Home Được tài trợ Bamboo Airways muốn bay thẳng đi Mỹ từ cuối năm nay

Bamboo Airways muốn bay thẳng đi Mỹ từ cuối năm nay

by Admin
Bamboo Airways expects competitive fares and strong demand for direct flights to the U.S. will help it make good profits.

Bamboo Airways hy vọng với giá vé cạnh tranh và nhu cầu lớn đối với các chuyến bay thẳng đến Hoa Kỳ sẽ giúp hãng có lợi nhuận tốt.

Chairman Trinh Van Quyet said at a forum Thursday that by charging $1,300 for a cheap two-way ticket, the carrier(1) will earn profits of VND8 billion ($346,000) a month.

Thứ năm vừa qua tại một diễn đàn Chủ tịch Trịnh Văn Quyết cho biết với chi phí 1.300 đô la cho vé máy bay giá rẻ hai chiều, hãng sẽ kiếm được lợi nhuận 8 tỷ đồng (346.000$) một tháng.

As Japan Airlines charges $1,600 for a direct flight from Japan to the U.S, and Cathay Pacific over $1,300 from Hong Kong, $1,300 from Vietnam is a competitive price, he said.

Ông cho biết: “Japan Airlines tính phí 1.600$ cho chuyến bay thẳng từ Nhật Bản đến Hoa Kỳ , từ Hồng Kông là hơn 1.300$ và 1.300$ bay từ Việt Nam vẫn rẻ hơn so với các hãng trên.

bamboo airway

These figures have been calculated on the basis of operating a leased 240-seater Boeing 787-9. If the airline is able to rent an Airbus A350 with a capacity of 253-300 seats, profits go up to VND28 billion ($1.2 million) a month, he added.

Ông chia sẻ thêm những con số này đã được tính toán dựa trên cơ sở vận hành khi hãng thuê một chiếc Boeing 787-9 có 240 chỗ. Nếu hãng hàng không có thể thuê một chiếc Airbus A350 với công suất 253-300 chỗ ngồi, lợi nhuận sẽ lên tới 28 tỷ đồng (1,2 triệu USD) mỗi tháng.

In case there is low occupancy(2), Bamboo Airways would reduce the number of flight days from 17 to 15 per month, the chairman said.

Trong trường hợp có công suất thấp, Bamboo Airways sẽ giảm số ngày bay từ 17 ngày xuống 15 ngày mỗi tháng.

Vu Tien Loc, chairman of the Vietnam Chamber of Commerce and Industry, said that Bamboo Airways might suffer losses in the early stages, but will profit in the long run, thanks to a population of 2.1 million Vietnamese in the U.S. and a large demand for tourism and overseas study between the two countries.

Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cho biết Bamboo Airways có thể bị lỗ trong giai đoạn đầu, nhưng sẽ có lãi trong thời gian dài, nhờ vào dân số 2,1 triệu người Việt ở Mỹ và nhu cầu lớn đi du lịch và du học giữa hai nước.

Bamboo Airways, which launched its first flights earlier this year, is in the progress of acquiring permission for the direct route(3) and plans to start flying non-stop next year. It has placed an order for 10 Boeing 787-9 aircraft.

Bamboo Airways đã ra mắt các chuyến bay đầu tiên vào đầu năm nay, đang trong quá trình xin phép cho đường bay thẳng và có kế hoạch bắt đầu bay thẳng vào năm tới. Hãng đã đặt hàng khoảng 10 máy bay Boeing 787-9.

Vietnam in February received a Category 1 rating from the U.S. Federal Aviation Administration (FAA), which means the former meets safety standards to operate flights to the U.S.

Vào tháng hai Việt Nam đã nhận được xếp hạng Loại 1 từ Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA), có nghĩa hãng đã đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn để khai thác các chuyến bay đến Hoa Kỳ.

National flag carrier Vietnam Airlines is also interested in the direct route. But its CEO Duong Tri Thanh has said that annual losses on the U.S. sector could run to $30 million in the early years, and the route is likely to be unprofitable for 5-10 years.

Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines cũng quan tâm đến đường bay thẳng. Nhưng Giám đốc điều hành Dương Trí Thành đã nói rằng các khoản lỗ hàng năm đối với khu vực Hoa Kỳ có thể lên tới 30 triệu đô la trong những năm đầu và con đường này có thể sẽ không có lãi trong 5-10 năm.

Industry insiders say tourists coming to Vietnam from the U.S. would be a major source of demand for direct flights. This number rose by 11.9 percent last year to 687,000, according to the Ministry of Culture, Sports and Tourism.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch những người trong ngành cho biết khách du lịch đến Việt Nam từ Hoa Kỳ sẽ là một nguồn nhu cầu chính cho các chuyến bay thẳng. Con số này đã tăng 11,9% trong năm ngoái lên mức 687.000 người.

Currently there are no direct flights, and passengers have to transit through places like mainland(5) China, Hong Kong and Japan, and flights take 18-21 hours. A direct flight would bring the travel time down to 14-16 hours.

Hiện tại không có chuyến bay thẳng và hành khách phải quá cảnh qua các địa điểm như Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Nhật Bản, và các chuyến bay mất 18-21 giờ. Một chuyến bay trực tiếp sẽ giảm thời gian di chuyển xuống còn 14-16 giờ.

New words:

1, carrier (n): /ˈkær.i.ər/ a company that operates aircraft:

Etihad Airways is Abu Dhabi’s national carrier.

2, occupancy (n): /ˈɒk.jə.pən.si/ the number of things, such as rooms, that are being used, in relation to the total number available:

Average occupancy at Florida hospitals is now 49 percent.

3, route (n): /ruːt/ a particular way or direction between places:

The route we had planned took us right across Greece.

4, transit (n): /ˈtræn.zɪt/ the movement of goods or people from one place to another:

It is possible to make an insurance claim for any goods lost or damaged in transit.

5, mainland (adj): /ˈmeɪn.lænd/ relating to or forming the main part of a country or continent, not including the islands around it:

They recently bulit a bridge between the mainland and the closest island.

Xem thêm: Bảng chữ cái tiếng Anh: Hướng dẫn phiên âm và ghi nhớ

You may also like

Leave a Comment