Home Thế giới Trồng rau trên nắp xe taxi ở Thái Lan

Trồng rau trên nắp xe taxi ở Thái Lan

by Nguyệt Minh
In Thailand, taxicabs ​are giving new meaning to the term “rooftop garden.” People are using the rooftops of parked vehicles to grow vegetables.

Ở Thái Lan, taxi đang mang ý nghĩa mới cho thuật ngữ “khu vườn trên sân thượng”. Người dân đang tận dụng nóc những chiếc taxi không được sử dụng để trồng rau.

Many taxicabs in Thailand have lost business during the coronavirus crisis. To make better use of them, people have planted small vegetable plots on their rooftops.

Nhiều hãng taxi ở Thái Lan đã kinh doanh thua lỗ trong cuộc khủng hoảng Covid-19. Để tận dụng chúng tốt hơn, người dân đã trồng những vườn rau nhỏ trên nóc những chiếc ô tô này.

Workers from two taxi companies built the small gardens. They stretched black, plastic garbage bags across wooden structures and added soil. Then they planted vegetables such as tomatoes, cucumbers and string beans.

Công nhân từ hai công ty taxi đã xây dựng những khu vườn nhỏ. Họ kéo căng các túi rác bằng ni-lông màu đen trên các vật bằng bằng gỗ và thêm đất vào. Sau đó, họ trồng các loại rau như cà chua, dưa chuột và đậu que.

The result looks more like a work of art than a car parking lot.

Kết quả trông giống như một tác phẩm nghệ thuật hơn là một bãi đậu xe hơi.

These days, Ratchapruk and Bovorn taxi companies only have 500 cars left working the streets of Bangkok. Meanwhile, 2,500 cars are not moving. They are parked at a number of locations throughout the city, says Thapakorn Assawalertkul. He is the manager of one of the businesses.trong-rau

Những ngày này, các công ty taxi Ratchapruk và Bovorn chỉ còn lại 500 chiếc xe vẫn đang hoạt động trên đường phố Bangkok. Trong khi đó, có đến 2.500 ô tô ngừng hoạt động. Thapakorn Assawalertkul cho biết chúng được đậu tại một số địa điểm trong thành phố. Anh ấy là giám đốc của một trong những doanh nghiệp.

The streets in the capital have been quiet during the pandemic. This has resulted in a fall in drivers’ earnings. Many of them now cannot afford the daily payments on the vehicles. This is even after the daily payment was halved to 300 baht, or $9.09, the manager said.

Các đường phố ở thủ đô đã trở nên yên tĩnh trong suốt đại dịch. Điều này đã khiến thu nhập của các tài xế giảm. Hiện tại, nhiều người trong số họ còn không thể trả các khoản thanh toán hàng ngày trên các phương tiện giao thông. Người quản lý cho biết: Điều này thậm chí còn xảy ra sau khi khoản thanh toán hàng ngày đã giảm một nửa, xuống còn 300 baht – tương đương 9,09 đô la.

So, the drivers have walked away and have left the cars in long, silent rows.

Vì vậy, những người lái xe đã bỏ việc và để lại những chiếc xe thành hàng dài yên lặng.

When the pandemic first hit last year, some drivers gave up their cars and returned to their homes in rural areas. They were scared, Thapakorn said. During the second wave of the coronavirus, more have given up and returned their cars to the companies

Khi đại dịch lần đầu tiên bùng lên vào năm ngoái, một số tài xế đã bỏ xe và trở về nhà ở các vùng nông thôn. Thapakorn chia sẻ: ” Họ đã rất sợ hãi” . Trong làn sóng Covid thứ 2, nhiều người đã từ bỏ và trả lại ô tô cho các công ty.

Thapakorn said, “Some left their cars at places like gas stations and called us to pick the cars up.”

Thapakorn nói: “Một số tài xế để xe ở những nơi như trạm xăng và gọi chúng tôi đến nhận xe.”

With new surges of the virus this year, the taxi companies were “completely knocked out.” Thousands of cars, he said, were given up by their drivers.

Với sự gia tăng mới của virus trong năm nay, các công ty taxi đã “hoàn toàn bị đánh bật”. Ông nói, hàng nghìn chiếc ô tô đã bị tài xế bỏ lại.xe-taxi ở thái lan

Thailand’s new coronavirus cases were at just above 23,400 in mid-August. The government hopes the country is coming out of this wave. It has been the deadliest so far. This wave makes up 97 percent of Thailand’s total cases and more than 99 percent of its deaths. In total, Thailand has confirmed 1.4 million cases and over 14,000 deaths.

