Home Việt Nam Người phụ nữ sống sót sau 7 ngày rơi xuống vách đá

Người phụ nữ sống sót sau 7 ngày rơi xuống vách đá

by Admin
A woman has survived off ferns and leftover water bottles for seven days after falling off a cliff in the northern province of Quang Ninh, before being rescued on Tuesday. Nguyen Thi Bich Lien, 59, traveled from Hanoi to Quang Ninh’s Ha Long on April 27, before going to Yen Tu Mountain to visit Dong Pagoda. It was the first time she visited the mountain.

Một người phụ nữ đã sống sót nhờ vào cây dương xỉ và những chai nước còn sót lại trong vòng 7 ngày sau khi bị rơi xuống một vách đá ở tỉnh Quảng Ninh, trước khi được cứu vào hôm thứ ba. Nguyễn Thị Bích Liên, 59 tuổi  từ Hà Nội đến Hạ Long, Quảng Ninh vào ngày 27 tháng 4, trước khi đến núi Yên Tử để thăm chùa Đồng. Đó là lần đầu tiên cô đến Yên Tử.

On her way down, she experienced hypotension and decided to rest a bit by the rails of the pagoda. When she tried to get up, she got dizzy, lost her foothold and fell down a 30-meter cliff.

Trên đường đi xuống, bà bị tụt huyết áp và quyết định ngồi nghỉ 1 chút bên lan can của chùa. Khi bà cố đứng dậy, bà bị chóng mặt, mất thăng bằng và đã ngã xuống vách đá cao 30 mét.

She tried to scream for help, but no one heard her. Her phone was lost during the fall. She tried to climb up but failed. She was fortunately uninjured thanks to her raincoat and tree canopies braking her fall.

Bà cố gắng hét lên để được giúp đỡ, nhưng không ai nghe thấy. Điện thoại của cô ấy đã bị rơi khi ngã xuống. Bà cố gắng trèo lên nhưng không thành công. May mắn bà không bị thương nhờ có áo mưa và những tán cây đã hãm được cú ngã.

During her time at the bottom of the cliff, Lien survived off rice cakes and other food she brought with her. She rationed her meals, only eating one piece of food a day. She also ate the ferns growing around her while looking for water left inside the trash or bottles thrown away by tourists.

Trong suốt thời gian ở dưới vách đá, bà Liên sinh tồn bằng những chiếc bánh gạo và một vài đồ ăn khác mang theo. Bà chia nhỏ các bữa ăn, chỉ ăn một miếng thức ăn mỗi ngày. Bà Liên cũng ăn những cây dương xỉ mọc xung quanh đồng thời tìm nguồn nước còn sót lại trong thùng rác hoặc chai lọ do khách du lịch vứt bỏ.

“I collected all the leftover water in a clean bottle to drink. When night fell, I sat by the mountain slope to rest. When the morning came, I would listen around to see if there’s anyone above,” Lien said.

“Tôi gom hết nước còn sót lại vào chai sạch để uống. Khi màn đêm buông xuống, tôi ngồi bên sườn núi nghỉ ngơi, trời gần sáng thì nghe ngóng xung quanh xem có ai ở trên không”, bà Liên kể.

On Tuesday, Lien heard the sounds of people talking from above and screamed for help. She was rescued afterwards.

Vào hôm thứ ba, bà nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện phía trên và đã hét lên cầu cứu. Bà đã được cứu ngay sau đó.

Le Tien Dung, head of the management board of monuments and Yen Tu National Park, said Lien had been exhausted after days without food and water.

Ông Lê Tiến Dũng, Trưởng ban quản lý di tích và Vườn quốc gia Yên Tử, cho biết Liên đã kiệt sức sau nhiều ngày không có thức ăn và nước uống.

“The victim was carried off the mountain and her health is now stable. The management board has organized a car to bring Lien back home to Hanoi. Her family has been looking for her throughout the last seven days,” Dung said.

Ông Dũng chia sẻ, “Nạn nhân đã được khiêng xuống núi, hiện sức khỏe đã ổn định. Ban quản lý đã tổ chức xe đưa bà Liên về quê Hà Nội. Gia đình đã tìm kiếm bà suốt bảy ngày qua”, 

Dong Pagoda is on the highest peak of Yen Tu (about 1,068 meters above sea level). Lien fell down a cliff about 50 meters from the pagoda, where it’s often foggy.

Chùa Đồng ở đỉnh núi Yên Tử ( cao khoảng 1.068m so với mực nước biển). Bà Liên ngã xuống vách núi khoảng 50m từ chùa, nơi thường có sương mù.

Nguồn:https://e.vnexpress.net/news/news/woman-survives-7-days-after-falling-off-cliff-4459150.html

Từ mới:

fern (n)  /fɜːn/ : cây dương xỉ

cliff (n)  /klɪf/ : vách đá

hypotension  (n)  /ˌhaɪ.pəʊˈten.ʃən/ : chứng tụt huyết áp

dizzy (adj) /ˈdɪz.i/  : hoa mắt, choáng váng

scream (v) /skriːm/ : hét lên, kêu thất thanh

uninjured (adj)  /ʌnˈɪn.dʒəd/ : không bị tổn thương, không bị xúc phạm

canopy (n) /ˈkæn.ə.pi/ : vòm, tán dù

 slope (n)  /sləʊp/ : dốc, đường dốc, chỗ dốc

 

You may also like

1 comment

Dựng 06/05/2022 - 12:27

Thank you so much, I feel very useful to practise and learning english.

Reply

Leave a Comment