Home Việt Nam Thiếu hụt lao đồng do hàng ngàn người kéo dài thời gian nghỉ Tết

Thiếu hụt lao đồng do hàng ngàn người kéo dài thời gian nghỉ Tết

by Thu Hà
Factories need thousands of workers to resume and expand operations with many employees yet to return after the nine-day Tet holiday that ended Feb. 6. In Bac Giang, 72 companies have registered to recruit more than 43,000 workers through the northern province’s employment service, up 11 percent compared to the end of last year.
Các nhà máy cần hàng ngàn lao động để có thể tiếp tục và mở rộng sản xuất, thế nhưng rất nhiều người vẫn chưa trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài 9 ngày kết thúc vào ngày mùng 6 tháng 2. Tại Bắc Giang, 72 nhà máy đã quyết định thuê thêm 43,000 công nhân từ các tỉnh phía bắc, tăng 11% so với năm ngoái.

The shortage occurs as factories resume operations this week, but workers residing in the northern highland provinces are yet to return as they want to spend more time with their families, said Nguyen Xuan Ngoc, Deputy Manager of Bac Giang Industrial Parks Management Board.
Lí giải cho việc thiếu hụt nguồn lao động là do các nhà máy đã đi vào hoạt động trở lại từ tuần này, thế nhưng các công nhân đến từ các vùng núi cao phía bắc vẫn chưa quay lại làm việc vì họ muốn dành thêm thời gian cho gia đình, theo ông Nguyễn Xuân Ngọc, Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang.
They are expected to return after Feb. 15, he added.
Ông cũng cho biết, họ sẽ quay trở lại vào ngày 15 tháng 2 sắp tới.

For the first quarter this year, 10,000 workers are needed for firms within industrial zones to make up for those have quit and to expand production.
Trong quý đầu năm này, nhu cầu về nguồn lao động của các khu công nghiệp đã lên đến 10,000 người để thay thế cho những công nhân đã nghỉ việc và đáp ứng mở rộng sản xuất. 

FDI firms in the textile and electronics sectors are reported to be the largest recruiters, post Tet.
Các doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực dệt may và điện tử sẽ có nhu cầu lớn nhất về nguồn lao động sau Tết Nguyên Đán.

Luxshare ICT Vietnam Ltd, the manufacturing partner of Apple, is recruiting 30,000 new workers. Other manufacturing firms, including New Wing Interconnect Technology (Bac Giang) Co. Ltd and Lens Technology Vietnam Co. Ltd, need 1,500 to 5,000 workers.

Luxshare ICT Vietnam Ltd, đối tác sản xuất của Apple, đang tuyển thêm 30,000 lao động mới. Những công ty sản xuất khác, bao gồm cả New Wing Interconnect Technology (Bắc Giang) Co. Ltd và Lens Technology Vietnam Co. Ltd cũng cần đến từ 1,500 đến 5,000 lao động mới.
As of Tuesday, 310 of 383 companies in Bac Giang had returned operating. Around 135,000 out of 180,000 workers, nearly 73 percent, have returned to work.
Tính đến thứ ba, 310 trong tổng số 383 công ty tại Bắc Giang đã đi vào hoạt động trở lại. Khoảng 135,000 trên 180,000 công nhân, khoảng 73%, đã quay lại làm việc.

In Bac Ninh, around 80 percent of workers in the electronics sector have resumed working, while the resumption is happening at a slower pace in the textile and footwear industries.
Còn tại Bắc Ninh, khoảng 80% công nhân tại các nhà máy điện tử đã trở lại làm việc, trong khi ngành dệt may và giày dép vẫn còn hoạt động ở năng suất thấp.

Nguyen Thi Van Ha, chairwoman of the Bac Ninh Confederation of Labor, said many workers have yet to return. Unions and enterprises have asked them to return soon, she said.
Bà Nguyễn Thị Vân Hà, Chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh Bắc Ninh, cho biết nhiều công nhân vẫn chưa trở lại làm việc. Các doanh nghiệp và đoàn thể đang vận động họ trở lại làm việc trong thời gian sắp tới, bà cho biết.

