Unit 7 – Lớp 6: Skills 2

SKILLS 2 (phần 1 – 3 trang 13 SGK Tiếng Anh 6 mới)

1. Listen and tick (√) the correct channel for each programmeNghe và chọn kênh đúng cho mỗi chương trình. 

Chương trình Kênh 1 Kênh 2 Kênh 3
Music: Green Green Summer
(Âm nhạc: Mùa hè xanh)
Cartoon: The Red Spotted Squirrel
(Phim hoạt hình: Con Sóc đốm màu đỏ)
Film: The Lonely Giraffe
(Phim: Hươu cao cổ cô đơn)
Home and Garden: How to Make a Dog House
(Nhà và vườn: Cách để làm một ngôi nhà cho chó)
Our World: The Old Town of Inca
(Thế giới chúng ta: Thành phố cổ Inca)

Lời file nghe: 

… And here are some interesting TV programmes for you. The musical Green, Green Summer on Channel 1 starts at eight o’clock. At the same time on Channel 2 is The Red spotted Squirrel. Home and Garden follows at eight twenty-five. Today you’ll learn how to make a house for your dog. Channel 3 offers you a touching film of friendship, The Lonely Giraffe. The film starts at eight thirty. After that, you can discover the famous old town of Inca in Peru. However, it comes on quite late, at ten o’clock. We hope that you can choose a programme for yourself. Enjoy and have a great time.

2. Listen again and tick (√) statements 1-5 with T for true and F for false. – Nghe lại và đánh dấu (√) câu 1-5 với câu đứng ghi T và câu sai ghi F. 

1. Chương trình đầu tiên bắt đầu vào 7h30. (F)

2. Có hai chương trình chiếu vào cùng một lúc. (T)

3. Chương trình The Red Spotted Squirrel kéo dài 45 phút. (F)

4. The Lonely Giraffe kết thúc vào lúc 10 giờ. (T)

5. The Old Town of Inca là ở Ấn Độ. (F)

3. What are your TV-watching habits?Sở thích xem truyền hình của em là gì?

Tick (√) the right answer for you (you can tick more than one answer). Use your answer to write a short description of your TV-watching habits.Chọn câu trả lời đúng dành cho em (em có thể chọn nhiều hơn một câu trả lời). Sử dụng câu trả lời của em dể viết một đoạn văn ngắn nói về thói quen xem ti vi của bản thân

Dịch: 

  1. Bạn xem TV bao nhiêu tiếng mỗi ngày? 
  2. Bạn so sánh thời gian dùng để xem TV với thời gian dành cho hoạt động ngoài trời là như thế nào? 
  3. Bạn có xem TV khi bạn….? (ăn/giải trí/đọc sách)
  4. Bạn xem loại chương trình nào nhiều nhất? 
  5. Bạn có bật TV mà không xem không? 

Giải bài tập tiếng Anh 6 Unit 7: Television

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 7 - Lớp 6: Skills 1
Unit 7 - Lớp 6: Looking back
Tác giả: Phạm Thư

Xin chào các bạn, mình là Thư, giáo viên dạy tiếng Anh đồng thời cũng là tác giả các bài viết trên Website Báo Song Ngữ. Mình hy vọng chuyên mục giải bài tập này sẽ hữu ích với các bạn

Viết một bình luận