằng tiếng Anh đã được chúng mình liệt kê phía bên trên. Nếu bạn có vấn đề gì chưa hiểu hoặc muốn tham khảo một đề tài nào đó thì hãy để lại lời nhắn cho chúng mình nhé! Hãy luôn luôn theo dõi chúng mình để cập nhật những tin tức mới nhất.

XEM THÊM:

You may also like

Leave a Comment