Home BlogFun Kể Về Một Trải Nghiệm Đáng Nhớ bằng tiếng Anh [10 bài mẫu]

Kể Về Một Trải Nghiệm Đáng Nhớ bằng tiếng Anh [10 bài mẫu]

by Phạm Thư
Chia sẻ về một trải nghiệm đáng nhớ (A memorable/unforgettable experience) là một chủ đề quen thuộc khi viết, nói hoặc giao tiếp, kể chuyện bằng tiếng Anh. Song, không phải ai cũng có thể nói một cách mạch lạc khi kể lại một trải nghiệm của bản thân. Bài viết ngày hôm nay sẽ hướng dẫn cách để kể về một trải nghiệm đáng nhớ bằng tiếng Anh, đồng thời đưa ra một vài bài mẫu cho mọi người cùng tham khảo và nghiên cứu nhé!

Một số từ vựng hữu ích về trải nghiệm đáng nhớ

affect /əˈfekt/ (v): ảnh hưởng

sneaky /ˈsniː.ki/ (adj): lén lút, vụng trộm

ashamed /əˈʃeɪmd/ (adj): xấu hổ, ngượng ngùng

attitude /ˈæt.ɪ.tʃuːd/ (n): thái độ

disappointed /ˌdɪs.əˈpɔɪn.tɪd/ (adj): thất vọng

brave /breɪv/ (adj): dũng cảm

challenging /ˈtʃæl.ɪn.dʒɪŋ/ (adj): kích thích, có tính thử thách

unforgettable /ˌʌn.fəˈɡet.ə.bəl/ (adj): không thể nào quên

expect /ɪkˈspekt/ (v): mong chờ

depressed /dɪˈprest/ (adj): áp lực, chán nản

anxious /ˈæŋk.ʃəs/ (adj): lo lắng

satisfied /ˈsæt.ɪs.faɪd/ (adj): hài lòng

guilty /ˈɡɪl.ti/ (adj): tội lỗi

miserable /ˈmɪz.ər.ə.bəl/ (adj): đáng thương

curious /ˈkjʊə.ri.əs/ (adj): tò mò, hiếu kỳ

amazed (+ at) /əˈmeɪzd/ (adj): ngạc nhiên

fantastic /fænˈtæs.tɪk/ (adj): tuyệt vời

annoyed /əˈnɔɪd/ (adj): khó chịu, bực mình

embarrassed /ɪmˈbær.əst/ (adj): xấu hổ, ngượng nghịu

typical /ˈtɪp.ɪ.kəl/ (adj): đặc trưng, điển hình

reliable /rɪˈlaɪ.ə.bəl/ (adj): đáng tin cậy

Các khía cạnh trong bài viết về một trải nghiệm đáng nhớ 

Trải nghiệm đáng nhớ của tôi là:

 • One of my most memorable experiences is the first day of school. (Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của tôi là ngày đầu tiên đi học.)
 • I could not understand the love of my mother until I got sick, it was my most memorable experience. (Tôi chưa thể hiểu hết được tình yêu thương của mẹ cho đến khi tôi bị ốm, đó là trải nghiệm đáng nhớ nhất của tôi.)
 • A pretty scary but memorable experience for me to never try it a second time was the roller coaster game. (Một trải nghiệm khá đáng sợ mà cũng đáng nhớ để tôi không bao giờ thử lại lần hai là trò chơi tàu lượn siêu tốc.)

Diễn biến của trải nghiệm:

 • On the first day of school, everything was new and unfamiliar to me that prevented me from leaving my mother. (Ngày đầu tiên đi học, mọi thứ với tôi đều mới mẻ và xa lạ khiến tôi không muốn rời mẹ mình.)
 • After getting soaked in the rain with my neighbors, I became seriously ill, so my mother had to stay by my side to take care of me. (Sau khi dầm mưa cùng mấy đứa hàng xóm thì tôi bị ốm nặng khiến mẹ phải túc trực bên cạnh chăm sóc tôi.)
 • We invite each other to join the roller coaster game to challenge ourselves and know what it feels like to play. (Chúng tôi rủ nhau tham gia trò chơi tàu lượn siêu tốc để thủ thách bản thân và biết cảm giác khi chơi như thế nào.)

