Unit 5 Lớp 8 – Looking back

Looking back

(phần 1-6 trang 56-57 SGK Tiếng Anh 8 mới)

1. Rearrange the letters to label the pictures – Sắp xếp lại những chữ cái để gọi tên hình.

1. Incense – hương nhang  2. Offerings – lễ vật 3. Pray – cầu nguyện
4. Lanterns – đèn lồng 5. Crowds – đám đông 6. Cheering – cổ vũ

2. Complete the text about the Kate Festival with the words in the box – Hoàn thành bài văn về Lễ hội Kate với những từ trong khung.

1. ethnic 2. commemorates 3. respect
4. ritual 5. ancient 6. procession
7. perform 8. performance

Dịch:

Lễ hội Kate được tổ chức bởi người dân tộc Chăm ở Ninh Thuận, miền Trung Việt Nam. Lễ hội này tưởng nhớ những người anh hùng – Thần Po Klong Garai và Po Rome và thể hiện sự tôn kính của họ với những vị thần này.

Ở lễ hội, người Chăm phải làm một lễ nghi để chào mừng những trang phục từ Raglai – người Chăm cổ. Họ tham gia vào một lễ rước đến ngôi đền gần đó. Khi đám rước đến tháp Chăm, một nhóm vũ công trình diễn một điệu múa chào mừng phía trước tháp. Bên cạnh đó, có Pob Bang (mở cửa) được trình diễn bởi một ảo thuật gia trong đền và hát thánh ca ca tụng. Đây là một lễ hội rất thú vị cái mà có những hoạt động như: Màn trình diễn trống Ginăng và thổi sáo Saranai và điệu múa Apsara.

Từ vựng cần nhớ trong bài: 

Ancient (adj): Cổ xưa 

Chant (n): Thánh ca

Hymn (n): Bài hát ca tụng 

Flute (n): Thổi sáo

3. Choose the correct answerChọn câu trả lời đúng.

1. If 2. Even though 3. Because
4. While 5. When

Dịch

1. Nếu bạn là người Việt Nam thì bạn nên biết câu chuyện về bánh Chưng, bánh Dày. 

2. Mặc dù giao thừa vào lúc đêm muộn, bọn trẻ vẫn thức để chào đón năm mới và xem bắn pháo hoa. 

3. Trẻ em thích Trung Thu vì chúng được tặng rất nhiều kẹo và đồ chơi. 

4. Trong khi đám trẻ chờ trăng lên, chúng hát, múa và nghe câu chuyện về Hằng Nga và Cuội. 

5. Khi bạn đến lễ hội Lim, bạn có thể tận hưởng bài hát hay nhất từ liền anh và liền chị.

4. Use your own words/ ideas to complete the sentences below. Compare your sentences with a partner Sử dụng những từ riêng của em để hoàn thành câu bên dưới. So sánh câu của em với một bạn học.

1. When the Lim festival begins, you can enjoy a lot of good Quan Ho songs. 

2. Because we have many festivals in January, I really like this month.

3. If you go to Hue Festival,  do not forget to capture the beautiful moments of this ancient city.

4. Although sticky rice is very tasty, it’s hard to eat it every day.

5. While we are boiling chung cakes, we can gather together with your family and talk. 

Dịch:

1. Khi hội Lim bắt đầu, bạn có thể được nghe rất nhiều bài hát Quan Họ hay. 

2. Bởi vì chúng tôi có rất nhiều lễ hội vào tháng 1 nên tôi rất thích tháng này. 

3. Nếu bạn đến các lễ hội của Huế, đừng quên chụp lại những khoảnh khắc đẹp đẽ của thành phố cố đô này. 

4. Mặc dù xôi rất ngon nhưng nó khó có thể ăn được hàng ngày. 

5. Trong khi chúng tôi luộc bánh chưng, chúng tôi có thể sum vầy cùng nhau và trò chuyện. 

5. Put the following things and activities in the correct columns Đặt những điều và hoạt động sau theo đúng cột.

New Year Festival

Mid-Autumn Festival

family reunion lion dance
the first-footer floating lanterns
visiting relatives welcome-the-moon party
firework displays moon cakes
kumquat Hang Nga and Cuoi stories

 Dịch:

Lễ hội năm mới 

Lễ hội trung thu

đoàn tụ gia đình múa lân
người xông nhà, xông đất rước đèn
thăm họ hàng phá cỗ ánh trăng
bắn pháo hoa bánh trung thu
cây quất chuyện Hằng Nga và Cuội

6. Work in pairs, find out which festival your partner prefers. Which three things or activities does your partner like best in the festival he/ she chose? Why?Làm theo cặp, tìm ra lễ hội nào mà bạn của em thích hơn. Ba điều nào mà bạn của em thích nhất? Tại sao?

  • Lan 

She likes the Mid – Autumn Festival best. She loves being given new toys, watching the moon and listening to her grandmother’s stories and walking with her friends to process lanterns. Because the festival is fun, exciting and brings back many memories.

  • Hoàng

He likes New Year Festival. He likes redecorating his house to welcome Tet, going to the flower market to buy kumquats and packing Chung cakes with his grandparents. Bởi vì those things make him feel closer to his family. 

Dịch:

  • Lan 

Bạn ấy thích lễ hội Trung Thu nhất. Bạn ấy thích được tặng những món quà mới, ngắm trăng và nghe bà kể chuyện và đi rước đèn lồng cùng đám bạn của mình. Bởi vì lễ hội này rất vui, thú vị và mang lại rất nhiều kỉ niệm. 

  • Hoàng 

Cậu ấy thích ngày Tết cuối năm. Hoàng thích dọn dẹp trang trí lại nhà cửa để đón Tết, đi đến chợ hoa mua quất và gói bánh Chưng với ông bà của mình. Bởi vì những điều này khiến cậu ấy cảm thấy gần gũi hơn với gia đình của mình.

Giải bài tập tiếng Anh 8 Unit 5: Festivals in Viet Nam

4/5 - (1 bình chọn)
4/5 - (1 bình chọn)
Unit 5 Lớp 8 - Skills 2
Unit 5 Lớp 8 - Project
Tác giả: Admin

Viết một bình luận