Home Việt Nam Nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 dịp Tết

Nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 dịp Tết

by Thu Hà
The coming winter months, including the festive Tet season, may spark new Covid-19 outbreaks if people are not careful, the health minister warned Wednesday.

Bộ trưởng y tế cảnh báo vào hôm thứ tư rằng những tháng mùa đông sắp tới, bao gồm cả mùa lễ hội Tết, có thể làm bùng phát dịch Covid-19 mới nếu mọi người không cẩn thận.

Addressing a National Assembly session, Health Minister Nguyen Thanh Long said that as Vietnam enters a “new normal” period the coronavirus is making a comeback in certain localities. Despite ongoing outbreaks, many people have been neglecting Covid-19 prevention measures like keeping distances, wearing masks or medical declarations, he added.

Phát biểu tại phiên họp Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, khi Việt Nam bước vào thời kỳ “bình thường mới”, virus coronavirus đang bùng phát trở lại ở một số địa phương. Ông nói thêm, bất chấp những đợt bùng phát dịch bệnh đang diễn ra, nhiều người đã bỏ qua các biện pháp phòng chống Covid-19 như giữ khoảng cách, đeo khẩu trang hoặc khai báo y tế.

“Northern Vietnam is entering a cold period and Tet is near, meaning there will be many activities with large gatherings. We are worried about the risks of new Covid-19 outbreaks,” Long said.

Ông Long nói: “Miền Bắc Việt Nam đang bước vào thời kỳ lạnh giá và Tết đang cận kề, đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều hoạt động tụ tập đông người. Chúng tôi lo lắng về nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 mới”.

Temperatures in Hanoi have hovered at 15-25 degrees Celsius in recent days, and would get lower as winter approaches. Experts say the cold weather may help the novel coronavirus survive longer outside, presenting greater infection risks than in hotter months.

Trong những ngày gần đây, nhiệt độ ở Hà Nội dao động ở mức 15-25 độ C và sẽ thấp hơn khi mùa đông đến. Các chuyên gia cho biết thời tiết lạnh giá có thể giúp vi rút coronavirus mới tồn tại lâu hơn trong không khí, gây ra nguy cơ lây nhiễm cao hơn so với những tháng nóng bức.

The Delta variant, much more infectious and sturdy than other strains, has become a formidable threat in the fight against Covid-19. Experts are concerned about the variant’s short incubation time and high capacity for infection within closed environments, especially as more people stay indoors during cold weather.

Biến thể Delta, có khả năng lây nhiễm và cứng đầu hơn nhiều so với các chủng khác, đã trở thành một mối đe dọa đáng gờm trong cuộc chiến chống lại Covid-19. Các chuyên gia lo ngại về thời gian ủ bệnh ngắn của biến thể và khả năng lây nhiễm cao trong môi trường kín, đặc biệt là khi có nhiều người ở trong nhà khi thời tiết lạnh.

The variant has remained the dominant coronavirus strain in Vietnam over the past five months, Long noted, adding that he was worried about how the virus would spread in the cold weather of northern Vietnam. He urged localities to hasten vaccine coverage to reduce the number of infections, severe cases and deaths.

Ông Long lưu ý, biến thể này vẫn là chủng coronavirus chiếm ưu thế ở Việt Nam trong 5 tháng qua, đồng thời cho biết thêm rằng ông lo lắng về việc vi rút sẽ lây lan như thế nào trong thời tiết lạnh giá của miền Bắc Việt Nam. Ông kêu gọi các địa phương đẩy nhanh việc tiêm vắc xin để giảm số ca nhiễm, những trường hợp nặng và tử vong.

Switching gears to adaptation means infections are inevitable, but the important thing is we should be able to manage the risks regarding severe cases and deaths,” he said.

Ông nói: “Việc chuyển trạng thái để thích nghi là không thể tránh khỏi nhiễm bệnh, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải có khả năng quản lý rủi ro liên quan đến các trường hợp nghiêm trọng và tử vong.

The health ministry would provide additional training to its personnel on the virus, including how to take better care of Covid-19 cases. It would also discuss with schools and hospitals the possibility of introducing Covid-19 as a subject and setting up research centers for infectious diseases like H5N1, SARS, MERS and Covid-19.

Bộ Y tế sẽ cung cấp các khóa đào tạo bổ sung cho nhân viên về vi rút, bao gồm cả cách chăm sóc tốt các trường hợp mắc bệnh Covid-19. Khóa đào tạo cũng sẽ thảo luận với các trường học và bệnh viện về khả năng đưa Covid-19 vào làm đề tài và thành lập các trung tâm nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm như H5N1, SARS, MERS và Covid-19.

Long said Vietnam, like the rest of the world, has found it difficult to anticipate the trajectory of the pandemic. Most countries don’t have long-term predictions about the disease, and even the WHO has only warned that the coronavirus would not go away in 2022, and may become something similar to seasonal flu in 2023.

Ông Long cho biết Việt Nam, cũng như phần còn lại của thế giới, rất khó lường trước được quỹ đạo của đại dịch. Hầu hết các quốc gia không có dự đoán dài hạn về căn bệnh này, và ngay cả WHO cũng chỉ cảnh báo rằng coronavirus sẽ không biến mất vào năm 2022 và có thể trở thành một thứ tương tự như bệnh cúm theo mùa vào năm 2023.

The health ministry has said it would work with the WHO on making predictions regarding Covid-19.

Bộ Y tế cho biết họ sẽ làm việc với WHO để đưa ra các dự đoán liên quan đến Covid-19.

Vietnam has recorded over 991,000 Covid-19 cases and lost 22,765 lives. The country has vaccinated 62.8 million people with at least one Covid-19 vaccine shot, and 31.2 million people have received two doses.

Việt Nam đã ghi nhận hơn 991.000 ca nhiễm Covid-19 và 22.765 trường hợp tử vong. Cả nước đã tiêm chủng cho 62,8 triệu người với ít nhất một mũi vắc-xin Covid-19 và 31,2 triệu người đã được tiêm hai liều.

*Bài viết của tác giả Le Phuong, link bài viết tại : https://e.vnexpress.net/news/news/winter-tet-season-may-see-covid-outbreaks-health-minister-warns-4384056.html

Từ mới:

outbreak (n)  /ˈaʊt.breɪk/ : bùng phát, bộc phát

neglect (n)  /nɪˈɡlekt/ : sự thờ ơ, hờ hững, sự bỏ bê

declaration (n) /ˌdek.ləˈreɪ.ʃən/ : sự tuyên bố, sự khai, lời khai; tờ khai

variant (n)  /ˈveə.ri.ənt/ : biến thể (điều khác với những điều khác hoặc với tiêu chuẩn)

formidable (adj)  /fɔːˈmɪd.ə.bəl/ : dữ dội, ghê gớm, kinh khủng

incubation (n) /ˌɪŋ.kjəˈbeɪ.ʃən/ : thời kỳ ủ bệnh

inevitable (adj)  /ɪˈnev.ɪ.tə.bəl/ : không thể tránh khỏi

 

 

You may also like

Leave a Comment