Cảm xúc về trải nghiệm:

 • The first day of school was frightening but interesting that I got to know school – a place that I had never been to before. (Ngày đầu tiên đi học dù rất sợ hãi nhưng cũng rất thú vị khi tôi được biết đến trường lớp – một nơi mà tôi chưa được đến trước đó.)
 • I feel the fatigue of being sick and love my mother more. (Tôi cảm nhận được sự mệt mỏi khi bị ốm và cảm thấy thương mẹ mình hơn.)
 • Although I felt very scared and uncomfortable, it was also very fun afterward. (Tuy cảm giác rất sợ hãi và khó chịu nhưng dù sao thì cũng rất vui.)

Viết về trải nghiệm đáng nhớ tiếng Anh

Một số lưu ý khi chia sẻ về một trải nghiệm đáng nhớ

 • Sử dụng thì quá khứ đơn hoặc hiện tại hoàn thành: khi kể về một trải nghiệm, chúng ta đang kể lại những gì đã xảy ra. Vì vậy, cần sử dụng hai thì là quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành một cách linh hoạt và phù hợp.
 • Lập dàn ý trước khi viết: kể lại một sự kiện trong quá khứ yêu cầu sự nhớ lại, vì vậy để tăng tính logic và chặt chẽ cho phần chia sẻ của mình, mọi người nên lập dàn ý chi tiết về những gì mình định viết. Điều này cũng tiện cho việc đánh giá và xem xét lại bố cục bài viết của mình. Hãy liệt kê các sự kiện theo trình tự thời gian.
 • Đừng quên chia sẻ về cảm xúc của bản thân: Nhiều người viết vì sa đà vào miêu tả trình tự và chi tiết các sự kiện của trải nghiệm mà quên mất đề cập đến cảm xúc của bản thân khi có trải nghiệm hoặc khi hồi tưởng về trải nghiệm đó. Hãy chia sẻ thêm về cảm xúc của mình đan xen hoặc ở phần cuối bài viết.

Bài mẫu viết về chủ đề một trải nghiệm đáng nhớ

Bài 1: Kỷ niệm đáng nhớ về một lần bị thương

4 years ago, I had an unforgettable experience. It was a Friday afternoon, and I was helping my mother doing some house chores.

4 năm trước, tôi đã có một trải nghiệm khó quên. Đó là một chiều thứ Sáu, và tôi đang giúp mẹ mình làm việc nhà.

When I was hanging clothes on the balcony, some of them were blown to the roof of my house. So I decided to use a long pipe to take them back. However, they were too far! I kept trying but it didn’t work. And suddenly, I slipped and fell down to the terrace. I felt hurt all over my body. I couldn’t even breathe. I remember there were a lot of dust on my body, and there were broken woods and plywoods everywhere. Right away, my family ran to me. They helped me to get up, they were totally shocked.

Khi tôi đang phơi quần áo ở ban công, một số quần áo bị thổi bay sang nhà hàng xóm. Vì vậy tôi quyết định sử dụng một ống dài để lấy lại chúng. Tuy nhiên, chúng lại ở quá xa! Tôi cố mãi nhưng vẫn không thành công. Và đột nhiên, tôi bị trượt chân và ngã xuống sân thượng. Tôi cảm thấy đau toàn thân. Tôi thậm chí còn không thể thở được. Tôi nhớ đã người tôi bị phủ đầy bụi, và xung quanh là những mảnh gỗ vụn và ván ép. Ngay lập tức, gia đình tôi chạy đến chỗ tôi. Họ giúp tôi ngồi dạy, và họ hoàn toàn bị sốc.