Many factories in Bac Ninh still lack workers after the province was hit badly by the Covid-19 outbreak in May 2021.
Nhiều nhà máy tại Bắc Ninh vẫn đang trong tình trạng thiếu hụt lao động do ảnh hưởng nặng nề của đợt dịch Covid-19 bùng phát hồi tháng 5 năm 2021.

To cope with the shortage, the province advised companies to connect with job centers and expand recruiting activities to provinces with a large number of available workers, such as Ha Giang, Phu Tho, Thanh Hoa, Ninh Binh and Nghe An.
Đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động, tỉnh đã chủ động khuyến nghị  các công ty liên kết với các trung tâm tìm kiếm việc làm và mở rộng hoạt động tuyển dụng ở các tỉnh thành có nguồn lao động dồi dào như Hà Giang, Thanh Hoá, Phú Thọ, Ninh Bình và Nghệ An.

Bac Ninh has over 450,000 employees working in nearly 1,200 companies. Most of the workers come from other provinces, with locals accounting for just 25 percent of labor demand.
Bắc Ninh có đến 450,000 lao động làm việc tại gần 1,200 nhà máy. Phần lớn trong số họ là lao động đến từ tỉnh ngoài và số công nhân nôị tỉnh chỉ chiếm khoảng 25% nhu cầu về nhân lực.

Higher number of returnees
Số lao động trở lại cao hơn

In the south, the rate of workers returning is higher, but many manufacturing and tech firms are still rushing to recruit workers as foreign companies show interest in setting up or expanding their operations in Vietnam.
Ở phía nam, tỷ lệ công nhân quay trở lại làm việc cao hơn, tuy nhiên nhiều công ty sản xuất và công nghệ vẫn đổ xô đi tuyển dụng thêm lao động do các công ty nước ngoài đang có ý định thành lập và mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

According to the HCMC Department of Labor, Invalids and Social Affairs, as of Monday – the first working day of Lunar New Year, the rate of workers returning to work reached 94% compared to pre-Tet labor strength.
Theo Sở LĐ-TB & XH TP.HCM, tính đến thứ Hai – ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, tỷ lệ lao động trở lại làm việc đạt 94% so với lượng lao động trước Tết.

However, it estimated that companies need up to 75,000 additional workers to expand production. Information technology, electric and electronics are the main sectors recruiting for the additional workers, it added.
Tuy nhiên, theo ước tính các công ty vẫn cần thêm tới 75,000 lao động để mở rộng sản xuất. Công nghệ thông tin, điện và điện tử là những doanh nghiệp chủ yếu cần tuyển dụng thêm nhân công.

Meanwhile, the Federation of Labor and Industrial Parks Management Board in Binh Duong Province reported that 70 to 80 percent of workers at large enterprises have returned, higher than the year before.
Trong khi đó, theo Liên đoàn Lao động và Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương, 70 đến 80% công nhân tại các doanh nghiệp lớn đã quay trở lại làm việc, cao hơn so với năm ngoái.

In Dong Nai, the rate of returning workers was a high 95 percent, according to the southern province’s labor federation.
Tại Đồng Nai, tỷ lệ công nhân quay lại làm việc đạt mức 95%, theo Liên đoàn lao động các tỉnh khu vực phía nam.

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/economy/factories-lack-workers-as-thousands-extend-tet-leave-4426222.html

Từ mới: 

register (v)                      /ˈredʒ.ɪ.stər/      đăng ký, đăng kiểm

recruit (v)                        /rɪˈkruːt/         thuê, tuyển dụng lao động

sector (n)                       /ˈsek.tər/            khu vực, bộ phận, lĩnh vực

textile (n)                       /ˈtek.staɪl/          lĩnh vực dệt may, công nghiệp dệt may

enterprise (n)                 /ˈen.tə.praɪz/     tập đoàn, công ty, doanh nghiệp 

 

You may also like

Leave a Comment