Home Việt Nam Những Vlogger Việt kiều thu hút lượng lớn người xem

Những Vlogger Việt kiều thu hút lượng lớn người xem

by Thu Hà
YouTube channels of Vietnamese living abroad with content about their daily life and overseas experience rake in millions of views.

Kênh YouTube của người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài với nội dung về cuộc sống thường ngày và trải nghiệm của họ thu hút hàng triệu lượt xem.

Millions in Vietnam have been tuning in Pham Quang Linh’s vlogs on his life in Africa. His videos have charmed audiences for his outgoing personality and rustic content, including showcasing Vietnamese cuisines like banh trung thu (moon cake) or hot vit lon (duck egg embryos) to learning about traditional wedding customs or helping build schools for poor children here.

Hàng triệu người ở Việt Nam đã theo dõi các vlog của Phạm Quang Linh về cuộc sống của anh ở Châu Phi. Các video của anh đã thu hút khán giả bởi tính cách hướng ngoại và nội dung giản dị, bao gồm giới thiệu các món ăn Việt Nam như bánh trung thu hay hột vịt lộn, tìm hiểu về phong tục đám cưới truyền thống hoặc xây dựng trường học cho trẻ em nghèo ở đây.

In one of his videos with more than one million views, he walks under the scorching sun, speaking to his local friends and helping them grow onion, tomato and other vegetables.

Video anh đi bộ dưới cái nắng như thiêu đốt, nói chuyện với những người bạn địa phương và giúp họ trồng hành tây, cà chua và các loại rau khác đạt hơn một triệu lượt xem.

“I will help you expand the garden and cook Vietnamese food from these crops,” he can be seen telling his Angolan friend Lindo.

“Tôi sẽ giúp bạn mở rộng khu vườn và nấu các món ăn Việt từ những loại cây trồng này”, anh ấy nói với Lindo, một người bạn ở Angola.

Many Vietnamese commenters said below they were touched at seeing a Vietnamese being welcomed and loved by so many African friends.

Nhiều người Việt Nam bình luận bên dưới cho biết họ xúc động khi thấy một người Việt Nam được nhiều bạn châu Phi chào đón và yêu mến đến vậy. 

“I feel so emotional watching Lindo’s garden grow and Linh welcomed by local people,” one commented.

“Tôi cảm thấy rất xúc động khi nhìn khu vườn của Lindo phát triển và Linh được người dân địa phương chào đón”, một người bình luận.

Quang Linh Vlogs is very well known to Vietnamese who browse the web. The 24-year-old from the central Nghe An Province moved to Angola, a Southern African nation, to work more than three years ago, and his YouTube channel has over 2.4 million subscribers and 687 million views.

Quang Linh Vlogs được rất nhiều người Việt Nam biết đến trên các trình duyệt web. Chàng trai 24 tuổi quê ở tỉnh Nghệ An chuyển đến Angola, một quốc gia Nam Phi, làm việc cách đây hơn 3 năm và kênh YouTube của anh có hơn 2,4 triệu người đăng ký và 687 triệu lượt xem.

Linh is one of many overseas Vietnamese content creators raking in lots of success thanks to their friendly content, rather than using vulgarity, obscenity, violence, or shocking elements to profit from increased viewership.

Linh là một trong nhiều người sáng tạo nội dung Việt Nam ở nước ngoài gặt hái được nhiều thành công nhờ nội dung thân thiện, thay vì sử dụng các yếu tố thô tục, tục tĩu, bạo lực hoặc gây sốc để thu lợi từ việc tăng lượng người xem.

Many Vietnamese women who married abroad and live there also attract millions of views with content from their homes.

Nhiều phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài và cuộc sống của họ cũng thu hút hàng triệu lượt xem với nội dung xoay quanh gia đình họ.

For instance, a vlog by Pham Thi Kieu Tien showing her presenting a tray of exotic Southeast Asian fruits such as mango, dried jackfruit and pickled tamarind to her South Korean parents-in-law to try became an instant hit, attracting more than 175,000 views in less than three days on her Yewon TV YouTube channel which has over 1.2 million subscribers.

Chẳng hạn, một vlog của Phạm Thị Kiều Tiên quay cảnh cô bày một mâm trái cây đặc trưng của Đông Nam Á như xoài, mít sấy và me ngâm cho bố mẹ chồng Hàn Quốc ăn thử đã ngay lập tức trở thành hit, thu hút hơn 175.000 lượt xem trong vòng chưa đầy ba ngày trên kênh YouTube Yewon TV có hơn 1,2 triệu người đăng ký của cô.

