Unit 2 lớp 10: Project

Project (trang 25 SGK Tiếng Anh 10 mới)

1. Your doctor would like some information about your usual food habits to help plan the best possible health care for you and your friends. Conduct the survey, using the questions below and compile the findings into a report. (Bác sĩ muốn biết thói quen ăn uống hằng ngày của bạn để giúp bạn lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe phù hợp nhất cho bạn và bạn bè. Hãy hoàn thành khảo sát, sử dụng các câu hỏi dưới đây và ghi chép lại thông tin bạn thu thập được vào bài báo cáo.)

Hướng dẫn dịch câu hỏi:

1. Ai là người chịu trách nhiệm mua thực phẩm ở gia đình bạn?

2. Ai chuẩn bị các bữa ăn?

3. Bạn uống gì trong ngày?

4. Bạn thường ăn loại thịt nào? …thịt nướng, …thịt heo,…thịt bò,…thịt gà, …cá, …khác, vui lòng ghi rõ:

5. Bạn có ăn nhiều rau củ trong bữa ăn không?

6. Bạn có nêm muối vào món ăn khi ăn không?

7. Mỗi ngày bạn ăn mấy lần?

2. Present your findings to the class. (Trình bày bài báo cáo với cả lớp.)

Unit 2 Lớp 10 Project

Giải bài tập tiếng Anh 10 Unit 2: Your body and you

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 2 lớp 10: Looking Back
Unit 3 Lớp 7: Từ vựng
Tác giả: Admin

Viết một bình luận