Các trường hợp nhiễm Covid mới ở Thái Lan chỉ ở mức trên 23.400 vào giữa tháng 8. Chính phủ hy vọng đất nước sẽ thoát khỏi đại dịch này. Đây là thảm họa chết chóc nhất từ trước đến nay. Làn sóng Covid này gây ra 97% tổng số ca bệnh và hơn 99% số ca tử vong của Thái Lan. Tổng cộng, Thái Lan đã xác nhận 1,4 triệu trường hợp mắc và hơn 14.000 trường hợp tử vong.

The situation has left the taxi companies in financial danger. They are struggling to repay loans on the purchase of their cars.

Tình hình này khiến các công ty taxi phải đối mặt với mối đe dọa về tài chính. Họ đang phải vật lộn để trả các khoản vay mua ô tô của họ.

Ratchapruk and Bovorn companies owe around 2 billion baht or $60.8 million U.S. dollars, Thapakorn said. The government has so far not offered any direct financial support.

Thapakorn cho biết: Các công ty Ratchapruk và Bovorn nợ khoảng 2 tỷ baht tương đương 60,8 triệu đô la Mỹ. Chính phủ cho đến nay vẫn chưa đưa ra bất kỳ hỗ trợ tài chính trực tiếp nào.

“The vegetable garden is both an act of protest and a way to feed my staff during this tough time,” Thapakorn said. “Thailand went through political turmoil for many years, and a great flood in 2011, but business was never this terrible.”

Thapakorn chia sẻ: “Vườn rau vừa là hành động phản đối vừa là cách để nuôi sống nhân viên của tôi trong thời gian khó khăn này. Thái Lan đã trải qua bất ổn chính trị trong nhiều năm, và cũng đối mặt với một trận lụt lớn vào năm 2011, nhưng hoạt động kinh doanh chưa bao giờ rơi vào tình trạng khủng khiếp như thế này.”

Nguồn VOA

Taxicab      /ˈtæk.si.kæb/  – n : xe tắc xi

Park       /pɑːk/     – v : đỗ xe

Ex:  Where have you parked?     –    Bạn đã đỗ xe ở đâu?

Location      /ləʊˈkeɪ.ʃən/    – n : vị trí , địa điểm

Ex: The hotel is in a beautiful location overlooking the lake.   –   Khách sạn ở vị trí đẹp nhìn ra hồ.

Manager      /ˈmæn.ɪ.dʒər/      – n : người quản lý, giám đốc, người chỉ đạo

Ex: a bank manager    –    một giám đốc ngân hàng

Surge        /sɜːdʒ/      – n : sự tràn, sự dâng, sự dấy lên

Ex: There has been a surge in house prices recently.  –  Giá nhà đã tăng đột biến trong thời gian gần đây.

Staff       /stɑːf/   – n : nhân viên

Ex: The staff are not very happy about the latest pay increase.    –    Các nhân viên không hài lòng lắm về lần tăng lương gần đây nhất.

Turmoil     /ˈtɜː.mɔɪl/   – n : sự hỗn loạn, sự náo động, sự rối loạn

Ex: The whole region is in turmoil.    –    cả vùng náo loạn.

You may also like

6 comments

anh thư 04/11/2021 - 22:20

có thể có chức năng đọc không ạ tại có nhìêu từ mới e không biết đọc

Reply
Mai Lan 06/11/2021 - 16:39

Cảm ơn bạn đã theo dõi Báo song ngữ, với mỗi bài bài báo đăng tải trên web sẽ được chúng mình đọc bài ở livestream trên Fanpage facebook chính thức của báo. Nếu bạn quan tâm có thể theo dõi và cùng học những từ mới hay và kiến thức ngữ pháp liên quan cùng chúng mình nhé

Reply
Tố Tố 08/10/2021 - 08:28

Mình nghĩ “act of protest” dịch thành “hành động phảm kháng” sẽ hợp lý hơn. Thank you

Reply
Nguyệt Minh 09/10/2021 - 21:13

Hi, cảm ơn góp ý của bạn nhé! Hãy đón đọc các bài viết tiếp theo của tụi mình nhé!

Reply
Tuyến Phan 05/10/2021 - 22:00

People are using the rooftops of parked vehicles to grow vegetable câu này the mình nghĩ là bạn nên dịch” residents are taking advantage of the roofs of unused cars to plant vegetables “

Reply
Nguyệt Minh 06/10/2021 - 23:58

Hi, cảm ơn bạn đã ủng hộ báo song ngữ ạ! Mình chỉ là người dịch từ Anh sang Việt thôi! Bài báo gốc tiếng anh là của VnExpress, đây là bài gốc của họ nên mình không thể sửa bất kì câu từ gì ạ! Cảm ơn bạn đã góp í cho mình ! <3

Reply

Leave a Comment