Home Việt Nam Hà Nội ra mắt khu phố đi bộ mới

Hà Nội ra mắt khu phố đi bộ mới

by Mai Lan
Authorities in Hanoi plan to open a new pedestrian zone around Son Tay old fortress citadel during the upcoming Reunification Day (April 30) holiday to boost tourism.

Chính quyền Hà Nội có kế hoạch mở một khu phố đi bộ mới quanh khu thành cổ Sơn Tây trong ngày lễ Thống nhất (30/4) sắp tới để thúc đẩy du lịch.

The 820-meter-long pedestrian zone spans some streets around the ancient citadel in the outlying district of Son Tay, 40 kilometers from downtown Hanoi, to form a space for entertainment, culture and tourism purposes, as well as promote the image of the Son Tay fortress, a military base built by King Minh Mang in 1822 to protect Thang Long Imperial Citadel.

Khu phố đi bộ dài 820 m trải dài trên một số tuyến phố xung quanh thành cổ ở huyện ngoại thành Sơn Tây, cách trung tâm thành phố Hà Nội 40 km, nhằm hình thành không gian giải trí, văn hóa và du lịch, cũng như quảng bá hình ảnh Thành cổ Sơn Tây, căn cứ quân sự được vua Minh Mạng cho xây dựng năm 1822 để bảo vệ Hoàng thành Thăng Long.

The zone is scheduled to open from 7 p.m. Saturday until noon on Sunday with contemporary art performances, street music, folk dances, portrait painting, sketching, calligraphy, boat racing, fishing and water puppetry.

Khu vực này dự kiến được ​​mở cửa từ 19 giờ tối thứ Bảy đến trưa Chủ nhật với các chương trình biểu diễn nghệ thuật đương đại, âm nhạc đường phố, múa dân gian, vẽ chân dung, ký họa, thư pháp, đua thuyền, câu cá và múa rối nước.

Hanoi unveiled its first walking street in Hoan Kiem District in 2004, covering only five streets at the time. By 2021, Hoan Kiem walking zone has been expanded to cover a much larger area, including dozens of streets near the iconic Sword Lake and Old Quarter.

Hà Nội khai trương tuyến phố đi bộ đầu tiên tại quận Hoàn Kiếm vào năm 2004, bao gồm chỉ với 5 tuyến phố vào thời điểm đó. Đến năm 2021, khu đi bộ Hoàn Kiếm được mở rộng với diện tích lớn hơn nhiều, bao gồm hàng chục tuyến phố gần khu vực mang tính biểu tượng là Hồ Gươm và phố cổ .

Besides Hoan Kiem, Tay Ho District is the second to get a pedestrian street in Trinh Cong Son from 2018, spanning about a kilometer.

Bên cạnh Hoàn Kiếm, Tây Hồ là quận thứ hai có phố đi bộ Trịnh Công Sơn từ năm 2018, kéo dài khoảng một km.

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/places/hanoi-to-launch-new-pedestrian-zone-4437125.html

Từ mới:

fortress (n)                         /ˈfɔː.trəs/                       pháo đài, thành lũy

outlying (adj)                      /ˈaʊtˌlaɪ.ɪŋ/                    ngoài rìa, xa trung tâm

military (adj)                      /ˈmɪl.ɪ.tər.i/                      thuộc về quân đội, quân sự

contemporary (adj)          /kənˈtem.pər.ər.i/              đương đại, đương thời

unveil (v)                            /ʌnˈveɪl/                            tiết lộ

iconic (adj)                         /aɪˈkɒn.ɪk/                        mang tính biểu tượng

You may also like

Leave a Comment