My parents quickly took me to the hospital. Fortunately, I wasn’t on seriously injured. There were some wounds on my head, arms and legs. After that accident, I try to be more careful when doing anything, and always feel for the actors in action movies. To me, nothing is more precious than life.

Bố mẹ tôi nhanh chóng đưa tôi đến bệnh viện. May mắn thay, tôi không bị thương nặng. Chỉ có một vài vết thương ở trên đầu, cánh tay và chân. Sau tai nạn này, tôi cố cẩn thận hơn khi làm bất cứ việc gì, và luôn đồng cảm với các diễn viên trong các bộ phim hành động. Với tôi, không gì quý giá hơn mạng sống.

Trải nghiệm đáng nhớ về ngày đầu tiên đi học

Bài 2: Trải niệm đáng nhớ về ngày đầu tiên đi học

My unforgettable experience was my first day at primary school. I hated school very much because study equated with no game anymore. I beged my mother to stay at home but in vain.

Kỷ niệm không thể nào quên của tôi là ngày đầu tiên vào học tiểu học. Tôi ghét trường học rất nhiều bởi học đồng nghĩa với việc không chơi bời gì nữa. Tôi cầu xin mẹ mình để được ở nhà nhưng vô ích.

However, It suprised to me. School wasn’t such a bad place as my thoughts.There were a lot of sudents about my ages, playing happily, chatting naturally and behaving as shool was familiar to them. Besides, a big schoolyard would be a ideal place for any my games. At that time, I was really being attracted that I just wanted to mingle myself with joymous atmosphere.

Tuy nhiên, mọi thứ thật đáng ngạc nhiên với tôi> Trường học không phải là một nơi tồi tệ như những gì tôi tưởng. Có rất nhiều học sinh bằng tuổi tôi, chơi một cách vui vẻ, nói chuyện tự nhiên và cư xử như là trường học là một nơi quen thuộc. Bên cạnh đó, sân trường to rộng là một nơi lý tưởng cho bất cứ trò chơi nào của tôi. Vào thời điểm đó, tôi thực sự bị thu hút và chỉ muốn hòa nhập vào bầu không khí sôi động đó.

My mother led me to my class, and let me be alone in new enviroment. Other students looked shy and silent. I was confident when estimating me not the only to feel scrared. Suddenly, some one crashed into me. I fell heavilly. I was helped to stand up.He was a vivacous boy. He had spilt ink over my white shirt and I cried. He sorried me, cleaning it, introducing himself. His name is John. I realised John was so natural and had sense of humor.He told me some fun stories.

Mẹ tôi dẫn tôi đến lớp học và để tôi một mình trong một môi trường mới. Những hcoj sinh khác trông có vẻ ngại ngùng và yên tĩnh. Tôi tự tin hẳn khi đánh giá bản thân không phải là người duy nhất cảm thấy sợ. Bỗng nhiên, một ai đó va phải người tôi. Tôi ngã nặng xuống. Sau đó tôi được đỡ dậy. Đó là một cậu trai hoạt bát. Cậu ta đã đổ mực lên áo trắng của tôi và tôi đã khóc. Cậu ta xin lỗi tôi, lau áo, và giới thiệu bản thân. Cậu ta tên John. Tôi nhận ra John là một người tự nhiên và có khiếu hài hước. Cậu ấy kể cho tôi vài chuyện cười.

As the result, I laughed with joy instead of continuing crying.Thank to him, once at shcool, I was really looked forward to going there. And as you know, we became good friends. 10 years from that but I still can remember it vividly like it was yesterday. I will tell to my children about it and maybe they will understand how beautiful my childhood was.

 vậy, tôi cười một cách vui vẻ thay vì tiếp tục khóc. Nhờ cậu ấy, lần đầu tiên tại trường học, tôi thực sự mong chờ được đến trường. Và như bạn biết, chúng tôi trở thành bạn tốt của nhau. Đã được 10 năm nhưng tôi vẫn nhớ nó thật rõ ràng như chỉ mới hôm qua. Tôi sẽ kể lại cho những đứa trẻ của mình về câu chuyện này và có thể chúng sẽ nhận ra tuổi thơ của tôi đẹp đến nhường nào.

