Home Việt Nam Việt Nam bỏ tù người đàn ông đã giết đồng hương của mình ở Wales

Việt Nam bỏ tù người đàn ông đã giết đồng hương của mình ở Wales

by Phạm Thư
Bài viết được dịch từ báo The Guardian: https://www.theguardian.com/world/2020/jul/15/vietnam-jails-man-for-2006-killing-of-compatriot-in-wales

Vietnam jails man for 2006 killing of compatriot in Wales

Việt Nam bỏ tù người đàn ông đã giết đồng hương của mình ở Wales năm 2006

A Vietnamese national has been jailed in his home country for killing a compatriot in south Wales 14 years ago, following an unprecedented cross-border investigation and trial.

Một công dân Việt Nam đã bị bỏ tù tại quê nhà vì tội giết một người đồng hương ở miền nam xứ Wales cách đây 14 năm, sau một cuộc điều tra và xét xử xuyên biên giới chưa từng có trước đó.

Tu Minh Le, 47, fled to south-east Asia following the death of 44-year-old Tran Nguyen in November 2006. An investigation between the National Crime Agency, Gwent police and Vietnamese authorities eventually tracked down the suspect in Vietnam.

Gwent police said it was the first time Vietnam had consented to prosecuting1 a Vietnamese national for an offence committed in the UK. Under Vietnamese law it was not possible to extradite2 Le.

Bị cáo Lê Minh Tú, 47 tuổi, đã trốn sang Đông Nam Á sau cái chết của ông Trần Nguyên, 44 tuổi vào tháng 11 năm 2006. Một cuộc điều tra giữa Cơ quan Tội phạm Quốc gia, cảnh sát xứ Gwent và các cơ quan chức năng Việt Nam cuối cùng đã truy tìm ra nghi phạm ở Việt Nam.Cảnh sát xứ Gwent cho biết đây là lần đầu tiên Việt Nam đồng ý truy tố một công dân Việt Nam về hành vi phạm tội ở Anh. Theo luật pháp Việt Nam, không thể dẫn độ bị cáo Lê.

Vietnam jails man for 2006 killing of compatriot in Wales

A spokesperson said: “The Vietnamese authorities agreed that in the circumstances, given another Vietnamese national was unlawfully killed, justice should be seen to be done for the victim’s family”.

Một người phát ngôn cho biết: “Các nhà chức trách Việt Nam nhất trí rằng trong trường hợp một công dân Việt Nam khác bị giết bất hợp pháp, thì công lý cần được thực hiện cho gia đình nạn nhân”.

Le was put on trial3 at the people’s court in Hưng Yên province, found guilty of unlawful killing and sentenced to 12 years in jail.

Bị cáo Lê được đưa ra xét xử tại tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên, bị kết tội giết người trái pháp luật và kết án 12 năm tù giam.

Nguyen arrived in the UK in the back of a lorry hoping to earn money to support his family in Vietnam, and was set to work in a cannabis factory. The factory was raided by a rival gang who tied him up and stole the crop.

Ông Nguyễn đến Vương quốc Anh trên một chiếc xe tải với hy vọng kiếm tiền nuôi gia đình ở Việt Nam, và được sắp xếp làm việc trong một nhà máy sản xuất cần sa. Nhà máy sau đó đã bị một đối tượng đột nhập. Kẻ này đã bắt trói ông và ăn trộm cây trồng.

The gangmaster in charge of Nguyen suspected he may have been involved in the theft and he was beaten up. He was dumped unconscious at the Royal Gwent hospital in Newport where he died.

Kẻ cầm đầu nhóm lao động bất hợp pháp nghi ngờ ông Nguyễn có thể có dính líu đến vụ trộm và đánh đập ông. Ông rơi vào trạng thái mất ý thức tại bệnh viện Royal Gwent ở Newport, rồi chết sau đó.

Three other people were convicted of manslaughter4 following a four-month trial at Cardiff crown court in 2008, but efforts to locate Le continued.

Ba người khác bị kết tội ngộ sát sau một phiên tòa kéo dài 4 tháng tại tòa án Cardiff Crown vào năm 2008, nhưng những nỗ lực để tìm ra đối tượng Lê vẫn tiếp tục.

DCI Justin O’Keefe, of Gwent police said: “This was the first time a trial was held in Vietnam for a foreign offence. It’s taken years of work, liaising with a range of authorities, but we never lost hope that we would see the outcome we now have”.

Thanh tra trưởng, thám tử điều tra Justin O’Keefe thuộc cảnh sát Gwent cho biết: “Đây là lần đầu tiên phiên tòa xét xử một tội phạm nước ngoài được thực hiện ở Việt Nam. Chúng tôi đã mất nhiều năm làm việc, liên lạc với nhiều cơ quan chức năng, nhưng chưa bao giờ mất đi hy vọng về một kết quả như bây giờ”.

Mark Bishop, the National Crime Agency’s head of region for Asia Pacific, said: “This was a truly landmark case5 which came about because of unprecedented cooperation between the NCA, Gwent police and the Vietnamese ministry of public security.

Mark Bishop, người đứng đầu khu vực Châu Á Thái Bình Dương thuộc Cơ quan Tội phạm Quốc gia, cho biết: “Đây là một vụ án thực sự mang tính bước ngoặt vì xuất hiện sự hợp tác chưa từng có giữa NCA, cảnh sát Gwent và Bộ Công an Việt Nam.

“We worked closely with them to exchange evidence, resulting in this conviction. Tran Nguyen’s family have been through a horrendous ordeal and have had to wait 14 years for this verdict. I hope it brings some form of comfort or closure to them.

“Chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với họ để trao đổi bằng chứng, rồi đưa ra cáo buộc này. Gia đình của ông Trần Nguyên đã trải qua một khoảng thời gian khủng khiếp và phải đợi 14 năm để thấy được phán quyết này. Tôi hy vọng phán quyết mang lại sự bình yên và là dấu chấm hết cho chuỗi ngày đau khổ của họ”.

Từ vựng

1. To prosecute (v) /ˈprɒs.ɪ.kjuːt/ truy tố

Ex: He was prosecuted for the killing of his mother: Anh ta bị truy tố vì tội ngộ sát mẹ mình.

2. To extradite (v) /ˈek.strə.daɪt/: dẫn độ (một hành vi trong đó chủ thể có quyền lực pháp lý (quyền tài phán) đưa ra yêu cầu một người bị buộc tội hoặc bị kết án phạm tội ở một khu vực tài phán khác, cho cơ quan thực thi pháp luật của họ thực hiện)

Ex: Minh Beo was not extradited to Vietnam for the sexual abuse of a juvenile.

Minh béo không được dẫn độ tới Việt Nam vì tội lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên

3. To be put on trial: bị đưa ra xét xử

He was put on trial for fraud: Anh ta bị đưa ra xét xử vì tội lừa đảo

4. Manslaughter (n) /ˈmænˌslɔː.tər/: ngộ sát

He was put on trial for the manslaughter of his wife: Anh ta bị đưa ra xét xử vì tội ngộ sát vợ mình

5. Landmark case (n) vụ án mang tính bước ngoặt

The killing of President Kennedy is a landmark case in the American history: Vụ án giết tổng thống Kennedy là một vụ án mang tính bước ngoặt trong lịch sử nước Mỹ

Luyện Tập+

You may also like

Leave a Comment