Home Việt Nam Công nhân đình công để phản đối chế độ lương mới

Công nhân đình công để phản đối chế độ lương mới

by Mai Lan
Over 1,000 staff at a South Korean-run garment firm in Ho Chi Minh City have stopped working to protest the company’s new salary scheme that could affect their incomes.

Hơn 1.000 nhân viên tại một công ty may mặc do Hàn Quốc điều hành ở Thành phố Hồ Chí Minh đã dừng làm việc để phản đối chế độ lương mới của công ty, điều mà có thể ảnh hưởng đến thu nhập của họ.

The strike began at a factory of Nobland Vietnam Company at Tan Thoi Hiep Industrial Park in District 12 on Friday morning after the workers were asked to sign an agreement over a new salary payment scheme that would take effect next year.

Cuộc đình công bắt đầu tại một nhà máy của Công ty Nobland Việt Nam tại Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, Quận 12 vào sáng thứ Sáu sau khi các công nhân được yêu cầu ký một thỏa thuận về chế độ trả lương mới sẽ có hiệu lực vào năm tới.

Under the new scheme, workers’ salary would be paid based on their performance, instead of seniority as previously. In this way, all employees would receive the same monthly basic salary of nearly VND5 million ($219.05) and depending on their performance, would be paid an additional income.

Theo đề án mới, lương của người lao động sẽ được trả theo hiệu quả công việc, thay vì theo thâm niên như trước đây. Bằng cách này, tất cả nhân viên sẽ nhận được cùng một mức lương cơ bản hàng tháng là gần 5 triệu đồng (219,05 đô la) và sẽ được trả thêm thu nhập tùy thuộc vào hiệu suất của họ.

The new payment scheme, however, would hurt senior employees since their basic salary had previously increased by 5 percent annually.

Tuy nhiên, chế độ trả lương mới sẽ gây thiệt hại cho các nhân viên lâu năm vì mức lương cơ bản của họ trước đó đã tăng 5% hàng năm.

An anonymous female protester said she has been with the company for 17 years and so far, her basic monthly salary is VND9.1 million.

Một nữ nhân viên phản đối giấu tên cho biết cô đã gắn bó với công ty được 17 năm và cho đến nay, mức lương cơ bản hàng tháng của cô là 9,1 triệu đồng.

However, with the new calculation, her basic salary would be reduced by nearly half.

Tuy nhiên, với cách tính mới, lương cơ bản của cô sẽ giảm đi gần một nửa.

“This would not be fair to those who have devoted to the company for many years,” she lamented.

“Điều này sẽ không công bằng với những người đã cống hiến cho công ty trong nhiều năm”, cô buồn bã cho biết.

However, a company representative said the new payment method would help stimulate production and improve output.

Tuy nhiên, đại diện công ty cho biết phương thức thanh toán mới sẽ giúp kích thích sản xuất và cải thiện sản lượng.

If staff work hard and improve their skills, incomes would increase two to three times, the representative said.

Vị đại diện cho biết, nếu nhân viên làm việc chăm chỉ và nâng cao tay nghề, thu nhập sẽ tăng gấp 2-3 lần.

Tran Thanh Tho, an official of the Division of Labor, Invalids and Social Affairs in District 12, said the performance-based salary calculation method has been applied by many manufacturing enterprises. However, this must be done since the firms start operation.

Ông Trần Thanh Thọ, cán bộ Phòng LĐ-TB & XH quận 12, cho biết cách tính lương theo hiệu quả công việc đã được nhiều doanh nghiệp sản xuất áp dụng. Tuy nhiên, việc này đáng lẽ phải được thực hiện ngay từ khi các công ty bắt đầu đi vào hoạt động.

Nobland Vietnam’s factory has applied the seniority-based salary calculation method for nearly 19 years and now, if it wants to change it, it is necessary to consult employees, he said, adding that enterprises should have a separate plan for senior workers so they do not feel disadvantaged.

Nhà máy Nobland Việt Nam đã áp dụng cách tính lương theo thâm niên gần 19 năm nay, nếu muốn thay đổi thì phải lấy ý kiến ​​của người lao động, ông cho biết thêm rằng doanh nghiệp nên có phương án riêng cho người lao động có thâm niên để họ không cảm thấy thiệt thòi.

In response to workers’ reactions, Kim Shin Young, general director of Nobland Vietnam, on Saturday, accepted to stick to the old payment scheme based on seniority.

Trước những phản ứng của người lao động, ông Kim Shin Young, Tổng giám đốc Nobland Việt Nam, đã chấp nhận áp dụng chế độ trả lương cũ dựa trên thâm niên hôm thứ Bảy qua.

The company will pilot the performance-based payment scheme with those who agree with the new method.

Công ty sẽ thí điểm phương thức thanh toán dựa trên hiệu suất với những người đồng ý với phương thức mới.

The South Korean-wholly-invested Nobland Vietnam Co., Ltd., has been operating in HCMC since 2003, specializing in producing apparel products with more than 2,600 employees.

Công ty TNHH Nobland Việt Nam có vốn đầu tư 100% của Hàn Quốc, hoạt động tại TP.HCM từ năm 2003, chuyên sản xuất các sản phẩm may mặc với hơn 2.600 nhân viên.

*Bài viết của tác giả Le Tuyet, link bài viết tại : https://e.vnexpress.net/news/news/1-000-plus-workers-at-south-korean-firm-protest-wage-cuts-4408182.html

Từ mới : 

garment (n)                      /ˈɡɑː.mənt/                    quần áo, may mặc

protest (v)                         /prəˈtest/                        phản đối

strike (n)                           /straɪk/                            cuộc đình công, cú đánh mạnh

seniority (n)                     /ˌsiː.niˈɒr.ə.ti/                  sự thâm niên

anonymous (adj)             /əˈnɒn.ɪ.məs/                 giấu tên, nặc danh

lament (v)                        /ləˈment/                          than thở, buồn bã khi làm gì đó

pilot (v)                            /ˈpaɪ.lət/                           thí điểm

You may also like

Leave a Comment