Bài 3: Trải niệm đáng nhớ về một chuyến đi

I have lots of experiences but the most memorable one was a picnic with my family. That was a sunny day. We drove to a beautiful bay in my province. We also brought food, water and fruits for lunch. When we arrived, we took a ship taking us to a floating-house which was used to rear fishes. We rented a room in the house. My mother and my elder sister prepared food for lunch when I and the others went around watching so many fishes reared in many cages, which was put in the water. After that, I and my brothers went swimming. At first, I didn’t dare to jump into the sea because it was a deep one. Finally, being kicked by one of my brothers, I fell into the sea. We swam around the house. After swimming a lot, we got back to the house and had lunch together. It was the first time I have had a lunch in the middle of the sea under the sunny and windy weather. After lunch we played game cards and enjoyed our afternoon with a lot of smiles and joys. In the late afternoon, we got ready to back home. It was the most memorable trip in my life.

Tôi có rất nhiều trải nghiệm song đáng nhớ nhất là lần đi cắm trại với gia đình tôi. Đó là một ngày trời nắng. Chúng tôi đã lái xe đến một vịnh tuyệt đẹp ở tỉnh của tôi. Chúng tôi cũng mang đồ ăn, nước uống và hoa quả cho bữa trưa. Khi chúng tôi đến nơi, chúng tôi được thuyền trở đến một nhà nổi được dùng để nuôi cá. Chúng tôi thuê một căn phòng tại nhà này. Mẹ và chị tôi chuẩn bị đồ ăn cho bữa trưa khi tôi và những người còn lại đi xung quanh ngắm nhìn nhiều con cá được nuôi trong những chiếc lồng đặt dưới nước. Sau đó, tôi và những người anh em đi bơi. Đầu tiên, tôi không dám nhảy xuống biển bởi biển khá sâu. Cuối cùng, bởi bị một người anh đá xuống, tôi ngã xuống biển. Chúng tôi bơi quanh nhà nổi. Sau khi bơi rất nhiều, chúng tôi quay về căn nhà và ăn trưa cùng nhau. Đó là lần đầu tiên tôi có một bữa trưa ở giữa biển, dưới thời thiết nắng và gió. Sau bữa trưa, chúng tôi chơi bài và tận hưởng buổi chiều với thật nhiều nụ cười và niềm vui. Vào chiều muộn, chúng tôi sẵn sàng về nhà. Đó là một chuyến đi đáng nhớ nhất cuộc đời tôi.

Bài 4: Kỷ niệm đáng nhớ về một mối quan hệ

My most memorable experience would be the meeting and the beginning of a beautiful relationship with the woman that owns my heart forever.

Một trải nghiệm đáng nhớ nhất của tôi có lẽ là buổi gặp mặt và là khởi đầu của một mối quan hệ đẹp đẽ với một người phụ nữ chiếm hữu trái tim tôi mãi mãi.

I met her through a weekly gathering of friends in a park. I remember telling my friends that I would be dating her and one day we would be married.

Tôi gặp cô ấy trong một buổi tụ tập bạn bè hàng tuần trong công viên. Tôi nhớ mình đã nói với bạn bè rằng tôi sẽ hẹn hò với cô ấy và một ngày nào đó chúng tôi sẽ cưới nhau.

I eventually asked if she wanted to go for a motorcycle ride sometime and she said she would love to. We went on several rides before I got up the nerve to kiss her. I should have said what I was really thinking was that I’ve been waiting my entire life for this. However, I was on my phone a little too much. That was the reason she told me she just wanted to be friends. I didn’t know what to say. It took me by surprise and shattered me.

