Home Học tiếng AnhNgữ pháp tiếng Anh Cấu trúc Would Rather (Sb, than): Công thức & Cách dùng

Cấu trúc Would Rather (Sb, than): Công thức & Cách dùng

by Admin
Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu tới các bạn một cấu trúc thể hiện mong muốn ước nguyện khác ngoài cấu trúc wish, đó là Would rather.

Đây là một cấu trúc có khá nhiều cách sử dụng khác nhau, nguồn thông tin sử dụng trong bài viết được tham khảo từ trang từ điển rất uy tín Cambridge nên các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng độ chính xác của chúng.

Mình sẽ chia cấu trúc Would rather thành 2 hướng rất dễ nhớ như sau:

1. Cùng chủ ngữ (Cấu trúc Would rather than)

Ý nghĩa: Thích điều gì đó hoặc thích thứ gì hơn thứ gì. Cấu trúc dùng để diễn đạt điều mà ai đó muốn thực hiện trong một tình huống cụ thể.

Ở hiện tại hoặc tương lai

S + would rather (+ not) + V + than + V

(Nếu chỉ thích một thứ đơn thuần, ta có thể bỏ “than + V”)

Ví dụ:

I’d rather listen to music than watch TV.

Tôi thích nghe nhạc hơn xem tivi.

I would rather learn a new language than study math.

⟹ Tôi muốn học 1 ngôn ngữ mới hơn là học toán.

We’d rather travel on Monday.

Chúng tôi thích đi vào thứ hai.

I’d rather not fly. I hate planes.

Tôi không thích bay. Tôi ghét máy bay.

Chú ý: Trong nhiều trường hợp khi diễn tả cùng một hành động chỉ khác đối tượng hướng đến, sau “than” có thể không phải là V mà là N.

Ví dụ:

Jim would rather go to class tomorrow than today.

Jim thích đến lớp vào ngày mai hơn hôm nay.

We would rather travel to Korea than Thailand.

Chúng tôi thích đi Hàn Quốc hơn Thái Lan.

Ở quá khứ (Tức là điều ấy đã không xảy ra)

S + would rather (+ not) + have + V_ed/ PII + than…

Chú ý: Với cấu trúc này, sau “than” hiếm khi là V mà sẽ là N như chú ý ở cấu trúc trên. Ngoài ra, ta cũng có thể bỏ vế sau “than”.

Ví dụ:

She would rather have spent more money on a holiday. (In fact: The money wasn’t spent much on a holiday)

Cô ấy đã thích tiêu nhiều tiền hơn vào kì nghỉ.

I’d rather have seen it at the cinema than on TV. (In fact: I saw the film on DVD)

Tôi đã thích xem nó ở rạp chiếu hơn là xem trên TV.

Xem thêm: Cấu trúc so that

2. Khác chủ ngữ (Cấu trúc Would rather that)

Câu cầu khiến ở hiện tại

Cấu trúc này diễn tả mong muốn của một người muốn người kia làm việc gì (nhưng làm hay không còn phụ thuộc vào người kia). Hiểu đơn giản sự việc có thể xảy ra hoặc không xảy ra.

S1 + would rather that + S2 (+ not) + V (infinitive)

Ví dụ:

I would rather that you come back to me.

Tôi mong rằng em quay về bên tôi.

He would rather that I not take this train.

Anh ta mong rằng tôi sẽ không bắt chuyến tàu này.

Câu giả định trái với thực tế ở hiện tại

S1 + would rather that + S2 + V (past)

Chú ý: Ở mệnh đề sau “that”, tobe sẽ luôn được chia là “were” với tất cả các ngôi. Khi mệnh đề mang nghĩa phủ định, ta chia động từ là “didn’t + V”.

Ví dụ:

cấu trúc would rather

I’d rather you went home now

Henry would rather that his girlfriend worked in the same department as he does.

(In fact: His girlfriend does not work in the same department)

Henry mong muốn rằng bạn gái của anh ta làm cùng bộ phận với anh ta.

Jane would rather that it were winter now.

(In fact: It is not winter now)

Jane mong muốn rằng bây giờ là mùa đông.

Câu giả định trái với thực tế ở quá khứ

S1 + would rather that + S2 + V (past perfect)

Ví dụ:

Roberto would rather we hadn’t left yesterday.

(In fact: We left yesterday)

Roberto ước rằng chúng tôi không rời đi vào hôm qua.

Nam would rather that Hoa had gone to class yesterday.

(In fact: Hoa didn’t go to class yesterday)

Nam ước rằng Hoa tới lớp ngày hôm qua.

Bài tập vận dụng

Hãy làm các bài tập trắc nghiệm dưới đây để luyện tập kiến thức vừa học nhé!

Câu 1: I'd rather go in December ______ in May.

Câu 2: He 'd like to go to Canada whereas his wife ________ go to Mexico.

Câu 3: I'd rather come with you ______ here alone.

Câu 4: My wife would like to rent a house in New York but I ________ in the desert.

Câu 5: I would ________ buy this cake because I prefer the taste.

Câu 6: I would rather _______ a house in the Outback.

Câu 7: I would rather _________ a shirt than a dress.

Câu 8: I would rather _______ this shirt.

Câu 9: I _________ you come back to me.

Câu 10: Henry would rather that his girlfriend ______ in the same department as he does.

Xem thêm: Cấu trúc Not Until

Tóm lại các bạn chỉ cần nhớ cấu trúc Would rather theo hai hướng là cùng chủ ngữ hoặc khác chủ ngữ, trong mỗi hướng thì chia ở hiện tại, tương lai hoặc quá khứ. Mình hy vọng các bạn đã học thêm được những kiến thức tiếng Anh bổ ích. Cảm ơn đã đọc bài viết!

 

You may also like

Leave a Comment