Home BlogFun #9 Đoạn văn viết về người BẠN THÂN bằng tiếng Anh hay nhất

#9 Đoạn văn viết về người BẠN THÂN bằng tiếng Anh hay nhất

by Admin
bạn thân

Hẳn ai trong chúng ta cũng đều có ít nhất một người bạn thân phải không? Bạn thân là những người luôn ở bên chúng ta bất chấp chuyện gì xảy ra, là những người dù thỉnh thoảng phũ phàng với chúng ta vô cùng nhưng vẫn sẵn sàng bảo vệ chúng ta trước người khác.

Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn những đoạn văn viết về người bạn thân bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất!

Nhưng trước đó, chúng ta hãy cùng học qua một số câu cơ bản miêu tả về người bạn thân của mình nhé.

Một số câu miêu tả cơ bản

Câu giới thiệu danh tính

 • I have a best friend named Linh

Tôi có một người bạn thân tên là Linh.

 • The name of my best friend is Lan

Người bạn thân nhất của tôi tên là Lan.

 • My best friend is Sara

Người bạn thân nhất của tôi là Sara.

 • I have many friends but my best friend is my sister

Tôi có khá nhiều bạn bè tuy nhiên chị gái chính là người bạn thân nhất của tôi.

Câu kể về thời gian quen nhau

 • We have known each other since we were 10 years old.

Chúng tôi quen nhau từ khi mới 10 tuổi.

 • We are best companions from our childhood

Chúng tôi chơi thân với nhau từ thời thơ ấu.

 • We have been together since we were just little kids

Chúng tôi đã chơi cùng nhau kể từ khi còn là những đứa trẻ.

 • We have been together learning for five years now.

Tới bây giờ, chúng tôi đã học cùng nhau được 5 năm.

 • My best friend and I have been studying in the same school since kindergarten.

Bạn thân và tôi đã học cùng trường từ hồi mẫu giáo.

 • I and Hung are team mates in our school’s soccer team.

Tôi và Hùng cùng nằm trong đội tuyển bóng đá của trường.

Những câu miêu tả cơ bản

 • She has long and beautiful hair.

Cô ấy có một mái tóc dài và đẹp.

 • She has beautiful bright skin and big black eyes.

Cô ấy có một làn da trắng rất đẹp và đôi mắt lo đen láy.

 • He is tall and slim.

Bạn ấy cao và mảnh khảnh.

Một số bài mẫu viết về bạn thân bằng tiếng Anh

viết về bạn thân

Bài 1: Đơn giản, dành cho học sinh cấp 2

The name of my friend is Lan. She is 10 years old. She lives in Ha Noi city. She is a good student. She is in class 5. Her father is a teacher and her mother is a housewife. She has one brother and one sister.

Bạn của tôi tên là Lan. Cô ấy 10 tuổi. Cô ấy sống ở thành phố Hà Nội. Cô ấy học lớp 5 và là học sinh giỏi trong lớp. Bố của Lan là giáo viên còn mẹ ở nhà nội trợ. Cô ấy có một anh trai và một chị gái.

She is very hard working person. She is gentle and punctual. Her hobby is gardening. She shares her happiness with me. She is short and fat. But she is healthy and beautiful. She has short black hair. Her eyes are black too. She is a nice girl. She is always friendly and helpful. Everybody likes her.

Cô ấy là một người rất chăm chỉ. Cô ấy là người dịu dàng và luôn đúng giờ. Sở thích của cô là làm vườn. Cô ấy chia sẻ niềm hạnh phúc đó với tôi. Cô ấy thấp và béo. Nhưng cô ấy khỏe mạnh và xinh đẹp. Cô ấy có mái tóc đen ngắn. Đôi mắt cô ấy cũng màu đen. Cô ấy là một cô gái ngoan. Cô ấy luôn thân thiện và giúp đỡ mọi người. Vì vậy mọi người đều yêu quý cô ấy.