Tôi đột ngột ngỏ lời rằng liệu cô ấy muốn cùng đi xe máy dạo quanh một lúc nào đó không và cô ấy trả lời mình rất vui lòng. Chúng tôi đã cùng nhau đi xe máy nhiều lần trước khi tôi mạnh dạn hôn cô ấy. Tôi đáng lẽ nên nói những gì tôi đang nghĩ lúc đấy rằng tôi đã chờ khoảnh khắc này cả cuộc đời mình. Tuy nhiên, tôi lại tập trung vào điện thoại quá nhiều. Và đó là lý do mà cô ấy nói với tôi rằng cô ấy chỉ muốn làm bạn. Tôi không biết phải nói gì hơn. Điều đó khiến tôi ngỡ ngàng và vỡ vụn.

I dated another woman for a few months and moved to another city. But still, I couldn’t forget her. So I decided to move back and try to connect with her. The love of my life and I started talking again. Our first date after I moved back to the city was two months later. We went to a festival watching fireworks together. While we were looking at the wonderful fireworks, she put her head on my shoulder. I can’t picture the words to describe how my heart felt along with how comforting it felt.

Tôi hẹn hò một người phụ khác trong vòng một vài tháng và chuyển đến một thành phố khác. Dẫu vậy, tôi vẫn không thể quên cô ấy. Vì vậy tôi quyết định quay trở lại và cố gắng liên lạc với cô ấy. Tình yêu của đời tôi và tôi đã bắt đầu trò chuyện trở lại. Buổi hẹn đầu tiên sau khi tôi quay lại thành phố là 2 tháng sau đó. Chúng tôi tới một lễ hội ngắm pháo hoa cùng nhau. Khi chúng tôi đang ngắm những bông pháo hoa tuyệt đẹp, cô ấy tựa đầu lên vai tôi. Tôi không thể minh họa bằng bất cứ từ ngữ nào về cảm xúc của trái tim tôi và sự thoải mái mà tôi đang cảm thấy.

I could go on and on and describe most of our dates in greater detail but my hands are going numb from typing this. In short, all of my time with her is my most memorable experience!

Tôi có thể tiếp tục mãi và kể lại những buổi hẹn của chúng tôi chi tiêt hơn nhưng tay tôi đã sưng lên vì gõ những chữ này. Một cách ngắn gọn thì, cả cuộc đời tôi cùng cô ấy chính là trải nghiệm đáng nhớ nhất!

Mẫu 5: Ngày đầu tiên đến trường

One of my most memorable experiences is the first day of school. Although it has been a long time, I still vividly remember the feeling back then.

(Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của tôi là ngày đầu tiên đi học. Tuy đã rất lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ như in cảm xúc bồi hồi khi ấy.)

On the first day of school, everything was new and unfamiliar to me. I cried out due to the fear of leaving my mother’s arms. But the affection of the teachers and my friends’ welcome made me somewhat less nervous.

(Ngày đầu tiên đi học, mọi thứ đối với tôi đều mới mẻ và xa lạ. Tôi đã bật khóc vì cảm giác sợ hãi khi rời xa vòng tay mẹ. Nhưng sự trìu mến của thầy cô cùng sự chào đón của chúng bạn làm tôi phần nào bớt đi được sự lo lắng.)

A few days later, I gradually became acquainted with the class and had many new friends. That helped me feel more comfortable going to school. Slowly I was more in love with the school and felt nostalgic when I didn’t go to class, especially during the summer break.

(Mấy ngày sau đó, tôi dần làm quen với lớp học và có thêm nhiều bạn mới. Điều đó giúp tôi thoải mái hơn khi đến trường. Từ từ tôi yêu trường lớp hơn và cảm thấy nhớ mỗi khi không đến lớp học, đặc biệt là vào kì nghỉ hè.)

Mẫu 6: Khi bị ốm

I could not understand the love of my mother until I got sick, it was my most memorable experience.

(Tôi chưa thể hiểu hết được tình yêu thương của mẹ cho đến khi tôi bị ốm, đó là trải nghiệm đáng nhớ nhất của tôi.)

