Home Việt Nam Mười ba người bị kết tội ở Pháp sau cái chết của của 39 người Việt Nam

Mười ba người bị kết tội ở Pháp sau cái chết của của 39 người Việt Nam

by Phạm Thư
Thirteen people charged in France over Essex lorry deaths

Mười ba người đã bị kết tội ở Pháp sau cái chết của những người trên chiếc xe tải ở hạt Essex

Thirteen suspects arrested by French police over the deaths of 39 Vietnamese people found in a refrigerated lorry in Essex have been charged with1 people trafficking and manslaughter, a judicial source has said.

Một nguồn tư pháp cho biết 13 nghi phạm bị cảnh sát Pháp bắt giữ trước cái chết của 39 người Việt Nam được tìm thấy trong một chiếc xe tải đông lạnh ở Essex đã bị buộc tội buôn người và ngộ sát.

Six of the group – mainly Vietnamese and French nationals – were taken into custody2 on Tuesday in the Paris region, while the alleged key figure in the ring of smugglers was caught in Germany.

Sáu tên trong nhóm người này- chủ yếu là công dân Việt Nam và Pháp – đã bị bắt giữ hôm thứ Ba tại Paris, trong khi nhân vật được cho là chủ chốt trong đường dây buôn lậu bị bắt tại Đức.

Thirteen people were also arrested in Belgium on the same day in an international police operation.

Thirteen people charged in France over Essex lorry deaths

13 người cũng bị bắt tại Bỉ vào cùng ngày trong một cuộc vây bắt của cảnh sát quốc tế.

The Vietnamese migrants – 31 men and eight women – were found dead in the lorry in an industrial zone in Grays, Essex, in October 2019. The driver of the lorry has already admitted manslaughter.

Những người nhập cư quốc tịch Việt Nam – bao gồm 31 nam và 8 nữ – được phát hiện đã chết trong xe tải ở một khu công nghiệp ở Grays, Essex, vào tháng 10 năm 2019. Người lái xe tải đã nhận tội ngộ sát.

Tuesday’s police swoop3 targeted the smugglers suspected of organising the migrants’ journey from Asia.

Cuộc đột kích của cảnh sát vào hôm thứ Ba nhắm vào những kẻ buôn lậu bị tình nghi đã tổ chức hành trình nhập cư cho những người từ châu Á.

The suspect arrested in Germany’s Upper Rhine region was a 29-year-old man nicknamed “the Bald Duke”, sources told Agence France-Presse. “He could be the head of the network on the French side,” a source close to the investigation said. The man’s nationality was not revealed.

Các nguồn tin cho biết Agence France-Presse, nghi phạm bị bắt ở vùng Upper Rhine, Đức là một người đàn ông 29 tuổi có biệt danh là “Công tước hói”. “Anh ta có thể là người đứng đầu mạng lưới bên phía Pháp,” một nguồn tin thân cận của cuộc điều tra cho biết. Quốc tịch của người đàn ông không được tiết lộ.

The 13 indicted in France were also charged with membership of a criminal organisation and all but one was remanded in custody. Eleven of the 13 suspects in Belgium have been charged by a judge in Bruges with people trafficking4, membership of a criminal organisation and fraud, according to Belgian prosecutors.

13 người bị truy tố ở Pháp cũng bị buộc tội là thành viên của một tổ chức tội phạm và 12 trong số đó đã bị giam giữ. Trong đó, 11 nghi phạm ở Bỉ đã bị thẩm phán ở Bruges buộc tội buôn người, tham gia một tổ chức tội phạm và tội lừa đảo, theo các công tố viên Bỉ.

The investigation found that the migrants who died were loaded into the truck in northern France, and that the network continued to operate even after the tragedy, charging up to €20,000 (£18,000) to cross from France to the UK. Investigation sources told AFP the group caught in France was believed to have housed5 the migrants and sent them from Paris to the north by taxi.

Cuộc điều tra cho thấy những người nhập cư đã chết được chất lên xe tải ở miền bắc nước Pháp và mạng lưới này vẫn tiếp tục hoạt động kể cả sau thảm kịch, tính phí lên tới 20.000 euro (18.000 bảng Anh) cho mỗi chuyến đi từ Pháp đến Anh. Các nguồn tin điều tra nói với AFP rằng nhóm bị bắt ở Pháp được cho là đã chất chứa người nhập cư và đưa họ từ Paris về phía bắc bằng taxi.

The driver of the lorry, Maurice Robinson, from Northern Ireland, last month pleaded guilty to 39 counts of manslaughter.Four other men are on trial in London over the tragedy, while another man, Ronan Hughes, is facing extradition from Ireland to the UK on 39 counts of manslaughter and one of conspiracy to commit unlawful immigration.

Người lái xe tải, Maurice Robinson đến từ Bắc Ireland hồi tháng trước đã nhận 39 tội danh ngộ sát. Bốn người đàn ông khác đang bị xét xử ở London sau thảm kịch, trong khi một người khác, Ronan Hughes, đang phải đối mặt với việc bị dẫn độ từ Ireland đến Vương quốc Anh với 39 tội ngộ sát và âm mưu thực hiện nhập cư bất hợp pháp.

Nguồn: The Guardians

Từ vựng:

1. To be charged with: Bị kết tội (Chủ động: charge someone with)

Ex: He was charged with the homocide of Mrs. Charles on Tuesday: Anh ta bị kết tội giết bà Charles vào thứ ba

2. To be taken into custody: bị bắt (đồng nghĩa với to be arrested

Ex: He was taken into custody for fraud: Anh ta bị bắt vì tội lừa đảo

3. Swoop (n) UK /swuːp/ US /swuːp/ cuộc tấn công bất ngờ, cuộc đột kích.

Ex: Anti-terrorist police launched a massive swoop on suspected terrorist cells.

(Cảnh sát chống khủng bố đã tổ chức một cuộc đột kích vào các phần tử bị nghi ngờ là khủng bố.)

4. People trafficking (n) buôn người

Ex: John was charged with 3 counts of people trafficking: John bị kến án với ba tội danh buôn người.

5. To house someone: cho ai ở (nghĩa tốt), chứa chấp (nghĩa xấu)

Ex: He housed the criminals so he was also arrested: Anh ta đã chứa chấp những tên tội phạm cho nên anh ta cũng bị bắt.

/box]

Luyện Tập+

You may also like

Leave a Comment