Unit 4 Lớp 7: Getting started

Getting started (phần 1-3 trang 38-39 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Music and Arts (Âm nhạc và nghệ thuật)

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Bài nghe

Nội dung bài nghe

Unit 4 Lớp 7 Getting started

Hướng dẫn dịch

MUSIC AND ARTS (ÂM NHẠC VÀ NGHỆ THUẬT)

Nick: Chào Dương. Mọi việc thế nào?

Dương: Ổn. À, gần đây cậu đã đến thăm phòng triển lãm nghệ thuật “Crazy Paint” chưa?

Nick: Chưa, mình chưa. Mình có nghe nói rằng nó không còn hay như trước kia.

Dương: Ồ không. Nó tuyệt lắm. Mình tới đó tuần trước. Các bức vẽ rất tuyệt. Thế cuối tuần này chúng mình sẽ làm gì nhỉ?

Nick: Để mình xem nào. Nhóm La La Las đang chơi ở câu lạc bộ Tuổi Trẻ, hãy tới đó đi.

Dương: Nhưng chúng mình có thể xem buổi hòa nhạc trực tiếp trên ti vi mà.

Nick: Đi đi mà. Hoàn toàn khác khi chúng mình xem tại đó – các nhạc công, đám đông, ánh đèn màu, không khí…sẽ rất tuyệt.

Dương: Mình không thích tiếng ồn, Nick. Nhạc pop ồn ào thật sự không phải điều mình thích.

Nick: Thôi nào Dương. Nó sẽ hay lắm đấy.

Dương: Thế đi xem phim thì sao? Mình thích phim.

Nick: Mình cũng thế. OK, chúng ta có thể đi xem phim nếu mình được chọn phim.

a. Are these sentences true (T) or false (F)?

(Những câu sau đây đúng (T) hay sai (F)?)

Gợi ý

 1. Duong and Nick are making plans for their weekend. (Dương và Nick đang có kế hoạch cho cuối tuần của họ.)

➔ Chi tiết trong bài: “So what shall we do this weekend?”. (Thế chúng ta sẽ làm gì vào cuối tuần này nhỉ?)

 1. The art gallery isn’t as good as before. (Triển lãm nghệ thuật không còn đẹp như trước đây.)

➔ Chi tiết trong bài: “Oh no! It’s great! I went there last weekend. The paintings are excellent!”. (Ồ không. Nó tuyệt lắm. Mình tới đó tuần trước. Các bức vẽ rất tuyệt.)

 1. Nick likes pop music. (Nick thích nhạc pop.)

➔ Chi tiết trong bài:

 1. Duong wants to be at the pop concert. (Dương muốn đi đến buổi hòa nhạc pop.)

➔ Chi tiết trong bài:

 1. Nick will let Duong choose the film. (Nick sẽ để Dương chọn phim.)

➔ Chi tiết trong bài:

b. Finish the following sentences by writing one word /phrase from the conversation.

(Hoàn thành các câu sau bằng cách viết một từ/ một cụm từ từ đoạn hội thoại.)

1. as good as 2. loud 3. fantastic 4. in person 5. Cinema

Hướng dẫn dịch

 1. Triển lãm nghệ thuật “Crazy Paint” hay như trước đây.
 2. Dương nói thật là ồn ào khi ở đại nhạc hội nhạc pop.
 3. Nick nghĩ rằng đại nhạc hội nhạc pop thật tuyệt.
 4. Nick nói rằng thật thú vị hơn khi chính mình có mặt ở đại nhạc hội nhạc pop.
 5. Dương và Nick đã quyết định đi đến rạp chiếu phim.

c. Find these expressions in the conversation. Check what they mean.

(Tìm những cụm từ này trong đoạn hội thoại. Kiểm tra xem chúng có nghĩa là gì.)

Gợi ý

 1. Let me see (Để tôi xem): Used when you are thinking of what to say or reply. (Được dùng khỉ bạn đang nghĩ đến điều cần nói hoặc trả lời.)
 2. Come on (Thôi nào): Used to show that you don’t agree with the thing someone has just said. (Được dùng để thể hiện rằng bạn không dồng ý vói điều người khác vừa nói.)
 3. It isn’t my thing (Không phải điêu tó thích): Used to show that you don’t like something. (Được dùng đê’ thể hiện cái bạn không thích.)

2. Work in pairs. Make short role-plays with the expressions above. Then practise them

(Làm việc theo cặp. Đóng vai sử dụng các cụm từ trên. Sau đó thực hành chúng.)

Gợi ý

A: We’ll go to the theatre next Sunday. Can you go, too? (Chúng mình sẽ đi xem kịch chủ nhật tới. Bạn cũng đi được, phải không?)

B: Let me see. I’ll have to ask my parents first. (Để mình xem nào. Mình sẽ phải xin phép bố mẹ trước đã.)

3. Write the correct word/phrase under each of the pictures. Then listen and repeat.

(Viết từ/cụm từ đúng vào dưới các bức tranh. Sau đó nghe và lặp lại.)

Bài nghe:

1. microphone 2. camera 3. painting 4. musical instruments 5. portrait art gallery
6. crayons 7. museum 8. opera 9. paintbrush

4. Complete these sentences with words from 2.

(Hoàn thành các câu với các từ trong bài 2.)

1. art gallery 2. paintings 3. museum 4. camera 5. opera

Hướng dẫn dịch

 1. Triển lãm họa sĩ, “Hoa giấu/ ẩn”, bắt đầu vào hôm nay ở triển lãm nghệ thuật thành phố”.
 2. Bùi Xuân Phái là nghệ sĩ yêu thích của tôi. Tôi thích những bức vẽ của ông ấy về đường phố Hà Nội xưa.
 3. Ở Barcelona, Tây Ban Nha, bạn có thể thăm một bảo tàng nói về việc cống hiến cho đời của Picasso.
 4. Tôi nghĩ nhiếp ảnh là một hình thức nghệ thuật thú vị. Dĩ nhiên, có một máy chụp hình tốt thật quan trọng.
 5. Tôi hiếm khi nghe nhạc kịch ở nhà. Tôi không thể hiểu những từ mà họ hát và tôi thích nhạc hiện đại hơn.

Tham khảo thêm các bài Giải bài tập và Để học tốt Unit 4 lớp 7:

Giải bài tập tiếng Anh Unit 4 Lớp 7: Music and Arts

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Review 1 lớp 10: Skills
Unit 3 Lớp 7: Looking back
Tác giả: Khánh Linh

Viết một bình luận