Home Việt Nam Bóng đá gắn kết cặp đôi vợ Việt – chồng Tây

Bóng đá gắn kết cặp đôi vợ Việt – chồng Tây

by Thu Hà
Thanks to football, Le Thi Thuy Nga found Michael, who came all the way from Canada to Vietnam to be with her.

Nhờ có bóng đá mà Lê Thị Thúy Nga tìm được Michael, người đã lặn lội từ Canada tới Việt Nam để ở bên cô.

In a rented apartment in Thu Duc City, the couple’s favorite corner is filled with flags, banners and photos taken together on the streets of Saigon after Vietnam’s big games.

Trong một căn hộ thuê ở Thủ Đức, góc yêu thích của cặp đôi ngập tràn cờ, băng rôn và những bức ảnh chụp cùng nhau trên đường phố Sài Gòn sau trận đấu lớn của Việt Nam.

“These are Michael’s memories of the first time he experienced the football atmosphere in Vietnam. He said he has never experienced such football craze anywhere,” Nga said.

“Đây là những kỷ niệm của Michael về lần đầu tiên được trải nghiệm bầu không khí bóng đá ở Việt Nam. Anh ấy cho biết mình chưa từng trải qua sự cuồng nhiệt bóng đá như vậy ở bất kỳ đâu”, chị Nga nói.

Three years ago, they met on an online dating app. Nga was looking for a serious relationship then.

Ba năm trước, họ gặp nhau trên một ứng dụng hẹn hò trực tuyến. Khi đó Nga đang tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc.

Michael was into Nga the first time he saw her photo. “She is beautiful and has really cute eyes,” he said.

Anh Michael đã thích Nga ngay lần đầu tiên anh nhìn thấy ảnh của cô. “Cô ấy xinh đẹp và có đôi mắt rất đáng yêu,” anh nói.

A few days later, he texted her a long introduction of himself. His hobbies were football, swimming, playing guitar and painting.

Vài ngày sau, anh nhắn cho cô một tin nhắn dài giới thiệu về bản thân. Sở thích của anh ấy là bóng đá, bơi lội, chơi guitar và vẽ tranh.

Nga also considers herself one of the biggest football fans. “I’m a fan of the English Premier League and I can stay up all night watching my favorite teams play. I also don’t miss any Euro or World Cup games,” Nga said.

Chị Nga cũng tự nhận mình là một trong những fan hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt. “Tôi là một fan hâm mộ của giải Ngoại hạng Anh và tôi có thể thức thâu đêm để xem các đội bóng yêu thích của mình đá. Tôi cũng không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào của Euro hay World Cup”, chị Nga nói.

After finding out Michael enjoyed the same hobbies, Nga sent him a link to watch the AFC U23 Championships 2018 final between Vietnam and Uzbekistan. They stayed in touch throughout the game despite a 13-hour time difference. Michael was most impressed by midfielder Nguyen Quang Hai, who has a modest height but great talent.

Sau khi biết Michael có cùng sở thích, chị Nga đã gửi cho anh đường link xem trận chung kết U23 châu Á 2018 giữa Việt Nam và Uzbekistan. Họ giữ liên lạc trong suốt trận đấu mặc dù sự chênh lệch múi giờ lên tới 13 tiếng. Michael ấn tượng nhất là tiền vệ Nguyễn Quang Hải, người có chiều cao khiêm tốn nhưng tài năng tuyệt vời.

Nga told Micheal she used to play for her high school’s football team, with the latter revealing he was once the goalkeeper of his school’s team and a key player in the basketball squad.

Nga nói rằng cô ấy từng chơi cho đội bóng đá ở trường trung học của cô ấy, sau đó Micheal cũng tiết lộ anh ấy đã từng là thủ môn của đội bóng ở trường mình và là cầu thủ chủ chốt trong đội bóng rổ.

Football stories soon switched to tales of life. Their video calls kept getting longer. Michael talked about his tough childhood after his parents divorced, while Nga told him about her big family that also love football.

Những câu chuyện bóng đá sớm chuyển sang những câu chuyện đời thường. Các cuộc gọi điện video của họ ngày càng kéo dài hơn. Michael kể về tuổi thơ khó khăn của mình sau khi bố mẹ ly hôn, trong khi Nga kể về gia đình của cô cũng yêu bóng đá.

“I want to go to Vietnam and meet your family,” Micheal told her.

“Tôi muốn đến Việt Nam và gặp gia đình em” Michael nói với cô.

One day, the Canadian decided to confess his love. “Quick and decisive like when Quang Hai scored,” Nga said.

Một ngày nọ, chàng trai người Canada quyết định tỏ tình. “Nhanh và quyết đoán như khi Quang Hải ghi bàn”, chị Nga nói.

Four months later, he went to Vietnam. “He always has everything planned out,” she said. Before moving here, Michael had applied to be an English teacher in Saigon. What made Nga appreciate him even more was his willingness to sacrifice everything back home to be with her.

Bốn tháng sau, anh sang Việt Nam. Cô nói: “Anh ấy luôn chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Trước khi chuyển sang Việt Nam, Michael đã xin vào làm giáo viên dạy tiếng Anh tại Sài Gòn. Điều khiến chị Nga trân trọng anh hơn nữa là anh sẵn sàng hy sinh mọi thứ ở quê nhà để đến bên chị.

Nga, a fashion designer, then lived in a 15-square-meter room in the city. There was not much space and it’s hot in there too, but nothing stopped Michael from supporting his girlfriend. He stopped by to help her with the dishes every day.

