Unit 2 lớp 10: Communication and Culture

 Communication and Culture (trang 23 SGK Tiếng Anh 10 mới)

1. Look at the pictures. Which parts/systems of the body does each activity possibly benefit? (Xem các bức hình dưới đây. Những hoạt động này có tác động tích cực đến phần/hệ cơ quan nào của cơ thể? )

Unit 2 lớp 10: Communication and Culture

Unit 2 lớp 10: Communication and Culture

In the first picture, we can see a group of students doing exercises, which helps maintaining strong muscles and bones since exercising helps release hormones that promote the ability of your muscles to absorb amino acids. This helps them grow and reduces their breakdown.

In the second picture, the girls are enjoying their swimming. It is really good routine since swimming builds endurance, muscle strength and cardiovascular fitness.

Dịch: Ở bức tranh đầu tiên, chúng ta nhìn thấy một nhóm học sinh đang tập thể dục. Hoạt động này giúp duy trì cơ xương luôn chắc khỏe vì tập thể dục giúp giải phóng các hóc-môn giúp tăng độ chắc khỏe của cơ và hút a-mi-nô a-xít. Nó giúp cơ thể phát triển và giảm nguy cơ các hệ cơ quan bị hư hỏng.

Ở bức hình thứ hai ta có thể nhìn thấy các cô bé đang mải mê bơi lội. Đó là thói quen rất tốt vì bơi giúp cơ xương chắc khỏe và có lợi cho hệ thống tuần hoàn.

2. In pairs or groups, discuss the activities in the pictures and say why they are healthy. (Thảo luận theo cặp hoặc theo nhóm về hoạt động trong các bức tranh và nêu ra lý do tại sao chúng đều tốt cho sức khỏe? )

Xem bài 1.

3. Work in pairs or groups, choose a system of the body and make a list of all the possible activities that are good for it. (Làm việc theo cặp hoặc theo nhóm, hãy chọn một hệ cơ quan và lập danh sách các hoạt động có lợi cho hệ cơ quan đó.)

-Respiratory system (hệ hô hấp)

+ Jogging (đi bộ)

+ Running (chạy)

+ Hiking (leo núi)

+ Doing aerobics (tập thể dục nhị điệu)

+ Doing yoga (tập yoga)

+ Swimming (bơi)

Culture

1. Read about some traditional health beliefs and practices in Viet Nam and Indonesia. (Đọc bài viết về một vài ý niệm dân gian về vấn đề sức khỏe cũng như các bài thuốc ở Việt Nam và Indonesia.)

Hướng dẫn dịch:

VIETNAM

– Bệnh tật là do sự mất cân bằng âm dương.

– Các loại thảo dược và các bài thuốc dân gian được sử dụng để chữa bệnh.

– Mục đích là để thiết lập lại sự cân bằng âm-dương.

– Trước đây từng bị cho rằng thiếu hiệu quả nhưng những bằng chứng gần đây cho thấy kết quả tích cực.

INDONESIA

– Bệnh tật có thể là do tự nhiên hoặc do con người.

– Phương pháp dân gian, thảo mộc và liệu pháp được sử dụng để chữa bệnh.

– Mục đích là hồi phục tình trạng sức khỏe bình thường và đem lại sự thoải mái.

– Hiệu quả, an toàn, mang lại lợi nhuận, không đắt đỏ và dễ tiếp cận, đặc biệt đối với người nghèo.

2. With a partner, discuss the similarities and differences in health beliefs and practices between the two countries. (Thảo luận với một người bạn về điểm tương đồng và khác biệt trong ý niệm và hiện thực về sức khỏe giữa 2 đất nước nói trên.)

3. Do you know any traditional therapy (treatment without medicine)? If yes, please share the basic idea of that therapy.(Bạn có biết liệu pháp chữa trị dân gian nào (chữa trị không dùng thuốc)? Nếu có, hãy chia sẻ ý tưởng cơ bản của bạn về liệu pháp đó.)

Giải bài tập tiếng Anh 10 Unit 2: Your body and you

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 2 lớp 10: Writing
Unit 2 lớp 10: Looking Back
Tác giả: Admin

Viết một bình luận