In the afternoon, we talk and spend a lot of time together. She is a witty person. She often tells jokes and riddles. She also helps me in my studies. She comforts me in my sorrows. She looks beautiful. She is my best friend. I feel proud of myself for having such a wonderful friend. I love her very much.

Vào buổi chiều, chúng tôi thường dành nhiều thời gian bên nhau để nói chuyện. Cô ấy là một người dí dỏm. Cô ấy thường kể chuyện cười và câu đố. Cô ấy cũng giúp đỡ tôi trong việc học. Cô ấy an ủi tôi khi tôi buồn. Cô ấy xinh đẹp. Cô ấy là bạn thân nhất của tôi. Tôi cảm thấy tự hào về bản thân vì có một người bạn tuyệt vời như vậy. Tôi yêu cô ấy rất nhiều.

Bài 2: Ngắn gọn, đơn giản

My best friend is Linh. She has been my friend for 5 years. I’ve known her from grade 9 until now.

Bạn thân của tôi tên là Linh. Chúng tôi đã là bạn của nhau được 5 năm rồi. Tôi biết cô ấy khi chúng tôi học từ lớp 9 cho đến bây giờ.

She helps me a lot when I need her help, such as when I have problems, and she gives me a lot of advice and tells me the truth more than any one.

Cô ấy giúp tôi rất nhiều khi tôi cần sự giúp đỡ của cô ấy, chẳng hạn như khi tôi gặp vấn đề,  cô ấy sẽ đưa ra cho tôi những lời khuyên và nói cho tôi sự thật nhiều hơn bất kỳ ai.

She has a lot of things that I like, such as her great hair and gorgeous smile, and she always makes me happy because she is my real friend.

Cô ấy có rất nhiều thứ mà tôi thích, chẳng hạn như mái tóc đẹp và nụ cười tươi tắn của cô ấy, và cô ấy luôn làm tôi hạnh phúc vì cô ấy là người bạn thật sự  của tôi.

In conclusion, Sara is my best friend until now, and I really miss her.

Tóm lại, Linh là người bạn tốt nhất của tôi cho đến bây giờ, và tôi thực sự nhớ cô ấy.Bài 3: Viết về bạn thân học cùng lớp

My best friend is my classmate at school. She and I have been studying together since we entered school in kindergarten. We have studied together all these years. We also travel by the school bus together because we stay close to each other. Her home is only a ten minute walk from my place.

Người bạn tốt nhất của tôi là bạn cùng lớp ở trường. Cô ấy và tôi học cùng nhau từ hồi mẫu giáo. Chúng tôi đã học cùng nhau trong suốt những năm đó. Chúng tôi cũng đi học bằng xe buýt của  trường học với nhau vì chúng tôi ở gần nhau. Nhà cô ấy chỉ cách nhà tôi  mười phút đi bộ.

My friend is kindly and sweet-natured. We are always happy to be with each other. We enjoy studying, playing and eating together. If I am sad she will do all she can to make me smile and feel happy.

Cô ấy là một người tốt bụng và ngọt ngào. Chúng tôi luôn vui vẻ khi ở bên nhau. Chúng tôi thích học, chơi và ăn cùng nhau. Nếu tôi buồn cô ấy sẽ làm tất cả những gì có thể để khiến tôi mỉm cười và cảm thấy hạnh phúc.

She has always been kind and helpful to me. When I miss school because I am unwell she comes to my place to share with me all that has been done at school. When she misses school I too help her with all that has been covered at school. We also play badminton together in the evenings.

Cô ấy luôn tốt bụng  và giúp đỡ tôi. Khi tôi nghỉ học vì ốm, cô ấy đến nhà tôi để chia sẻ với tôi tất cả những gì đã làm ở trường. Khi cô ấy nghỉ học, tôi cũng giúp cô ấy với tất cả những gì đã được học ở trường. Chúng tôi cũng chơi cầu lông cùng nhau vào buổi tối.

