Home BlogFun #99 Châm ngôn, Danh ngôn tiếng Anh hay nhất (KÈM DỊCH)

#99 Châm ngôn, Danh ngôn tiếng Anh hay nhất (KÈM DỊCH)

by Admin
Cuộc sống, hoàn cảnh không phải lúc nào cũng thuận theo lòng người. Tuy nhiên, thái độ mà ta nhìn mọi thứ lại hoàn toàn có thể thay đổi theo suy nghĩ của bản thân. Biết đâu những câu nói hay, những danh ngôn, châm ngôn tiếng Anh hay về cuộc sống dưới đây có thể giúp cho tâm hồn bạn trở nên tươi đẹp hơn^^

châm ngôn sống bằng tiếng anh

Những câu châm ngôn tiếng Anh về sự thật không thể thay đổi trong cuộc sống

1. There is nothing permanent except change.

Không có gì là vĩnh viễn ngoại trừ sự thay đổi.

2. Everything has beauty, but not everyone sees it.

Mọi thứ đều có vẻ đẹp nhưng không phải ai cũng nhìn thấy điều đó. (Bản thân mình thích câu châm ngôn này nhất, hãy mở lòng, bạn sẽ thấy cuộc sống tốt đẹp hơn)

3. The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart.

Những điều tuyệt vời nhất trên thế giới không thể nhìn được thấy hay thậm chí chạm vào – chúng phải được cảm nhận bằng trái tim.

4. Always remember that you are absolutely unique. Just like everyone else.

Luôn luôn nhớ rằng bạn hoàn toàn là duy nhất. Cũng giống như mọi người khác.

5. Honesty is the first chapter in the book of wisdom.

Trung thực là chương đầu tiên trong cuốn sách khôn ngoan. (Câu này khá giống với câu “khôn ngoan là ở thái độ”)

6. The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.

Điều cần thiết duy nhất để cái ác chiến thắng chính là khi những người tốt không làm gì cả.

7. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

Giáo dục là thứ vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới.

8. You don’t choose your family. They are God’s gift to you, as you are to

Bạn không thể chọn lựa gia đình. Họ là món quà mà Chúa ban cho, cũng giống như bạn vậy. (Câu mình cảm thấy có ý nghĩa nhất)

9. It’s not what you look at that matters, it’s what you see.

Những gì bạn nhìn thấy không phải là bản chất vấn đề, đó chỉ là những gì bạn nhìn thấy.

10. The World is my country, all mankind are my brethren, and to do good is my religion.

Thế giới là đất nước của tôi, tất cả nhân loại là anh em của tôi, và làm những điều tốt là tôn giáo của tôi.

11. A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way.

Một nhà lãnh đạo là một người biết đường, đi đường và chỉ đường.

12. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. 

Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp.

13. Life is a succession of lessons which must be lived to be understood.

Cuộc sống là một chuỗi bài học mà bạn cần phải sống mới hiểu được.

14. Sadness flies away on the wings of time.

Nỗi buồn bay đi trên đôi cánh của thời gian.

15. Life is trying things to see if they work.

Cuộc sống là thử làm mọi việc để xem nó có cho kết quả không.

16. The measure of life is not its duration, but its donation.

Thước đo của cuộc đời không phải là một thời gian mà là sự cống hiến.

danh ngôn sống bằng tiếng anh

Những câu nói, danh ngôn tiếng Anh thay đổi suy nghĩ và lối sống của bạn

17. Do all things with love.

Hãy làm tất cả mọi thứ bằng tình yêu. (Và thành công sẽ đến với bạn)

18. Change your thoughts and you change your world.

Thay đổi suy nghĩ của bạn và bạn sẽ thay đổi thế giới. (Hãy nghĩ khác đi, biết đâu mọi vấn đề sẽ được giải quyết)

19. Believe you can and you’re halfway there.

Hãy tin rằng bạn có thể làm được và bạn đang ở nửa đường.

