Home Việt Nam Việt Nam tiếp tục thi đấu vòng loại World Cup trên sân vận động quốc gia

Việt Nam tiếp tục thi đấu vòng loại World Cup trên sân vận động quốc gia

by Thu Hà
Despite the proposal from Hai Phong FC to host upcoming World Cup qualifying games at their home ground Lach Tray, Vietnam will still play at My Dinh National Stadium in Hanoi.

Mặc dù Hải Phòng FC đã có lời đề nghị về việc tổ chức các trận đấu vòng loại World Cup sắp tới trên sân nhà Lạch Tray, Việt Nam vẫn sẽ thi đấu trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

“Vietnam Football Federation (VFF) has discussed Hai Phong’s proposal. We appreciate Hai Phong’s willingness to host Vietnam’s home World Cup qualifiers. However, after evaluating the conditions of Lach Tray Stadium, it’s unfortunate that we cannot approve the proposal,” a VFF official told VnExpress on Thursday.

“Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã thảo luận về đề xuất của Hải Phòng. Chúng tôi đánh giá cao việc Hải Phòng sẵn sàng đăng cai tổ chức vòng loại World Cup trên sân nhà của Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi đánh giá các điều kiện của sân Lạch Tray, rất tiếc là chúng tôi không thể thông qua đề xuất này”, một quan chức VFF nói với VnExpress vào hôm thứ năm.

“The pitch of Lach Tray looks nice after renovation. But the operation rooms didn’t meet the standards of Asian Football Confederation, not to mention other issues like transportation and Covid-19 safety.”

“Sân Lạch Tray đẹp hơn sau khi cải tạo. Nhưng các phòng vận hành không đạt tiêu chuẩn của Liên đoàn bóng đá châu Á, chưa kể các vấn đề khác như di chuyển và an toàn Covid-19.”

On Sept. 29, Hai Phong sent the proposal to VFF to host two home games of Vietnam against China on Feb. 1, 2022 and Oman on March 24, 2022, following comments on My Dinh Stadium’s poor quality after the game with Australia. Club president Van Tran Hoan also affirmed all expenses would be covered if the games are hosted at Lach Tray Stadium and the national team would be awarded $44,000 for each game regardless the result.

Ngày 29/9, Hải Phòng đã gửi đề xuất lên VFF đăng cai tổ chức hai trận trên sân nhà giữa Việt Nam gặp Trung Quốc vào ngày 1/2/2022 và Oman vào ngày 24/3/2022, sau những bình luận về chất lượng sân kém của sân Mỹ Đình sau trận đấu với Australia. Chủ tịch Văn Trần Hoàn cũng khẳng định sẽ đài thọ mọi chi phí nếu các trận đấu được tổ chức tại sân vận động Lạch Tray và đội tuyển quốc gia sẽ được thưởng 44.000 USD cho mỗi trận đấu bất kể kết quả ra sao.

Lach Tray was once considered one of the lowest-quality stadiums in Vietnam. However, Hai Phong has recently invested a lot of money into renovating the facility.

Lạch Tray từng được coi là một trong những sân vận động có chất lượng thấp nhất Việt Nam. Tuy nhiên, Hải Phòng gần đây đã đầu tư rất nhiều tiền vào việc cải tạo cơ sở.

After the Australia game in My Dinh on Sept. 7, pitch conditions received criticism from Australian media and fans, with some even calling the stadium a “cow paddock”. After that, the Ministry of Culture, Sports and Tourism, the Department of Physical Education and Sports, VFF and My Dinh Stadium management board hosted a meeting to plan the renovation of the stadium. Tran Duc Phan, deputy head of the Department of Physical and Sports said My Dinh Stadium is being revamped and upgraded for the World Cup qualifiers as well as SEA Games 31.

Sau trận đấu với Australia tại Mỹ Đình vào ngày 7/9, điều kiện sân bóng đã nhận nhiều chỉ trích từ giới truyền thông và người hâm mộ Australia, thậm chí một số người còn gọi sân vận động này là “bãi chăn bò”. Sau đó, Bộ VH-TT & DL, Tổng cục TDTT, VFF và ban quản lý SVĐ Mỹ Đình đã chủ trì họp bàn phương án tu bổ SVĐ. Ông Trần Đức Phấn, Phó trưởng Sở Thể dục Thể thao cho biết sân vận động Mỹ Đình đang được sửa sang, nâng cấp để phục vụ cho vòng loại World Cup cũng như SEA Games 31.

Vietnam are last in group B after four consecutive defeats. The team will play the next two games at home, against Japan on Nov. 11 and Saudi Arabia on the 16th. VFF is proposing to welcome fans into the stadium, around 20,000 people, of half the stadium’s capacity, that have been fully vaccinated and tested negative for Covid-19 72 hours before the match.

Việt Nam đứng cuối bảng B sau 4 trận thua liên tiếp. Đội nhà sẽ đá hai trận tiếp theo trên sân nhà, gặp Nhật Bản vào ngày 11 tháng 11 và Ả Rập Xê-út vào ngày 16. VFF đang đề xuất chào đón người hâm mộ vào sân, khoảng 20.000 người, bằng một nửa sức chứa của sân vận động, đã được tiêm phòng đầy đủ và xét nghiệm âm tính với Covid-19 72 giờ trước khi trận đấu diễn ra.

*Bài viết của tác giả Lam Thoa , trên báo VnExpress, link tại: https://e.vnexpress.net/news/sports/football/vietnam-to-continue-playing-world-cup-qualifiers-in-national-stadium-4372315.html

Từ mới:

proposal (n) /prəˈpəʊ.zəl/ : sự đề nghị, sự đề xuất

willingness (n)  /ˈwɪl.ɪŋ.nəs/ : sự bằng lòng, sự hài lòng, sự tự nguyện

qualifiers (n) /ˈkwɒl.ɪ.faɪ.ər/ : vòng loại

unfortunate (adj) /ʌnˈfɔː.tʃən.ət/ : rủi ro, bất hạnh, đáng tiếc

transportation (n)  /ˌtræn.spɔːˈteɪ.ʃən/ : sự vận tải, vận chuyển

affirmed (v)  /əˈfɜːm/ : khẳng định, xác nhận

regardless (adv)  /rɪˈɡɑːd.ləs/ : bất chấp, không chú ý tới

criticism (n)  /ˈkrɪt.ɪ.sɪ.zəm/ :  sự phê bình, chỉ trích, phê phán

renovation (n)  /ˌren.əˈveɪ.ʃən/ : sự cải tạo, nâng cấp, sự đổi mới

revamped (v)  /ˌriːˈvæmp/ : sửa sang, tân trang lại

consecutive (adj)  /kənˈsek.jə.tɪv/ : liên tục, liên tiếp liền nhau

    

You may also like

Leave a Comment