Unit 7 Lớp 8 – Project

Project 

(phần 1-5 trang 15 SGK Tiếng Anh 8 mới)

What would you do if…?

Imagine that your group is entering a competition to lead the Green Club in your school. You are asked the question: What would you do to reduce pollution in our country if you were the Minister of Natural Resources and Environment?

You are required to create a collage to show what you would do, and give a presentation about it.

Now…

1.Work in groups and discuss the things you would do.

2. Collect pictures from different sources, or draw the pictures.

3. Stick the pictures on a big piece of paper.

4. Prepare a presentation. Remember to assign who will talk about what.

5. Give a presentation to the class.

Dịch:

Bạn sẽ làm gì nếu…?

Tưởng tượng rằng nhóm em đang tham gia một cuộc thi với câu lạc bộ Xanh trong trường em. Em được hỏi câu hỏi: Em sẽ làm gì để giảm ô nhiễm trong nước em nếu em làm một Bộ trưởng Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường?

Em được yêu cầu để tạo ra hình dán thể hiện điều em sẽ làm và đưa ra một bài thuyết trình về nó.

1.Làm theo nhóm và thảo luận những điều mà bạn sẽ làm.

2. Thu thập hình ảnh từ những nguồn khác nhau, hoặc vẽ hình.

3. Dán những hình vào mảnh giấy lớn.

4. Chuẩn bị bài thuyết trình. Nhớ phân công ai sẽ nói về nó.

5. Trình bày bài thuyết trình cho lớp.

Gợi ý:

If I were the Minister of Natural Resources and Environment, the first thing I would do is to launch a nationwide campaign of conserving energy: turning off lights, computers, and electric appliances when not needed. I will encourage people to use public transport instead of private to minimize dust and noise pollution. Besides, I would encourage every family, school, organization or association to plant more trees. Trees help purify the air and create more flood-proof forests. Furthermore, recycled products will be encouraged to be widely used to minimize the amount of plastic waste discharged into the environment.

For companies and factories that deliberately dump waste into rivers, lakes and oceans, they will be severely punished. People caught littering will also be punished according to regulations.

Finally, I hope you will join me in creating a green, clean, beautiful world with lots of green forests, cool parks and green rivers.

Dịch:

Nếu tôi là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc đầu tiên tôi làm là phát động chiến dịch tiết kiệm năng lượng trên phạm vi toàn quốc: tắt đèn, máy tính, các thiết bị điện khi không cần thiết. Tôi sẽ khuyến khích mọi người sử dụng phương tiện công cộng thay vì cá nhân để giảm thiểu ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn. Bên cạnh đó, tôi sẽ khuyến khích mọi gia đình, trường học, tổ chức, hiệp hội trồng nhiều cây xanh hơn. Cây xanh giúp thanh lọc không khí và tạo thêm những khu rừng chống ngập. Hơn nữa, các sản phẩm tái chế sẽ được khuyến khích sử dụng rộng rãi để giảm thiểu lượng rác thải nhựa thải ra môi trường.

Đối với những công ty, nhà máy cố tình đổ chất thải ra sông, hồ, đại dương sẽ bị xử lý nghiêm. Người bị bắt quả tang xả rác cũng sẽ bị xử phạt theo quy định.

Cuối cùng, tôi mong các bạn sẽ cùng tôi tạo nên một thế giới xanh, sạch, đẹp với nhiều rừng xanh, công viên mát mẻ và dòng sông xanh mát.

Giải bài tập tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 7 Lớp 8 - Looking Back
Unit 5 lớp 10: Reading
Tác giả: Admin

Viết một bình luận