20. It is during our darkest moments that we must focus to see the light.

Chính trong những thời khắc đen tối nhất của cuộc đời, chúng ta cần tập trung để tìm thấy ánh sáng.

21. Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant.

Đừng đánh giá mỗi ngày qua những gì bạn thu được, mà hãy nhìn vào những hạt giống bạn gieo trồng.

22. Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

Đừng sống trong quá khứ, đừng mơ về tương lai, hãy tập trung tâm trí vào giây phút hiện tại.

23. Success is not final, failure is not fatal: they are the courage to continue that counts.

Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không dẫn đến cái chết: chúng tiếp thêm cho ta dũng khí để tiếp tục.

24. Today you are you! That is truer than true! There is no one alive who is you-er than you!

Hôm nay bạn là chính mình, đó là một điều không ai có thể chối cãi. Chẳng ai có khả năng biến thành người như bạn mà giỏi hơn bản thân bạn đâu.

25. The pessimist complains about the wind; the optimist expects it to change; the realist adjusts the sails.

Người bi quan phàn nàn về gió; người lạc quan hy vọng gió sẽ thay đổi; còn người sống thực tế thì sẽ đi điều chỉnh những cánh buồm.

26. The only true wisdom is in knowing you know nothing.

Sự khôn ngoan thực sự là hiểu được rằng bạn đang không biết gì. (Đừng tỏ ra cái gì cũng biết, không khôn ngoan tý nào đâu)

27. Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.

Sống không phải là đi tìm kiếm chính mình. Mà sống là để tự tạo nên chính mình.

28. Problems are not stop signs, they are guidelines.

Những vấn đề nảy sinh không phải là dấu hiệu dừng lại, chúng là hướng dẫn để đi tiếp.

29. When we are no longer able to change a situation – we are challenged to change ourselves.

Khi chúng ta không thể thay đổi một tình thế – chúng ta được thử thách để thay đổi chính mình.

30. Let us be grateful to people who make us happy, they are the charming gardeners who make our souls blossom.

Chúng ta hãy biết ơn những người làm cho ta hạnh phúc, họ là những người làm vườn quyến rũ để khiến cho tâm hồn chúng ta nở hoa.

31. I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.

Tôi đã không hề thất bại. Bởi tôi vừa tìm ra 10.000 cách không hiệu quả.

32. Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.

Đến với nhau là một sự khởi đầu; gắn bó nhau là sự phát triển; và làm việc cùng nhau chính là sự thành công.

33. Do not mind anything that anyone tells you about anyone else. Judge everyone and everything for yourself.

Đừng bận tâm bất cứ điều gì mà người khác nói với bạn về ai đó. Hãy nhìn nhận tất cả mọi người và mọi thứ theo cách của bạn.

34. Don’t cry because it’s over, smile because it happened. 

Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.

35. You’ve gotta dance like there’s nobody watching,
Love like you’ll never be hurt,
Sing like there’s nobody listening,
And live like it’s heaven on earth. 

Bạn hãy nhảy như không ai nhìn thấy bạn,
Hãy yêu như bạn không bao giờ bị tổn thương,
Hát như không ai nghe thấy,
Và sống như thể thiên đường ở trên trái đất.

36. You only live once, but if you do it right, once is enough. 

Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ.

danh ngôn, châm ngôn tiếng Anh hay

37. It’s better to be hated for what you are, than loved for what you’re not.

Chẳng thà bị ghét vì những gì thuộc về chính con người ta còn hơn là được yêu thương từ kiếp vay mượn.

38. Faith is the art of holding on to things your reason has once accepted, in spite of your changing moods. 

Niềm tin là nghệ thuật níu giữ những điều mà bạn có lý do chấp nhận nó, dù cho bạn có thay đổi tâm trạng như thế nào.

39. No one can make you feel inferior without your consent. 

Không ai có thể làm bạn cảm thấy kém hơn nếu không có sự bằng lòng của bạn.

40. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. 

Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.

