Home Học tiếng AnhNgữ pháp tiếng Anh Cấu trúc There is No point/ It’s No good, Use, not Worth [UPDATE]

Cấu trúc There is No point/ It’s No good, Use, not Worth [UPDATE]

by Admin
Trong tiếng Anh có một số cụm từ khá tương đồng về cấu tạo cũng như về nghĩa khiến chúng ta dễ nhầm lẫn khi làm bài tập cũng như trong giao tiếp. Hôm nay mình sẽ giới thiệu chi tiết cách sử dụng cũng như ý nghĩa của các cụm từ luôn đi với V-ing phía sau: No good/ No use/ Useless/ No point/ Not worth/ Have difficulty/ Spend time.

Cấu trúc It’s No good/ No use/ Useless

It is no use/ no good/ useless + V-ing : thật vô ích khi làm gì đó

Ví dụ:

There’s no use asking me about it, because I don’t know anything.

Thật vô ích khi hỏi tôi về điều đó, bởi tôi không biết gì cả.

It’s no good trying to change his beliefs.

Nó là vô ích khi cố gắng thay đổi niềm tin của anh ấy.

It’s useless trying to convince her that she doesn’t need to lose any weight.

Thật vô ích khi cố gắng thuyết phục cô ấy rằng không cần phải giảm cân.

cấu trúc no good, no use + V-ing

It’s useless trying to convince her that she doesn’t need to lose any weight.

Cấu trúc There is No point in

Công thức:

There is no point in + V-ing: Không có lý nào

Thật ra nếu bạn có hiểu biết về giới từ thì dù không hiểu nghĩa “no point” là gì chúng ta cũng biết sau “in” sẽ cần một động từ ở dạng V-ing.

Còn nếu bạn còn mơ hồ về cách sử dụng thì hãy đọc ngay bài viết giới từ trong tiếng Anh nhé.

Ví dụ:

cấu trúc no point + V-ing

There is no point in locking the barn door now that the horse has been stolen.

There is no point in locking the barn door now that the horse has been stolen.

Chẳng có lý nào lại khóa cửa chuồng bây giờ khi mà con ngựa đã bị trộm mất.

Chú ý:

  • Giới từ “in” trong cấu trúc này hoàn toàn có thể được lược bỏ nhưng nghĩa sẽ không đổi

There is no point + V-ing

Ví dụ:

There’s no point wasting time worrying about things you can’t change.

Đừng phí thời gian vào việc lo lắng những điều mà bạn không thể thay đổi.

  • Không chỉ được chia ở thì hiện tại đơn, cấu trúc No point in cũng có thể được chia ở thì quá khứ đơn với dạng There was no point in V-ing.

Ví dụ:

There was no point in getting angry, so I just smiled.

Không có lý do nào để giận dữ cả, nên tôi chỉ mỉm cười thôi.

Ngoài ra, còn có cấu trúc:

The point of V-ing: mục đích để làm gì

Ví dụ:

What is the point of having a car if you never use it?

Mục đích của việc có xe là gì nếu không bao giờ anh dùng tới nó?

Viết lại câu sử dụng cấu trúc No point in

There is no point + V-ing = It is pointless + to V

Ví dụ:

There is no point in persuading her.

= It is pointless to persuade her.

Xem thêm: As soon as là gì?

Cấu trúc It’s (not) worth

It’s (not) worth + V-ing: (không) giá trị, (không) xứng đáng để làm gì

Ví dụ:

Cấu trúc itt's not worth

If you are a young, inexperienced driver, it is worth having comprehensive insurance.

If you are a young, inexperienced driver, it is worth having comprehensive insurance.

Nếu bạn còn trẻ, thiếu kinh nghiệm lái xe, thì việc có bảo hiểm toàn diện là rất giá trị.

I live only a short walk from here, so it’s not worth taking a taxi.

Tôi chỉ sống cách đây vài bước, nên không đáng để đi xe taxi.

Cấu trúc have difficulty/trouble

Have difficulty/trouble + V-ing: gặp khó khăn trong việc gì.

Ví dụ:

Cấu trúc have difficult

I had difficulty finding a new job.

I had difficulty finding a new job.

Tôi gặp khó khăn khi tìm một công việc mới.

Did you have any trouble translating the report?

Bạn có gặp khó khăn khi dịch báo cáo này không?

Chú ý: 

  • Có thể thêm giới từ “in” sau “difficulty”.

Ví dụ:

I had considerable difficulty in persuading her to leave.

Tôi gặp vấn đề khó khăn cần phải xem xét trong việc thuyết phục bà ấy rời đi.

  • Chỉ sử dụng “have difficulty/ trouble” trong cấu trúc chứ không sử dụng dạng số nhiều là “have difficulties/ troubles”.

Cấu trúc Spend time/ Waste time 

 Spend time/ Waste time + V-ing: dành thời gian/ tốn thời gian làm gì

Ví dụ:

Cấu trúc sử dụng v-ing

I spend time reading new novels.

I spend time reading new novels.

Tôi dành thời gian đọc những cuốn tiểu thuyết mới.

Don’t waste time day dreaming!

Đừng tốn thời gian mơ mộng nữa!

Ngoài ra, cấu trúc dưới đây cũng diễn tả việc tốn thời gian để làm gì:

It is a waste of time + V-ing

(Có thể chia ở thì quá khứ đơn)

Ví dụ:

It was a waste of time reading that book. It was rubbish.

Thật là lãng phí thời gian để đọc cuốn sách đó.Nó thật là nhảm nhí.

Xem thêm: Cấu trúc Would rather

Vậy là mình đã giới thiệu tới các bạn các cấu trúc thông dụng hay gặp trong các đề thi mà đi theo sau là động từ ở dạng V-ing.

Bài tập vận dụng

Hãy làm các bài tập trắc nghiệm dưới đây để luyện tập kiến thức vừa học nhé!

Câu 1: There is no ____ in going to school if you are not willing to learn

Câu 2: It’s no use asking me about it, because I _______ anything.

Câu 3: There’s no point ______ time worrying about things you can’t change.

Câu 4: Don’t waste time _______ what we can not!

Câu 5: I had _________ a new job when I come home

Câu 6: ___________ giving her flowers - she wouldn't notice them.

Câu 7: There is no point in _________ me. You won't succeed.

Câu 8: Tìm câu đồng nghĩa
It is no use trying to escape - no one ever gets out of here.

Câu 9: I ________ this newspaper.

Câu 10: I'm so tired that it is not worth ________ for the exam now.

Nhớ ghé thăm trang Báo Song Ngữ của mình thường xuyên để học thêm nhiều từ vựng thông qua phương pháp đọc tin tức song ngữ nhé.

You may also like

1 comment

Phuong 19/06/2021 - 09:10

Cho mình hỏi câu 5, ở trên lí thuyết bảo sau difficulty thêm in được mà nhỉ? Sao đáp án difficulty in finding lại sai thế

Reply

Leave a Comment