Others like Ngo Thi Ngoan in South Korea and Le Thi Duc Nhan in Japan have also become sensations for their videos of their husbands and in-laws eating common Vietnamese dishes and other family-oriented content.

Những youtuber  khác như Ngô Thị Ngoan ở Hàn Quốc và Lê Thị Đức Nhân ở Nhật Bản cũng trở nên thú vị với những video ăn các món ăn thông thường của Việt Nam và các nội dung khác hướng về gia đình.

Their channels, Heesun Family Cuoc Song Han Quoc (Heesun Family Korean Life) and Vo Chong Nha Nhan (Nhan’s Couple), also have hundreds of thousands of subscribers, and all their videos get thousands of views.

Các kênh của họ như Heesun Family Cuộc sống Hàn Quốc và Vợ chồng nhà Nhân , cũng có hàng trăm nghìn người đăng ký, tất cả các video của họ đều có hàng nghìn lượt xem.

Vietnamese living in countries such as the U.S., Germany, Australia and others have posted immensely popular videos of their families gathering to watch football matches played by Vietnam or chatting about current events in Vietnam.

Người Việt Nam sống ở các quốc gia như Mỹ, Đức, Úc và những nước khác cũng đã đăng những video phổ biến như khung cảnh gia đình họ tụ tập xem các trận bóng đá của đội tuyển Việt Nam hoặc trò chuyện về các sự kiện hiện tại ở Việt Nam.

Some have created YouTube channels focused on cultural topics rather than personal life. Kim Toan who lives in southeastern France after getting married tells compelling stories on her channel Ton Ton about local customs and culture.

Một số khác đã tạo ra các kênh YouTube tập trung vào các chủ đề văn hóa hơn là cuộc sống cá nhân. Kim Toan sống ở Đông Nam nước Pháp sau khi kết hôn đã kể những câu chuyện hấp dẫn trên kênh Ton Ton của cô ấy về phong tục và văn hóa địa phương.

Cultural ambassadors

Đại sứ văn hóa

These videos get thousands and even millions of views because their contents are also often educational and informative.

Những video này nhận được hàng nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem vì nội dung của chúng cũng thường mang tính giáo dục và cung cấp thông tin.

In one video, Ngoan shows the kimchi-making process, and a viewer called Tran Loan responded by saying: “The kimchi-making season seems to be as fun as Tet (Lunar New Year) in Vietnam when family members gather around to cook and wrap banh chung (glutinous rice cake)”.

Trong một video, Ngoan chia sẻ quy trình làm kim chi, và một người xem có tên Trần Loan đã trả lời rằng: “Mùa làm kim chi có vẻ vui như Tết ở Việt Nam khi các thành viên trong gia đình quây quần nấu nướng và gói bánh chưng (bánh giầy) ”.

Many viewers are also excited to see Vietnamese become cultural ambassadors, spreading their food, customs and images to the world.

Nhiều khán giả cũng hào hứng khi thấy người Việt Nam trở thành đại sứ văn hóa, truyền bá ẩm thực, phong tục và hình ảnh của dân tộc ra thế giới.

“Seeing how Linh helps promote the image of Vietnam through his volunteering makes me feel very proud of being a Vietnamese whenever I watch his videos,” a YouTube commenter named Nguyen said under a video showing Linh assist local people build houses.

“Nhìn cách Linh quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua hoạt động tình nguyện của mình khiến tôi cảm thấy rất tự hào là người Việt Nam mỗi khi xem video của anh ấy”, một người bình luận trên YouTube tên Nguyen bình luận dưới video mà Linh đang hỗ trợ người dân địa phương xây nhà.

“It is so charming to see her husband eat Vietnamese food enthusiastically,” a person named Kim Thao wrote under a video of Nhan’s Japanese husband eating vit nau chao (duck and fermented bean), a Mekong Delta staple.

Một người tên Kim Thảo bình luận dưới đoạn video ghi lại cảnh chồng người Nhật của chị Nhân ăn món vịt nấu chao, một món ăn đặc sắc của Đồng bằng sông Cửu Long.

Then there is the element that these videos by overseas Vietnamese somewhat help satisfy viewers’ wanderlust amid the ongoing Covid-19 outbreak when many are stuck at home.

Những video này của người Việt Nam ở nước ngoài phần nào giúp thỏa mãn sự thích thú của người xem trong bối cảnh Covid-19 đang bùng phát khi nhiều người mắc kẹt ở trong nhà.

“Thanks to your video, I have learned many things about how life is in the remote countryside in France and see that people there are very friendly and welcoming,” a person named Ngoc Pham commented under a video of Toan visiting a small village between France and Switzerland with her mother-in-law in January 2021.