41. It’s OK to not be OK, as long as you don’t stay that way. 

Hoàn toàn OK nếu bạn không ổn, miễn là bạn đừng mãi dừng lại ở đó.

42. Plant your garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers.

Hãy tự trồng vườn và trang trí cho tâm hồn bạn, thay vì chờ đợi ai đó mang hoa đến cho bạn.

43. What lies behind you and what lies in front of you, pales in comparison to what lies inside of you. 

Điều nằm sau bạn và điều nằm trước bạn không bằng được điều nằm trong bạn.

44. When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.

Khi cuộc đời cho bạn trăm lý do để khóc, hãy chỉ cho cuộc đời thấy bạn có nghìn lý do để cười.

45. Everyone thinks of changing the world but no one thinks of changing himself.

Ai cũng nghĩ về việc thay đổi cả thế giới, nhưng lại chẳng ai nghĩ đến việc thay đổi bản thân mình cả.

46. You may find the worst enemy or best friend in yourself.

Bạn có thể tìm thấy kẻ thù đáng sợ nhất hoặc là người bạn thân nhất trong chính con người bạn.

47. You’re given this life because you’re strong enough to live it.

Bạn được ban cho cuộc sống này vì bạn đủ mạnh mẽ để sống nó.

48. Life has no remote. Get up and change it yourself.

Cuộc sống không có điều khiển từ xa. Hãy tự đứng dậy và thay đổi nó.

49. Learn from yesterday. Live for today. Hope for tomorrow.

Học từ hôm qua. Sống cho hôm nay. Hi vọng cho ngày mai.

50. If you sleep on life, all you will have are dreams.

Nếu bạn ngủ quên trong cuộc sống, tất cả những gì bạn có là những giấc mơ.

Những câu nói truyền cảm hứng

51. The best preparation for tomorrow is doing your best today.

Sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày mai là hãy làm tốt nhất trong ngày hôm nay.

52. If you cannot do great things, do small things in a great way.

Nếu bạn không thể làm những điều vĩ đại, hãy làm những việc nhỏ theo cách vĩ đại.

53. Nothing is impossible, the word itself says ‘I’m possible’!

Không gì là không thể, bởi bản thân nó đã nói lên ‘I’m possible’ (Tôi có thể).

54. Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.

Đừng đi những nơi đã có đường dẫn lối, thay vào đó hãy đi nơi chưa có lối và để lại dấu vết.

55. All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.

Tất cả ước mơ của chúng ta có thể trở thành hiện thực, nếu chúng ta có can đảm để theo đuổi chúng.

56. The secret of success is getting started.

Bí mật của sự thành công là hãy bắt tay vào làm ngay.

57. If opportunity doesn’t knock, build a door.

Nếu cơ hội không tới gõ cửa, hãy xây một cánh cửa.

danh ngôn tiếng Anh hay về cuộc sống

58. The journey of a thousand miles begins with one step.

Cuộc hành trình của một ngàn dặm cũng bắt đầu bằng một bước nhỏ nhoi.

59. Keep your face always toward the sunshine – and shadows will fall behind you.

Hãy luôn hướng về ánh mặt trời – và bóng tối sẽ lùi về phía sau bạn.

60. Everything you can imagine is real. 

Mọi điều bạn có thể tưởng tượng được đều là thật.

61. We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. 

Tất cả chúng ta đều bước đi trên cống rãnh, nhưng chỉ một số người vẫn ngắm các vì sao.

62. Defeat is simply a signal to press onward. 

Sự thất bại chỉ đơn giản là một tín hiệu để tiến lên phía trước.

63. There is no elevator to success. You have to take the stairs. 

Không có chiếc thang máy nào đưa bạn đến thành công, bạn phải leo thang thôi.

64. If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. 

Nếu bạn muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, hãy trói nó vào một mục tiêu chứ đừng trói nó vào vật nào hay người nào.

65. Ambition is the path to success. Persistence is the vehicle you arrive in.

Tham vọng là con đường dẫn bạn đến thành công. Sự kiên trì là chiếc xe chở bạn trên con đường đó.

