Home Việt Nam Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc bằng đường biển gặp khó khăn

Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc bằng đường biển gặp khó khăn

by Thu Hà
The Chinese partners of several Vietnamese exporters have asked the latter not to send shipments by sea until a new decision is made.

Các đối tác Trung Quốc của một số công ty xuất khẩu Việt Nam đã yêu cầu họ không gửi hàng bằng đường biển cho đến khi có quyết định mới.

Sweet potato producer Nhat Thanh has a contract to export 50 containers of Thai jackfruit and sweet potatoes every month to China. The company and its Chinese partner agreed to export 10 containers in advance by sea.

Công ty sản xuất khoai lang Nhật Thành có hợp đồng xuất khẩu mỗi tháng 50 container mít Thái và khoai lang sang Trung Quốc. Công ty và đối tác Trung Quốc đã đồng ý xuất khẩu trước 10 container bằng đường biển.

However, before shipping the goods, they received a notice from the Chinese partner that the import was suspended due to many unavoidable reasons, Huynh Ngoc Co, director of the company, told VnExpress.

Tuy nhiên, chưa kịp vận chuyển hàng thì nhận được thông báo từ đối tác Trung Quốc rằng việc nhập khẩu bị tạm dừng do nhiều nguyên nhân bất khả kháng, ông Huỳnh Ngọc Cơ, giám đốc công ty chia sẻ với VnExpress.

The partner said the government of China was tightening import activities starting from the beginning of 2022. Chinese ports were congested because of the slow pace of clearance under the country’s Covid-19 prevention policies.

Đối tác cho biết chính phủ Trung Quốc đang thắt chặt hoạt động nhập khẩu bắt đầu từ đầu năm 2022. Các cảng của Trung Quốc bị tắc nghẽn do tốc độ thông quan chậm theo chính sách ngăn chặn dịch Covid-19 của nước này.

“We are very confused with this sudden decision. Fortunately, the goods had not been cut and packed, so they were temporarily diverted. They will return to this market if there is a new announcement from the partner,” Co said.

“Chúng tôi rất bối rối với quyết định đột ngột này. Rất may hàng chưa kịp cắt, đóng gói nên tạm thời chuyển hướng. Họ sẽ quay lại thị trường này nếu có thông báo mới từ đối tác”, ông Cơ nói.

According to the Vietnam Fruit and Vegetable Association, export activities by sea to China has been very slow the past week. Many orders are still on the sea and have not yet arrived at the port. There a risk of cumulative loss if the port is congested, the association said.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, hoạt động xuất khẩu bằng đường biển sang Trung Quốc tuần qua rất chậm. Nhiều đơn hàng vẫn đang trên biển chưa cập cảng. Hiệp hội cho biết có nguy cơ lỗ lũy kế nếu cảng bị tắc nghẽn.

“The Chinese side has reported that they can only check about five vegetables and fruits containers from Vietnam every day due to strict Covid-19 inspection regulations. Many partners have informed Vietnamese businesses to limit exports by sea,” said Dang Phuc Nguyen, general secretary of the Vietnam Fruit and Vegetable Association.

“Phía Trung Quốc cho biết họ chỉ có thể kiểm tra khoảng 5 container rau quả từ Việt Nam mỗi ngày do quy định kiểm tra covid 19 nghiêm ngặt. Nhiều đối tác đã thông báo cho các doanh nghiệp Việt Nam hạn chế xuất khẩu bằng đường biển”, Tổng thư ký của Hiệp hội Rau quả Việt Nam ông Đặng Phúc Nguyên cho biết.

Next week, when China’s seaport staff take an early Lunar New Year break, it will make customs clearance even more difficult.

Tuần tới, khi nhân viên cảng biển của Trung Quốc nghỉ Tết Nguyên đán sớm sẽ khiến việc thông quan càng khó khăn hơn.

Nguyen said strict quarantine regulations for ship crews caused transshipment operators at ports in southern China to suspend services for at least six weeks during the Lunar New Year holiday. He recommended that Vietnam’s agricultural products should limit export shipments during this time.

Ông Nguyên cho biết các quy định kiểm dịch nghiêm ngặt đối với các thủy thủ đoàn đã khiến các nhà điều hành trung chuyển tại các cảng ở miền nam Trung Quốc phải tạm ngừng dịch vụ ít nhất sáu tuần trong suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ông khuyến nghị nông sản Việt Nam nên hạn chế các xuất khẩu các lô hàng trong thời điểm này.

China has also tightened checks on imported goods and their transport, leading to congestion of Vietnamese container trucks at land border gates over the past month. As of Dec. 4, 2021, as some 2,460 container trucks, with 60 percent carrying fresh fruits, remained stranded at border gates in Lang Son, according to the provincial Department of Industry and Trade.

Trung Quốc cũng đã thắt chặt kiểm tra hàng hóa nhập khẩu và vận chuyển tới nước họ, dẫn đến tình trạng ùn tắc xe container của Việt Nam tại các cửa khẩu bằng đường bộ trong tháng qua. Theo Sở Công Thương tỉnh, tính đến ngày 4 tháng 12 năm 2021, khoảng 2.460 xe container, với 60% chở trái cây tươi, vẫn bị mắc kẹt tại các cửa khẩu ở tỉnh Lạng Sơn.

China is one of Vietnam’s top trading partners. The import-export turnover of agro-forestry-fishery products between the two countries had grown strongly from $8 billion in 2015 to $11 billion last year.

Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản giữa hai nước tăng trưởng mạnh từ 8 tỷ USD vào năm 2015 lên 11 tỷ USD vào năm ngoái.

China was Vietnam’s second-largest export market for agricultural, forestry and fishery products behind the U.S., posting an export turnover of $8.4 billion in the first 11 months of the year, accounting for 19.2 percent of Vietnam’s total agricultural exports.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu nông, lâm và thủy sản lớn thứ hai của Việt Nam sau Hoa Kỳ, đạt kim ngạch xuất khẩu 8,4 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm, chiếm 19,2% tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam.

*Bài viết của tác giả Thi Ha, Anh Minh, link bài viết tại :https://e.vnexpress.net/news/business/economy/agricultural-exports-to-china-enters-troubled-waters-4414128.html

Từ mới:

shipment (n) /ˈʃɪp.mənt: việc gửi hàng, hàng gửi

sweet potato (n) /ˌswiːt pəˈteɪ.təʊ: khoai lang

notice (v)  /ˈnəʊ.tɪs: thông báo

congested (adj)  /kənˈdʒes.tɪd/ : đông nghịt, chật ních, tắc nghẽn

confused (adj)  /kənˈfjuːzd: bối rối

transshipment (n)  /trænsˈʃɪpmənt: sự chuyển tàu, sự sang tàu

turnover (n)  /ˈtɜːnˌəʊ.vər: kim ngạch

 

 

 

 

 

 

You may also like

2 comments

phan an 16/01/2022 - 21:04

Fortunately, the goods had not been cut and packed, so they were temporarily diverted. They will return to this market if there is a new announcement from the partner,” Co said.
They will return = the goods will return

Reply
Thu Hà 18/01/2022 - 19:38

Cảm ơn bạn đã góp ý cho báo! Tuy nhiên mình chỉ dịch tiếng việt còn phần tiếng anh là do bài viết gốc để vậy nên mình không có sửa

Reply

Leave a Comment