Bài 4: Viết về bạn thân là nữ học cùng lớp

My best friend in high school is Lan. Lan sits next to me in class, eats with me at break time, and hangs out with me after school. She has long and beautiful hair; my mother always says that I need to pay more attention to my hair so it can be pretty as hers.

Người bạn thân nhất của tôi ở trường cấp ba là Lan. Lan ngồi cùng bàn với tôi trong lớp, ăn với tôi vào giờ giải lao và đi chơi với tôi sau giờ học. Cô ấy có mái tóc dài và đẹp; Mẹ tôi luôn nói rằng tôi cần chú ý hơn đến mái tóc của mình để nó có thể đẹp như  tóc của cô ấy.

I am good at English while Lan is excellent in Math, therefore we can help each other every time one of us has trouble in understanding those subjects. Besides our study, Lan is always by my side whenever I feel upset. I tell her everything, and only her can know my true feelings.

Tôi học giỏi tiếng Anh trong khi Lan rất giỏi môn Toán, do đó chúng tôi có thể giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi một trong chúng tôi gặp khó khăn trong khi học những môn đó. Bên cạnh việc học của chúng tôi, Lan luôn ở bên cạnh tôi mỗi khi tôi cảm thấy buồn. Tôi nói với cô ấy tất cả mọi thứ, và chỉ có cô ấy có thể biết cảm xúc thật của tôi.

We have been best friends since our young age, and I will keep this friendship forever.

Chúng tôi đã là bạn thân từ khi còn bé, và tôi sẽ giữ tình bạn này mãi mãi.

đoạn văn viết về bạn thân bằng tiếng anhBài 5: Kể về bạn thân là nam

I and Hung are team mates in our school’s soccer team, and that is the reason we became best friends. At first we did not know each other, but we quickly became close after just a few weeks.

Tôi và Hùng là đồng đội trong đội bóng đá ở trường học của chúng tôi, và đó là lý do chúng tôi trở thành bạn thân. Lúc đầu, chúng tôi không biết nhau, nhưng chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết chỉ sau vài tuần.

Hung is a good player, so he always helps me practice to improve my skills. In order to thank him, I become his instructor in some of the subjects in class. I am as tall and slim as Hung, and many people say that we look like brothers. In fact, we are even closer than brothers.

Hùng là một cầu thủ giỏi, vì vậy anh ấy luôn giúp tôi luyện tập để nâng cao kỹ năng. Để cảm ơn anh ấy, tôi trở thành người hướng dẫn của anh ấy trong một số môn học trong lớp. Tôi cao và mảnh khảnh như Hùng, và nhiều người nói rằng chúng tôi trông giống như anh em. Trên thực tế, chúng tôi thậm chí còn thân thiết hơn anh em.

We can share almost everything, from feelings to clothes and hobbies. I always proud of our friend ship, and we will keep it like this as long as we can.

Chúng tôi có thể chia sẻ hầu hết mọi thứ, từ cảm xúc đến quần áo và sở thích. Tôi luôn tự hào về tình bạn của chúng tôi, và chúng tôi sẽ giữ nó như thế này nếu chúng tôi có thể.

Xem thêm: #99 Lời chúc sinh nhật bằng tiếng Anh cho mọi đối tượng

Bài 6: Thêm một bài viết đơn giản

I have many friends but Ankur is my best friend. He studies in my class. We go to school together. We also sit together to do our home work. He is good at studies and helps the students who are weak in studies.

Tôi có nhiều bạn bè nhưng Ankur là người bạn thân nhất của tôi. Anh ấy học cùng lớp với tôi. Chúng tôi đi học cùng nhau. Chúng tôi cũng ngồi với nhau để làm bài tập về nhà của chúng tôi. Anh ấy học giỏi và giúp đỡ những sinh viên yếu kém trong học tập.

Ankur is the monitor of our class. He obeys and respects his teachers and parents. He is good at games. He has won many prizes for our school. He comes from a middle-class family. His father is a teacher and his mother, a housewife.