66. Life is a story. Make yours the best seller.

Cuộc đời là một câu chuyện. Hãy biến câu chuyện cuộc đời của bạn thành tác phẩm bán chạy nhất.

67. Nurture your mind with great thoughts. To believe in the heroic makes heroes.

Hãy nuôi dưỡng tâm hồn bạn với những ý nghĩ lớn lao. Hãy tin rằng những ý tưởng lớn lao sẽ tạo nên những con ngươi lớn lao.

68. You can’t start the next chapter of your life if you keep re-reading the last one.

Bạn không thể bắt đầu chương mới của cuộc đời nếu bạn cứ đọc đi đọc lại mãi chương trước đó.

69. Life always offers you a second chance. It’s called tomorrow.

Cuộc sống luôn cho bạn một cơ hội thứ hai. Nó được gọi là ngày mai.

70. Life is like a camera lens. Focus only on what’s important and you can capture it perfectly.

Cuộc sống giống như một cái ống kính máy ảnh. Tập trung vào điều quan trọng nhất và bạn sẽ nắm bắt được nó một cách hoàn hảo.

Những câu nói, danh ngôn tiếng Anh hay về tình bạn

71. Friends show their love in times of trouble, not in happiness.

Bạn bè thể hiện tình cảm của họ trong những lúc khó khăn, không phải trong lúc hạnh phúc.

72. A single rose can be my garden… a single friend, my world.

Một bông hồng duy nhất có thể là cả khu vườn của tôi… một người bạn duy nhất có thể là cả thế giới đối với tôi.

73. There is nothing on this earth more to be prized than true friendship.

Không có gì trên trái đất này cao quý hơn tình bạn thực sự.

danh ngôn tiếng Anh

74. It is a good thing to be rich and a good thing to be strong but It is a better thing to be loved of many friends.

Giàu có, khỏe mạnh là điều tốt nhưng điều tốt hơn là được bạn bè yêu thương.

75. Friends are like stars,they always seem to shine when the night is as its darkest.

Tình bạn như những ngôi sao, chúng luôn luôn chiếu sáng vào những đêm tối nhất.

76. All the wealth of the world could not buy you a frend, not pay you for the loss of one.

Tất cả của cải trên thế gian này không mua nổi một người bạn cũng như không thể trả lại cho bạn những gì đã mất.

77. No man is whole of himself, his friends are the rest of him.

Không ai toàn diện được, bạn bè là phần mà ta còn thiếu.

78. Best friends make the bad times good and the good times unforgettable.

Bạn tốt sẽ biến những khoảnh khắc tồi tệ thành khoảnh khắc ý nghĩa và khiến những khoảnh khắc ý nghĩa trở nên khó quên.

79. Don’t walk in front of me, I may not follow. Don’t walk behind me, I may not lead. Just walk beside me and be my friend.

Đừng đi phía trước tôi, tôi có thể không đi theo sau. Đừng đi phía sau tôi, tôi có thể không dẫn lối. Hãy đi bên cạnh tôi và trở thành bạn của tôi.

80. Good friends are hard to find, harder to leave, and impossible to forget.

Những người bạn tốt thật khó để tìm thấy, càng khó để rời bỏ, và không thể quên lãng.

81. Prosperity makes friends and adversity tries them.

Sự giàu sang tạo nên bạn bè và sự khốn khó thử thách lòng họ.

82. To preserve a friend, three things are necessary: to honor him present, praise him absent, and assist him in his necessities.

Để giữ gìn tình bạn, cần làm ba điều sau: Kính bạn khi bạn có mặt, khen bạn khi bạn vắng mặt, và giúp bạn khi bạn cần.

83. Sometimes I want to shout to the whole world how lucky I am to have you as my friend but sometimes I want to hush, afraid that somebody might take you away from me.

