Unit 7 lớp 10: Listening

Listening (trang 21 SGK Tiếng Anh 10 mới)

1. You are going to listen to a talk about the wedding traditions of the Amish community living in Pennsylvania, the USA. Make your own predictions about them by deciding whether the following statements are true (T) or false (F).(Bạn sẽ nghe một bài nói về phong tục cưới hỏi của cộng đồng người Amish sống ở Pennysylvania, Mỹ. Hãy đoán xem những nhận định sau đây là đúng (T) hay sai (F).)

1. (F) 2. (F) 3. (T) 4. (T) 5. (T)

Hướng dẫn dịch:

1. Đám cưới người Amish diễn ra vào mùa xuân.

2. Cha mẹ người Amish chọn bạn đời cho con cái

3. Tiệc đám cưới được tổ chức ở nhà của ba mẹ cô dâu.

4. Các cặp đôi dành đêm đầu tiên ở nhà cô dâu.

5. Sau khi kết hôn, người đàn ông bắt đầu để râu.

Nội dung bài nghe:

Today, I will talk about the Amish weddings. Most Pennylvania Amish weddings take place from late October through December. Traditionally, they take place on Tuesdays and Thursdays, so there is time in between to get ready for and clean up after each. Even so, it can get pretty busy during the ‘wedding season’, with some Amish going to two or three weddings in one day!

While parents do not select who their children will marry, approval must be given. The couple planning to marry are announced at a church service. The wedding service itself helps in the home of the bride’s parents. After the service, the benches are put together: form tables for the wedding meal for about 200 — 300 guests. In the afternoon, the young people enjoy singing, and after that those who have stayed through the day join the evening meal.

After spending the night at the bride’s home, the next day the newly-weds help with the clean-up from the day before. The couple then spends upcoming weekends visiting relatives, sometimes stopping at five or six houses between a Friday and Sunday night. Wedding gifts are usually given to them at this time. By the next spring, the couple is usually ready to move into a home of their own, and the groom will begin growing his beard. This is an Amish tradition that signifies a man is married.

Hướng dẫn dịch:

Hôm nay, tôi sẽ nói về đám cưới của người Amish. Hầu hết các đám cưới của người Amish ở bang Pennylvania diễn ra từ cuối tháng Mười đến tháng Mười Hai. Theo truyền thống, chúng diễn ra vào thứ Ba hàng tuần, vì vậy có một khoảng thời gian ở giữa để chuẩn bị và dọn dẹp sau mỗi buổi lễ. Mặc dù vậy, ‘mùa cưới’ cũng khá bận rộn, khi người Amish sẽ có đến hai hoặc đám cưới trong một ngày!

Mặc dù cha mẹ không chọn bạn đời cho con cái, nhưng phải có sự chấp thuận từ họ. Các cặp đôi có kế hoạch kết hôn được công bố tại một dịch vụ nhà thờ. Dịch vụ đám cưới phục vụ trong nhà của cha mẹ của cô dâu. Sau đó, các băng ghế được xếp cùng nhau thành bàn tiệc để phục vụ khoảng 200 – 300 khách. Vào buổi chiều, những người trẻ tham gia hát hò và sau đó những người đã ở lại suốt cả ngày tham gia bữa ăn tối.

Sau khi qua đêm tại nhà của cô dâu, ngày hôm sau cặp vợ chồng mới cưới giúp dọn dẹp đồ tiệc từ ngày hôm trước. Cặp vợ chồng sau đó dành các tuần tiếp theo để ghé thăm thân nhân, có thể là tới nhà năm hoặc sáu gia đình vào buổi đêm trong khoảng thời gian giữa thứ sáu và chủ nhật. Lúc này họ thường được tặng quà cưới . Mùa xuân năm sau, cặp đôi thường dọn ra ở riêng. Chú rể sẽ bắt đầu để râu. Đây là truyền thống của người Amish, đánh dấu tình trạng kết hôn của một người đàn ông.

2. Listen to the talk and check your answers in 1. (Nghe bài nói chuyện và kiểm tra câu trả lời ở bài 1.)

3. Listen to the talk again and complete the missing information, using no more than three words. (Nghe bài nói một lần nữa và hoàn thành thông tin còn thiếu, sử dụng không nhiều hơn 3 từ.)

Đáp án:

(1) December

(2) two or three

(3) approval

(4) wedding meal

(5) visit relatives

Hướng dẫn dịch:

Hầu hết các đám cưới người Amish ở Pennysylvania diễn ra từ cuối tháng 10 cho đến tháng 12, vào những ngày thứ ba và thứ năm. Trong mùa cưới, một số người Amish đi dự từ 2 – 3 lễ cưới trong một ngày.

Các bậc cha mẹ người Amish không chọn đối tượng kết hôn cho con cái, quyết định kết hôn cần phải thông qua họ. Sau đám cưới ở nhà cha mẹ cô dâu, những băng ghế sẽ được ghép lại để tạo thành bàn tiệc phục vụ khoảng 200 – 300 khách. Sau một đêm ở nhà cô dâu, cặp vợ chồng mới cưới sẽ giúp việc lau dọn từ ngày hôm trước. Đến cuối tuần, cặp đôi sẽ thăm họ hàng, có thể là tới nhà năm hoặc sáu gia đình vào buổi đêm trong khoảng thời gian giữa thứ sáu và chủ nhật. Lúc này họ thường được tặng quà cưới .

4. Work in pairs. Name three things you have learnt about the Amish wedding customs. Did you find anything unusual or interesting? Tell your partner. (Làm việc theo cặp. Nêu tên 3 điều mà bạn học được về đám cưới của người Amish. Bạn có thấy điều gì khác lạ hoặc thú vị không? Hãy kể cho bạn của mình.)

1. The children choose their partners. (Bọn trẻ được chọn bạn đời.)

2. They use the benches to form the tables for wedding. (Họ sử dụng băng ghế để làm bàn tiệc.)

3. The couple spends the first night in bride’s home. (Cặp dôi trải qua đêm đầu tiên ở nhà cô dâu.)

4. The most unusual is that they use the benches to form the table for wedding. (Điều mới mẻ nhất  mà mình thấy là việc họ sử dụng băng ghế để làm bàn tiệc.)

Tham khảo thêm các bài Giải bài tập và Để học tốt unit 7 lớp 10:

[box color="green"]

Tham khảo thêm các bài Giải bài tập và Để học tốt unit 7 lớp 10:

  • Getting started (trang 16 SGK Tiếng Anh 10 mới)
  • Language (trang 17-18 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Skills:

  • Reading (trang 19 SGK Tiếng Anh 10 mới)
  • Speaking (trang 20 SGK Tiếng Anh 10 mới)
  • Listening (trang 21 SGK Tiếng Anh 10 mới)
  • Writing (trang 22 SGK Tiếng Anh 10 mới)
  • Communication and Culture (trang 23-24 SGK Tiếng Anh 10 mới)
  • Looking back (trang 24-25 SGK Tiếng Anh 10 mới)
  • Project (trang 25 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Giải bài tập tiếng Anh 10 chương trình mới

 

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 6 - Lớp 6: Project
Review 3 Lớp 8 - Language
Tác giả: Admin

Viết một bình luận