Ankur là lớp trưởng của lớp chúng tôi. Anh ấy vâng lời và tôn trọng giáo viên và cha mẹ của mình. Anh ấy giỏi trò chơi. Anh ấy đã giành được nhiều giải thưởng cho trường của chúng tôi. Anh ấy xuất thân từ một gia đình trung lưu. Cha anh là một giáo viên và mẹ anh ấy là  một bà nội trợ.

He wears clean clothes. He leads a simple life. He is always regular. He wants to become a doctor. All the teachers of our school love Ankur. I am proud of him.

Anh mặc quần áo sạch. Anh sống một cuộc sống đơn giản. Anh ấy luôn luôn đúng giờ. Anh ấy muốn trở thành một bác sĩ. Tất cả các giáo viên ở trường chúng tôi đều yêu quý Ankur. Tôi tự hào về anh ấy.Bài 7: Viết về bạn thân là chị (em) gái

I have many friends but my best friend is my sister. She is the one with whom I can share all that I experience at home and school. She loves me dearly and unconditionally. She is always ready to help me. Even when I throw tantrums she is kind to me. As she elder to me, she guides me in my studies and in all other matters too lovingly and with care and concern for me.

Tôi có nhiều bạn bè nhưng bạn thân nhất của tôi là chị gái tôi. Cô ấy là người mà tôi có thể chia sẻ tất cả những gì tôi trải nghiệm ở nhà và ở trường. Cô ấy yêu tôi vô cùng và vô điều kiện. Cô ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi. Ngay cả khi tôi nổi cơn thịnh nộ, cô ấy vẫn tốt với tôi. Vì cô ấy lớn tuổi hơn tôi, nên cô ấy hướng dẫn tôi trong học tập và trong tất cả các vấn đề khác, cô ấy quá yêu thương, quan tâm và lo lắng cho tôi.

When I fall ill she nurses me back to health with a great deal of affection. When I have difficulties and doubts in my studies she teaches me patiently. She never expects anything of me, but shares all that she has. She shares her water colour paints and painting brushes, as also her story books with me.

Khi tôi ngã bệnh, cô ấy chăm sóc tốt cho tôi. Khi tôi gặp khó khăn và nghi ngờ trong học tập, cô ấy dạy tôi kiên nhẫn. Cô ấy không bao giờ mong đợi bất cứ điều gì từ tôi, nhưng chia sẻ tất cả những gì cô ấy có. Cô ấy chia sẻ sơn màu nước và cọ vẽ tranh, cũng như những cuốn truyện của cô ấy với tôi.

I too try to be kind and helpful to my sister. But she is always the kinder and more loving one between us. I can never thank her for all that she does for me.

Tôi cũng cố gắng đối xử tốt và giúp đỡ chị gái mình. Nhưng cô ấy luôn là người tốt bụng và đáng yêu hơn giữa chúng tôi. Tôi sẽ không bao giờ có thể cảm ơn được hết tất cả những gì cô ấy đã làm cho tôi.

She is a fun-loving person, and I enjoy being with her. We also have good fun cooking together. We love to eat cakes and sweetmeats, and enjoy making these at home together.

Cô ấy là một người vui vẻ, và tôi thích được ở bên cô ấy. Chúng tôi cũng có sở thích nấu ăn cùng nhau. Chúng tôi thích ăn bánh ngọt và thịt, và thích làm những thứ này ở nhà cùng nhau.

kể về bạn thân bằng tiếng anh

Bài 8: Viết về hai người bạn thân trở lên

My best friends are Surya and Nikhitha. We are best companions from our childhood. They are always with me in all my ups and downs. They are always ready to help me in my needs. They are the most precious gift from god for me.

Những người bạn thân nhất của tôi là Surya và Nikhitha. Chúng tôi là những người bạn tốt nhất trong thời thơ ấu của chúng tôi. Họ luôn ở bên tôi trong mọi thăng trầm. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi khi tôi cần. Họ là món quà quý giá nhất chúa ban cho tôi.