If my memory serves me right, when I was about 10 years old, after being soaked with the rain, I was sick and couldn’t go to school. My mother was extremely worried. She immediately took me to the hospital and kept asking my doctor about my illness. After that, she took care of me in the following days, which forced her to put aside her plans and work.

(Nếu tôi nhớ không lầm là khi đó tôi khoảng 10 tuổi, sau một lần đi dầm mưa về tôi bị ốm nặng và không thể đi học được. Mẹ tôi vô cùng lo lắng. Bà tức tốc đưa tôi vào bệnh viện, liên tục hỏi thăm bác sĩ về tình hình bệnh của tôi. Rồi sau đó là chăm tôi những ngày bị ốm mà phải gác lại những dự định và công việc của mình.)

At that time, I was sorry for my mother and felt her unconditional love for me. I still vividly remember this experience so I promised myself that I wouldn’t let her worry about me anymore.

(Lúc đó, tôi cảm thấy thật có lỗi với mẹ của mình và cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của bà. Tôi vẫn nhớ như in trải nghiệm này và tự hứa rằng sẽ không để mẹ phải lo lắng cho mình nữa.)

Mẫu 7: Chơi một trò chơi mạo hiểm

A pretty scary but memorable experience for me to never try it a second time was the roller coaster game.

(Một trải nghiệm khá đáng sợ mà cũng đang nhớ để tôi không bao giờ thử lại lần hai là trò chơi tàu lượn siêu tốc.)

In the summer break of 8th grade, my class organized a picnic at Suoi Tien. Our class has played the roller coaster together because none of us has ever played this game before. Although I was scared, I still wanted to try it once. After that, I decided not to play for the second time. 

(Vào kì nghỉ hè năm lớp 8, lớp tôi có tổ chức một chuyến dã ngoại tại Suối Tiên. Cả lớp chúng tôi đã rủ nhau chơi trò tàu lượn siêu tốc vì chưa một ai trong chúng tôi từng chơi trò chơi này. Mặc dù khá sợ nhưng tôi vẫn muốn chơi thử cho biết. Sau đó, tôi đã quyết định sẽ không chơi lần thứ hai.)

With the railway’s height and the train’s rocket-like speed, I was so scared. I closed my eyes tightly and couldn’t say anything. Because the train was running so fast and then stopped suddenly, my hair was messed up and my head hit on the seat.

(Với chiều cao của ray và tốc độ như tên lửa của đoàn tàu, tôi sợ đến mức nhắm chặt mắt và không thể thốt ra được một tiếng nào. Vì tàu chạy quá nhanh rồi lại dừng đột ngột khiến tóc tôi rối bù và đầu bị đập vào ghế.)

After getting off the train, I felt like the whole world was collapsing, and the extremely uncomfortable feeling of dizziness and nausea made me unable to fully enjoy the trip. However, it was still a memorable memory of me.

(Sau khi xuống tàu, tôi cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ, cảm giác chóng mặt và buồn nôn vô cùng khó chịu làm tôi không thể tận hưởng trọn vẹn được chuyến đi. Tuy vậy, đó vẫn là một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ của tôi.)

Trên đây là một số tips cũng như bài mẫu về chủ đề Một trải nghiệm đáng nhớ. Mọi người có thể bình luận bài viết của mình về chủ đề này dưới comment và chúng ta cùng trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của nhau nhé!

XEM THÊM:

You may also like

3 comments

Thanh Lâm Bruyne 15/09/2021 - 20:13

Cô giáo yêu cầu viết 5 dòng thì viết kiểu gì đây?

Reply
Anh Thư 09/12/2020 - 21:27

Chị ơi viết story có cần bố cục 3 phần ( mở bài, thân bài, kết bài ) ko ạ hay viết luôn một lèo

Reply
Khánh Linh 10/12/2020 - 15:39

Có nha em. Mình vẫn cần đảm bảo đủ 3 phần nhé!

Reply

Leave a Comment