Nga là một nhà thiết kế thời trang, cô sống trong một căn phòng rộng 15 mét vuông ở thành phố. Không có nhiều không gian và trong đó cũng rất nóng, nhưng không có gì ngăn được Michael qua giúp đỡ bạn gái của mình. Anh ghé qua giúp cô rửa bát mỗi ngày.

“Michael is also an animal lover. Sometimes he’s like a child. He made friends with some geckos and ants in my room and also saved them some food,” Nga said.

“Michael cũng là một người yêu động vật. Đôi khi anh ấy giống như một đứa trẻ. Anh ấy kết bạn với một vài con thằn lằn và kiến trong phòng của tôi và cũng để dành cho chúng một ít thức ăn”, chị Nga nói.

Michael experienced Nga’s kindness when she shared food with the security guards in the neighborhood.

Michael cảm nhận được lòng tốt của Nga khi cô chia sẻ thức ăn với các nhân viên bảo vệ trong khu phố.

After work, they often ride their motorbike around Saigon, watch football on the Nguyen Hue walking street or a cafe. When Vietnam won the SEA Games football gold medal after 30 years in December 2019, the couple joined the crowd on the street and only returned after midnight. For the first time ever, Michael saw the football fans here bringing pots, pans and buckets onto the street to celebrate.

Sau giờ làm việc, họ thường chạy xe máy quanh Sài Gòn, xem bóng đá trên phố đi bộ Nguyễn Huệ hoặc quán cà phê bóng đá. Khi Việt Nam vô địch bóng đá SEA Games sau 30 năm vào tháng 12 năm 2019, cặp đôi hòa vào dòng người đi bão trên phố và quá nửa đêm mới về. Lần đầu tiên Michael nhìn thấy những người hâm mộ bóng đá ở đây mang xoong, chảo, xô ra đường ăn mừng.

When Covid hit, everyone was forced to stay inside and they watched a lot of football at home together. During the Euros, Nga supported Belgium, England and Denmark while Michael rooted for the underdogs.

Khi Covid bùng phát, mọi người buộc phải ở trong nhà và họ cùng nhau xem rất nhiều trận bóng. Trong các kỳ Euro, Nga ủng hộ Bỉ, Anh và Đan Mạch trong khi Michael lại ủng hộ các đội hạng dưới.

As a geography enthusiast, Michael is Nga’s personal commentator in every game. Nga knows the rules better than him so sometimes she has to explain things a little.

Là một người đam mê môn địa lý, Michael là bình luận viên riêng cho bạn gái trong mọi trận đấu. Chị Nga nắm rõ luật hơn anh nên đôi khi phải giải thích đôi chút.

The couple intended to tie the knot in the south central province of Phu Yen, Nga’s hometown, in late 2019. But due to the Covid-19 pandemic, they only registered for marriage and have not hold a wedding ceremony yet.

Cặp đôi dự định kết hôn tại tỉnh Phú Yên, quê hương của Nga, miền nam trung bộ vào cuối năm 2019. Nhưng do đại dịch Covid-19, họ chỉ đăng ký kết hôn và chưa tổ chức lễ cưới.

In their rented apartment in Saigon, the couple grows vegetables and flowers on the balcony. Michael and his 32-year-old wife are working hard to earn enough money to build a small house in the countryside next to the mountains. At that place, there is a lake, a football field, a yard and a path to the mountains.

Trong căn hộ thuê ở Sài Gòn, hai vợ chồng trồng rau và hoa ngoài ban công. Michael và người vợ 32 tuổi đang làm việc cật lực để kiếm đủ tiền xây một ngôi nhà nhỏ ở vùng quê giáp núi. Ở nơi đó có hồ nước, sân bóng, sân đình và đường để lên núi.

“Nga still hopes to watch Vietnam play at every stadium. I promised my wife that we’ll work together to make that dream come true,” Michael said.

“Chị Nga vẫn mong được xem trực tiếp Việt Nam thi đấu ở tất cả các sân vận động. Tôi đã hứa với vợ rằng chúng tôi sẽ cùng nhau biến giấc mơ đó thành hiện thực”, Michael nói.

*Bài viết của tác giả Pham Nga, xem bài báo tại link : https://e.vnexpress.net/news/sports/football/football-brings-vietnamese-canadian-couple-together-4381972.html

Từ mới: 

atmosphere (n)  /ˈæt.mə.sfɪər/ : khí quyển, không khí

craze (n)  /kreɪz/ : sự say mê, cuồng nhiệt

midfielder (n)  /ˌmɪdˈfiːl.dər/ : tiền vệ

talent (n) /ˈtæl.ənt/ : tài năng, năng lực, tài ba

revealing (adj) /rɪˈviː.lɪŋ/ : bộc lộ, tiết lộ, biểu lộ

goalkeeper (n) /ˈɡəʊlˌkiː.pər/ : thủ môn

divorced (adj) /dɪˈvɔːst/ : ly hôn

confess (v)  /kənˈfes/ : thú nhận

decisive (adj) /dɪˈsaɪ.sɪv/ : kiên quyết, dứt khoát

sacrifice (v) /ˈsæk.rɪ.faɪs/ : sự hy sinh, sự tế lễ

gecko (n)  /ˈɡek.əʊ/ : con thằn lằn

enthusiast (n) /ɪnˈθjuː.zi.æst/ : người hăng hái, người nhiệt tình

commentator (n)  /ˈkɒm.ən.teɪ.tər/ : bình luận viên

balcony (n) /ˈbæl.kə.ni/ : ban công

 

You may also like

Leave a Comment