Home Việt Nam Việt Nam nhận thêm 2 triệu liều vắc xin AstraZeneca

Việt Nam nhận thêm 2 triệu liều vắc xin AstraZeneca

by Admin
Vietnam receives another 2 mln AstraZeneca vaccine doses

a

A batch of AstraZeneca Covid-19 vaccine is transported from the Tan Son Nhat Airport to a cold storage facility of VNVC in HCMC. 
Lô vắc xin AstraZeneca Covid-19 được vận chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất về kho lạnh của VNVC tại TP.HCM.

Three batches of 2,016,460 AstraZeneca Covid-19 vaccine doses have arrived in Ho Chi Minh City this week.

Ba lô gồm 2.016.460 liều vắc xin AstraZeneca Covid-19 đã về đến Thành phố Hồ Chí Minh trong tuần này.

The batches, part of a 30 million dose contract between AstraZeneca and the Vietnam Vaccine JSC (VNVC), arrived on Tuesday and Wednesday.

Các lô, một phần của hợp đồng 30 triệu liều giữa AstraZeneca và Công ty Cổ phần Vắc xin Việt Nam (VNVC), đã đến vào thứ Ba và thứ Tư.

The doses, having landed on the Tan Son Nhat Airport, would be transferred into cold storage by AstraZeneca and VNVC.

Các liều vắc xin  sau khi hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được AstraZeneca và VNVC chuyển vào kho lạnh.

So far, VNVC has received over 10.1 million AstraZeneca Covid-19 vaccine doses in 15 batches. For the past nine weeks, batches have been delivered at least once a week.

Đến nay, VNVC đã tiếp nhận hơn 10,1 triệu liều vắc xin AstraZeneca Covid-19 trong 15 đợt. Trong chín tuần qua, các lô hàng đã được giao ít nhất một lần một tuần.

Vietnam has received over 29 million Covid-19 vaccine doses so far, either from contracts, global vaccine access mechanism Covax or foreign aids. Around 19.1 million of them are AstraZeneca vaccine doses, accounting for around 62 percent of all available vaccine doses in the country.

Tính đến nay, Việt Nam đã nhận được hơn 29 triệu liều vắc xin Covid-19, từ các hợp đồng, cơ chế tiếp cận vắc xin toàn cầu Covax hoặc viện trợ nước ngoài. Khoảng 19,1 triệu trong số đó là liều vắc xin AstraZeneca, chiếm khoảng 62% tổng số liều vắc xin hiện có trong cả nước.

The country has vaccinated around 20 million people with at least one Covid-19 vaccine shot. Around 2.6 million people are now fully vaccinated.

Cả nước đã tiêm chủng cho khoảng 20 triệu người với ít nhất một mũi vắc xin Covid-19. Khoảng 2,6 triệu người hiện đã được tiêm chủng đầy đủ.

Vietnam aims to secure 150 million doses to cover 70 percent of its 96 million population by next year.
Việt Nam đặt mục tiêu đảm bảo 150 triệu liều cho 70% của dân số 96 triệu người  vào năm tới.

Nguồn : https://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-receives-another-2-mln-astrazeneca-vaccine-doses-4349791.html

Batch  /bætʃ/ .n.đợt, chuyển, khoá (học), mẻ, lô ( hàng )

Ex :  The cook brought in a fresh batch of homemade cupcakes.

Người đầu bếp đã mang đến một mẻ bánh nướng mới tự làm.

Contract /ˈkɒn.trækt/ .n. : hợp đồng

Ex : They could take legal action against you if you break (the terms of) the contract.

Họ có thể khởi kiện bạn nếu bạn vi phạm (các điều khoản của) hợp đồng.

Land    /lænd/ .v.  hạ cánh

Ex: You can land a plane on water in an emergency.

Bạn có thể hạ cánh máy bay trên mặt nước trong trường hợp khẩn cấp.

So far : cho đến nay

Ex : So far, only two Democrats have entered the race for governor.
Cho đến nay, chỉ có hai đảng viên Đảng Dân chủ tham gia cuộc đua giành chức thống đốc.

Account for   /əˈkaʊnt/ .v. : chiếm
ex : Students account for the vast majority of our customers.
Sinh viên chiếm đại đa số khách hàng của chúng tôi.

Vaccinate  /ˈvæk.sə.neɪt/ .v. tiêm chủng

Ex : The children were vaccinated against the major childhood diseases.

Những đứa trẻ đã được tiêm vắc-xin phòng các bệnh lớn ở thời thơ ấu.

You may also like

7 comments

buivietha 29/09/2021 - 20:44

dần dần thu phí để đọc cũng được em, quan trọng là chất lượng và có phí thì sẽ làm chuyên nghiệp dần lên và nội dung sẽ đa dạng và cập nhật như 1 trang báo cập nhật hằng ngày
cám ơn em và ekip đã làm 1 trang web hữu ích và hấp dẫn.

Reply
Admin 30/09/2021 - 09:48

Dạ cảm ơn góp ý quý báu của chị nhé. Team sẽ không thu phí chị ạ, tuy nhiễn sẽ đặt quảng cáo để có thu nhập duy trì website. Thời gian tới team sẽ xây dựng chuyên nghiệp và đều đặn hơn. Mong chị đón đọc nhé!

Reply
tình 10/09/2021 - 20:38

dịch hay và ý nghĩa lắm nak, bạn có nhóm chatting hay nói chuyện bằng tiếng anh không ạ, nếu có cho mình vào nhóm với nak, mình cảm ơn.

Reply
Hồng Giang 13/09/2021 - 20:46

bạn có thể follow trang fanpage của chúng tớ nhé https://www.facebook.com/docbaotienganh/
<3

Reply
KRUSH 07/09/2021 - 20:24

Có chủ đề về giải trí càng tốt ạ

Reply
Nguyễn Văn Khuê 05/09/2021 - 15:38

Mình nghĩ Báo song ngữ có thêm các chủ đề về thể thao cho mỗi ngày nữa thì hay đó ạ

Reply
Hồng Giang 05/09/2021 - 16:19

Báo Song Ngữ cảm ơn ý kiến của bạn, đón chờ những bài viết tiếp theo của chúng mình nhé <3

Reply

Leave a Comment