Đôi khi tôi muốn hét to với cả thế giới rằng tôi mới may mắn làm sao khi tôi có bạn là bạn của tôi, nhưng đôi khi tôi muốn im lặng, sợ rằng ai đó sẽ cướp bạn đi mất.

84. A friend is one who believes in you when you have ceased to believe in yourself.

Bạn là người tin vào ta khi ta đã hết tin vào bản thân mình.

Những danh ngôn tiếng Anh hay về tình yêu

85. Love has no age, no limit; and no death.

Tình yêu không có tuổi tác, không có giới hạn; và không bao giờ lụi tàn.

86. Where there is love there is life.

Nơi nào có tình yêu, nơi đó có sự sống.

87. Life without love is like a tree without blossoms or fruit.

Cuộc sống mà thiếu tình yêu cũng giống như một cái cây không có hoa hay quả vậy. (Châm ngôn ngôn tình kaka)

88. Keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead.

Hãy giữ tình yêu trong trái tim bạn. Cuộc sống nếu thiếu nó sẽ giống như một khu vườn không có ánh nắng mặt trời cùng những bông hoa đã tàn.

89. Try to be a rainbow in someone’s cloud.

Hãy cố gắng để trở thành cầu vồng trong trời mây của ai đó.

90. Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.

Tình yêu là một linh hồn duy nhất cư ngụ trong hai cơ thể.

91. Happiness resides not in possessions, and not in gold, happiness dwells in the soul.

Hạnh phúc không ở trong tài sản, và cũng không phải trong vàng bạc, mà hạnh phúc ngự trị ở trong tâm hồn.

92. If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day so I never have to live without you.

Nếu bạn sống đến 100 tuổi, thì tôi sẽ muốn sống tới 100 tuổi trừ đi một ngày để tôi không bao giờ phải sống thiếu bạn.

93. For it was not into my ear you whispered, but into my heart. It was not my lips you kissed, but my soul.

Những điều bạn thì thầm không lọt vào tai, nhưng lọt vào trái tim tôi. Đó không phải là đôi môi tôi hôn bạn, mà là tâm hồn tôi.

94. A kiss is a lovely trick designed by nature to stop speech when words become superfluous.

Một nụ hôn là một điều đáng yêu được thiết kế bởi tự nhiên để dừng câu chuyện khi ngôn từ trở nên thừa thãi.

95. There is only one happiness in this life, to love and be loved.

Chỉ có một niềm hạnh phúc trong cuộc đời này, đó là yêu và được yêu.

96. No man or woman is worth your tears, and the one who is, won’t make you cry.
Không có ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn, người xứng đáng với chúng thì chắc chắn không để bạn phải khóc.

97. A great lover is not one who lover many, but one who loves one woman for life.

Tình yêu lớn không phải yêu nhiều người mà là yêu một người và suốt đời.

98. It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much.

Tôi chỉ mất 1 giây để nói tôi yêu bạn nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng tỏ điều đó.

99. How can you love another if you don’t love yourself?

Làm sao có thể yêu người khác. Nếu bạn không yêu chính mình.

Mình tạm dừng ở đây nhé, đây là những châm ngôn sống hay nhất mình đã chọn lọc ra và dịch để mọi người lưu lại. Hi vọng bạn sẽ tìm được thật nhiều niềm vui và động lực từ những câu châm ngôn này. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Xem thêm: Tên tiếng Anh hay, đẹp, ý nghĩa nhất dành cho Nam và Nữ

You may also like

3 comments

Tân 08/11/2020 - 00:28

Mỉm cười với bản thân-tin tưởng vào chính mình

Reply
Hai 12/07/2019 - 20:49

Toi thay viet may cung khong du trong cuoc song hien huu cua con nguoi ly thuyet con cach xa thuc te nhieu lam hieu dieu do nhung nguoi viet cu viet han co may ai doc het khi ta viet that la dieu vu vo xa la

Reply
Admin 12/07/2019 - 21:27

Thật là khó dịch bạn ạ:))

Reply

Leave a Comment