“Nhờ video của bạn, tôi đã học được nhiều điều về cuộc sống vùng quê xa xôi ở Pháp và thấy mọi người ở đó rất thân thiện và chào đón”, một người tên Ngọc Phạm bình luận dưới video Toan đến thăm một ngôi làng nhỏ giữa nước Pháp  và Thụy Sĩ với mẹ chồng vào tháng 1 năm 2021.

Van To said, “Thank you for letting me travel with your family through your video”.

Văn Tố nói: “Cảm ơn bạn đã cho tôi đi du lịch cùng gia đình qua video của bạn”.

Mong Thi Xoan of the department of training, scientific management and international cooperation at the Hanoi University of Culture told Thanh Nien newspaper that regardless of whether someone moved abroad to live, work or marry, the most important thing is that they want to popularize the beauty and image of their nation to the world.

Mộng Thị Xoan, Trưởng phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội nói với báo Thanh Niên rằng dù ai đó ra nước ngoài sinh sống, làm việc hay lấy chồng thì điều quan trọng nhất là họ muốn phổ biến nét đẹp và hình ảnh của quốc gia ra thế giới.

“It can be seen that Vietnamese everywhere are proud of their culture, and so it is natural that they want to promote Vietnam’s values to [people] around the world,” she said.

Bà nói: “Có thể thấy rằng người Việt Nam ở khắp mọi nơi đều tự hào về nền văn hóa của họ, và vì vậy họ muốn quảng bá các giá trị của Việt Nam đến với mọi người trên khắp thế giới.

The Ministry of Information and Communications said Vietnam had 60 million YouTube users as of June last year.

Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết tính đến tháng 6 năm ngoái Việt Nam có 60 triệu người dùng YouTube.

According to YouTube, 25 million Vietnamese users had streamed its content on connected TVs in May last year, the highest rate in the Asia-Pacific region. The figure is 20 million in Japan and India each, and eight million in India.

Theo YouTube, vào tháng 5 năm ngoái, 25 triệu người dùng Việt Nam đã xem nội dung youtube được kết nối trên TV, tỷ lệ cao nhất trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Con số này là 20 triệu ở Nhật Bản và Ấn Độ, và tám triệu ở Ấn Độ.

On average, a Vietnamese viewer spent 70 minutes a day watching videos on the platform.

Trung bình một người xem Việt Nam dành 70 phút mỗi ngày để xem video trên nền tảng này.

It said Covid-19 restrictions are keeping people at home, creating opportunities for them to share activities with those they live with.

Youtube cho biết do các hạn chế của Covid-19 mọi người phải ở trong nhà, tạo cơ hội cho họ chia sẻ các hoạt động với những người họ sống cùng.

With the pandemic raging and the new Omicron variant posing a fresh threat, international travel is being put off, and many people keep watching videos of their compatriots overseas to know more about other countries or just satisfy their travel itch.

Với việc đại dịch đang hoành hành và biến thể Omicron mới đang đặt ra một mối đe dọa mới, việc du lịch quốc tế đang bị tạm dừng và nhiều người vẫn tiếp tục xem những video đồng hương của họ ở nước ngoài để biết thêm về các quốc gia khác hoặc chỉ để thỏa mãn cơn ngứa du lịch của họ.

“The pandemic has derailed my plan to travel to South Korea, so videos of Vietnamese living in the country helps me ‘travel’ and learn new cultures before actually going there when Covid is over,” Nguyen Ngoc Thuy, a millenial living in HCMC’s Disitrict 3, said.

“Đại dịch đã làm lệch kế hoạch đi du lịch Hàn Quốc của tôi, vì vậy những video về người Việt Nam sống ở đất nước này giúp tôi ‘đi du lịch’ và tìm hiểu các nền văn hóa mới trước khi thực sự đến đó khi Covid kết thúc”, Nguyễn Ngọc Thủy, một dân quân sống tại Quận TP. 3, cho biết.

*Bài viết của tác giả Dang Khoa, link bài viết tại : https://e.vnexpress.net/news/life/vlogs-by-overseas-vietnamese-attract-huge-following-back-home-4414333.html

Từ mới: 

charmed (adj)  /tʃɑːmd: làm vui thích, làm say mê, hấp dẫn

rustic (adj)  /ˈrʌs.tɪk: mộc mạc, chất phac, thô sơ

touched (adj)  /tʌtʃt/  : xúc động, cảm thấy thương cảm, biết ơn

obscenity (n)  /əbˈsen.ə.ti: sự tục tĩu

exotic (adj)  /ɪɡˈzɒt.ɪk/ : kỳ lạ, ngoại lai

ambassador (n) /æmˈbæs.ə.dər: đại sứ, nhà ngoại giao

 

 

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment