Home Việt Nam Kinh doanh iPhone 13 tấp nập trên thị trường “chợ đen”

Kinh doanh iPhone 13 tấp nập trên thị trường “chợ đen”

by Mai Lan
iPhone 13 or iPhone 13 Pro Max are being resold in Vietnam at VND2-6 million ($88-264) higher than their original ones.

iPhone 13 hay iPhone 13 Pro Max đang được bán lại tại Việt Nam với giá cao hơn từ 2-6 triệu đồng (88-264 USD) so với giá máy chính hãng.

Genuine iPhone 13 Pro Max, 256-GB version, code VN/A, various colors, limited volumes, at VND38 million and up,” the owner of an Apple unauthorized shop on Hanoi’s Nguyen Luong Bang Street has advertised on its Facebook page.

Chủ một cửa hàng điện thoại nhỏ trên phố Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội đã quảng cáo trên trang Facebook của mình: “IPhone 13 Pro Max chính hãng, phiên bản 256 GB, mã VN / A, màu sắc đa dạng, số lượng có hạn, giá 38 triệu đồng trở lên”.

On a mobile device classified advertising website, yellow 256-GB iPhone 13 Pro Max phones are listed at around VND39 million, VND3-6 million higher than the original selling price at some Apple authorized resellers in Vietnam.

Trên một trang web rao vặt thiết bị di động, điện thoại iPhone 13 Pro Max 256 GB màu vàng được niêm yết ở mức khoảng 39 triệu đồng, cao hơn giá bán ban đầu từ 3-6 triệu đồng tại một số đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam.

While the pink 128-GB iPhone 13 is out of stock at all Apple authorized resellers in Vietnam, they are available in the resale marketplace with unauthorized resellers for VND25 million each, higher than its original price of VND22 million.

Trong khi iPhone 13 128 GB màu hồng không còn hàng tại tất cả các đại lý được Apple ủy quyền tại Việt Nam, chúng vẫn có mặt trên thị trường “chợ đen” của các đại lý nhỏ lẻ với giá 25 triệu đồng mỗi chiếc, cao hơn con số 22 triệu đồng, giá gốc của nó.

The number of reselling posts for iPhone 13 VN/A surged on Oct. 22 afternoon, soon after most of the authorized sellers began delivering the first batch of smartphones to customers who had pre-ordered the device.

Số lượng bài đăng bán lại iPhone 13 VN / A tăng đột biến vào chiều ngày 22/10, ngay sau khi hầu hết các đại lý được ủy quyền bắt đầu giao đợt smartphone đầu tiên cho những khách hàng đã đặt máy trước.

Ngoc Thanh, a Hanoian, said he bought a blue 128-GB iPhone 13 Pro Max at a reselling price nearly VND4 million higher than the original one. “The authorized reseller I ordered said they would not deliver the phone until early November. I could not wait because I have to give it as a gift now,” he said.

Anh Ngọc Thanh, đến từ Hà Nội, cho biết anh đã mua một chiếc iPhone 13 Pro Max 128 GB màu xanh với giá bán lại cao hơn niêm yết của hệ thống bán lẻ chính hãng gần 4 triệu đồng.  Anh chia sẻ: “Hệ thống bán lẻ chính hãng mà tôi đã đặt hàng nói rằng họ không thể giao điện thoại cho tới tận đầu tháng 11. Tôi không thể chờ vì tôi cần mua nó làm quà gấp”.

Models with the higher reselling prices include pink 128-GB or 256-GB iPhone 13, blue or yellow 128-GB iPhone 13 Pro, and 128-GB or 256-GB iPhone 13 Pro Max.

Các mẫu có giá bán lại cao hơn bao gồm iPhone 13 128 GB hoặc 256 GB màu hồng, iPhone 13 Pro 128 GB màu xanh lam hoặc vàng và iPhone 13 Pro Max 128 GB hoặc 256 GB.

In recent years, taking advantage of an iPhone shortage and sales promotion of Apple authorized resellers in Vietnam on the opening day, many people have bought large numbers of best-selling models to resell them later.

Trong những năm gần đây, tranh thủ tình trạng khan hàng iPhone và đợt khuyến mại của các đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam vào ngày khai trương, nhiều người đã mua số lượng lớn các mẫu máy bán chạy để bán lại sau.

To cope with the situation, many authorized resellers, including CellphoneS, ShopDunk, Hoang Ha Mobile, and Minh Tuan Mobile, had recently said they would ask buyers to activate their devices at the shop.

Nhiều đại lý ủy quyền như CellphoneS, ShopDunk, Hoàng Hà Mobile và Minh Tuấn Mobile mới đây cho biết sẽ yêu cầu người mua kích hoạt thiết bị tại cửa hàng để đối phó với tình trạng này.

Many iPhone traders said the number of iPhone 13 VN/A on the resale is not big, and the price inflation will stop when authorized resellers have abundant supply in the first half of November.

Nhiều nhà kinh doanh iPhone cho biết, số lượng iPhone 13 VN / A được bán lại không lớn, và tình trạng lạm phát giá sẽ dừng lại khi các đại lý ủy quyền có nguồn cung dồi dào trong nửa đầu tháng 11.

The first iPhone 13 VN/A reached Vietnamese consumers on Oct. 22 morning, one month after its global launch. According to resellers, the total demand for the iPhone 13 is not higher than that for iPhone 12 last year, but supply has been thinner this year.

Những chiếc iPhone 13 VN / A đầu tiên đã đến tay người tiêu dùng Việt Nam vào sáng 22/10, một tháng sau khi ra mắt toàn cầu. Theo các đại lý, nhu cầu đối với iPhone 13 không cao hơn so với iPhone 12 năm ngoái, nhưng nguồn cung cấp đã giảm trong năm nay. 

 

*Bài viết của tác giả Tuấn Hùng trên báo VnExpress, xem bài viết tại link: https://e.vnexpress.net/news/business/industries/iphone-13-resold-for-profit-soon-after-vietnam-release-4376132.html 

*Bài viết được livestream tại Fanpage Báo song ngữ: Link tại đây

Từ mới:

resell                   (v)         /ˌriːˈsel/             bán lại

Genuine             (adj)      /ˈdʒen.ju.ɪn/      chính hãng, thật, thành thật

volume                (n)       /ˈvɒl.juːm/           số lượng lớn

advertise             (v)       /ˈæd.və.taɪz/      quảng cáo

classified           (adj)     /ˈklæs.ɪ.faɪd/      đã được phân loại

device                  (n)       /dɪˈvaɪs/             thiết bị, dụng cụ, máy móc

original               (adj)     /əˈrɪdʒ.ən.əl/      chính hãng, căn nguyên, gốc

authorized          (adj)     /ˈɔː.θər.aɪzd/       được ủy quyền

marketplace         (n)       /ˈmɑː.kɪt.pleɪs/    thị trường

surge                    (v)       /sɜːdʒ/                 tăng vọt

pre-order              (v)     /ˌpriːˈɔː.dər/           đặt trước

promotion            (n)      /prəˈməʊ.ʃən/       sự đẩy mạnh, sự thăng tiến

cope                     (v)       /kəʊp/                  đối mặt

abundant            (adj)     /əˈbʌn.dənt/        dồi dào

You may also like

Leave a Comment