Home Học tiếng AnhNgữ pháp tiếng Anh Cấu trúc No sooner… than: Cách dùng, đảo ngữ & bài tập

Cấu trúc No sooner… than: Cách dùng, đảo ngữ & bài tập

by Phạm Thư
Cấu trúc no sooner được đánh giá là một cấu trúc khó. Cấu trúc này không thường xuất hiện trong văn nói, mà thường xuất hiện trong văn viết hoặc các văn bản mang tính học thuật. Nếu nắm bắt và sử dụng được cấu trúc này, chắc hẳn ngữ pháp của bạn đang ở mức khá giỏi đó!

Ý nghĩa cấu trúc no sooner

No sooner được sử dụng để nói về chuyện gì đó xảy ra kế tiếp ngay sau chuyện khác. 

Ví dụ: 

They had no sooner arrived than they were arguing. (Dịch: họ đến nơi ngay khi họ đang cãi nhau)

We had no sooner started cooking than there was a power cut and we had no electricity. (Dịch: chúng tôi bắt đầu nấu ăn ngay khi mất điện)

Như đã nói ở phần mở đầu, cấu trúc này thường chỉ sử dụng trong văn viết hoặc những bài viết mang tính văn học, nghệ thuật hoặc học thuật. Theo phong cách ít hình thức hơn, chúng ta thường nói như sau:

They demanded wages no sooner than they completed the work -> They demanded wages soon after they completed the work. (Dịch: Họ đòi tiền công sau khi hoàn thành công việc.)

I started feeling sick no sooner than I ate the fish -> I started feeling sick immediately after I ate the fish. (Dịch: Tôi bắt đầu thấy không khỏe ngay sau khi ăn cá.

Ý nghĩa của cấu trúc no sooner

Ý nghĩa của cấu trúc no sooner

Cách sử dụng no sooner (than)

 

  • S1 + V1 + no sooner than + S2 + V2

 

Cấu trúc này thường được sử dụng ở dạng quá khứ hoàn thành (past perfect)sử dụng cùng với từ “than” (có trường hợp ngoại lệ tùy vào ý nghĩa và bối cảnh của câu). Hai động từ (ở hai mệnh đề trong cùng một câu) xảy ra gần như đồng thời và không có sự cách biệt thời gian đáng kể giữa chúng. 

Ví dụ: I had stepped out no sooner than it started raining. (Ngay sau khi tôi bước ra ngoài, trời đổ mưa). 

 

  • No sooner had + S1 + V1 + than + S2 + V2

 

Cấu trúc thường thấy nhất đối với no sooner là đảo ngữ. Khi cấu trúc này được để ở đầu câu, chúng ta sử dụng trật tự từ đảo ngữ. 

Ví dụ: 

No sooner had I received her call, than I left for her place. (Không phải là No sooner I had received her call, …)

No sooner had she finished one project than she started the next. (Ngay sau khi cô kết thúc một dự án, cô bắt đầu dự án tiếp theo.)

Một số cấu trúc tương tự

Ngoài cấu trúc được giới thiệu trong bài hôm nay, chúng ta có thể sử dụng các cấu trúc của hardly when, scarcely when, as soon as để kể về một sự việc nối tiếp sự việc kia gần như ngay tức khắc. 

Ví dụ:

Hardly had I reached the station when the train came. (Ngay sau khi tôi đến trạm, xe lửa đến.)

Scarcely had I reached the station when the train arrived. (Ngay sau khi tôi đến trạm, xe lửa đến.)

As soon as she finished one project, she started working on the next. (Ngay sau khi cô ấy hoàn thành dự án, cô ấy bắt đầu cái tiếp theo.)

Lưu ý: Các cấu trúc này thường sẽ được sử dụng trong các bài viết lại câu

Bài tập luyện tập: Viết lại câu sử dụng cấu trúc no sooner than

  1. She read the telegram. She fainted at once.

->

  1. The thieves saw the police. They ran away at once.

->

  1. The child started crying. His mother lifted him up at once.

->

  1. I went to bed. Soon I fell asleep.

->

  1. I took a dose of the medicine. Soon I started feeling better.

->

  1. He reached the bus station. The bus came at once.

->

  1. The driver saw the signal. He applied the brake at once.

->

Đáp án:

1. No sooner did she read the telegram than she fainted

2. No sooner did the thieves see the police than they ran away.

3. No sooner did the child start crying than his mother lifted him up.

4. No sooner did I go to bed than I fell asleep.

5. No sooner did I take a dose of medicine than I started feeling better.

6. No sooner did he reach the bus station than the bus came.

7. No sooner did the driver see the signal than he applied the brake.

XEM THÊM:

You may also like

1 comment

linh 31/05/2022 - 12:25

Mình thấy ở quá khứ vẫn có trường hợp dùng did :
No sooner was the destruction completed than mother walked in.
No sooner did he come into the classroom than the light went off.
No sooner had he came into the classroom than the light went off.

Reply

Leave a Comment