I will always remember them till my death.

Tôi sẽ luôn nhớ họ cho đến khi chết.

Bài 9: Thêm một bài viết về bạn thân là nam

I and Khai are team mates in our school’s soccer team, and that is the reason we became best friends. At first we did not know each other, but we quickly became close after just a few weeks.

Tôi và Khải là đồng đội trong đội bóng đá ở trường của chúng tôi, và đó là lý do chúng tôi trở thành bạn thân. Lúc đầu, chúng tôi không biết nhau, nhưng chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết chỉ sau vài tuần.

Khai is a good player, so he always helps me practice to improve my skills. In order to thank him, I become his instructor in some of the subjects in class. I am as tall and slim as Khai, and many people say that we look like brothers. In fact, we are even closer than brothers.

Khải là một cầu thủ giỏi, vì vậy anh ấy luôn giúp tôi luyện tập để cải thiện kỹ năng của mình. Để cảm ơn anh ấy, tôi trở thành người hướng dẫn của anh ấy trong một số môn học trong lớp. Tôi cao và mảnh khảnh như Khải, và nhiều người nói rằng chúng tôi trông giống như anh em. Trên thực tế, chúng tôi thậm chí còn thân thiết hơn anh em.

We can share almost everything, from feelings to clothes and hobbies. I always proud of our friend ship, and we will keep it like this as long as we can.

Chúng tôi có thể chia sẻ hầu hết mọi thứ, từ cảm xúc đến quần áo và sở thích. Tôi luôn tự hào về tình bạn của chúng tôi, và chúng tôi sẽ giữ nó như thế này cho đến khi chúng tôi còn có thể.

Xem thêm:

You may also like

22 comments

Meme_chan 09/12/2019 - 19:26

Noob ¡¡¡¡¡¡¡¡¡
♡°your °♡ noob

08/12/2019 - 10:31

It is a good website thank you ADMIN

PLESE 08/12/2019 - 08:36

hay hay lam

Châu 05/12/2019 - 21:14

Rất hay và bổ ích . Nhưng có 1 bài còn lặp lại y chang nhau chỉ đổi tên thôi . Mong ADMIN sẽ sửa lại lỗi đó …

Admin 05/12/2019 - 21:39

Bài số mấy bạn nhỉ?

THNVPTP 25/11/2019 - 16:23

Thank you admin

Huệ 23/11/2019 - 08:54

Rất hay và ý nghĩa giúp dc nhiều người họcctotos tiếng anh

ARMY 2k8 21/11/2019 - 12:04

OK
Hay lam

LIBRA 17/11/2019 - 20:51

Cam on ADMIN nha nho co nhung bai van tieng anh nay ma minh moi lam duoc bai van ta ve nguoi ban than

Admin 17/11/2019 - 21:47

Không có gì bạn nha, chia sẻ kiến thức được tới mọi người là mình vui rồi

An dep zai 14/11/2019 - 22:38

Ok””)))))))))))))))))))))))) Admin

Oops Banana 14/11/2019 - 22:35

Hay Lam

lol 14/11/2019 - 22:33

lol

pro 14/11/2019 - 21:47

pro

FAN R BOWN 14/11/2019 - 21:46

noob

FAN R BOWN 14/11/2019 - 21:46

ohh the ENGLISH you noob :)))

MY 01/11/2019 - 19:40

Trang này ít quá k có luận và tiểu luận chứ trang này thiếu lắm

Gffbxhxh 24/10/2019 - 20:08

I’m very satisfied

linh 05/10/2019 - 10:43

11 tuổi mà học lớp 5

Admin 05/10/2019 - 11:16

Đi học muộn 1 năm chẳng hạn

noob 29/09/2019 - 19:04

my mom made me go to this stupid website

Admin 29/09/2019 - 21:09

Ok”))

Comments are closed.