Home Việt Nam Việt Nam ghi nhận trong nước có thêm 14.558 trường hợp mắc Covid mới

Việt Nam ghi nhận trong nước có thêm 14.558 trường hợp mắc Covid mới

by Mai Lan
The Health Ministry confirmed 14,558 new local Covid-19 cases Monday, up 246 cases from the previous day, pushing the ongoing wave’s tally to 1,317,468.

Bộ Y tế đã xác nhận có 14.558 trường hợp Covid-19 mới trong nước vào  hôm thứ Hai, tăng 246 ca so với ngày hôm trước, đẩy tổng số ca nhiễm lên tới 1.317.468.

The three localities with the highest number of new cases were Can Tho with 1,189 cases, Ho Chi Minh City with 1,174 cases and Tay Ninh with 859 cases.

Ba địa phương có số ca mắc mới nhiều nhất là Cần Thơ với 1.189 trường hợp, Thành phố Hồ Chí Minh với 1.174 trường hợp và Tây Ninh với 859 trường hợp.

Of the day’s tally, 8,227 cases were detected in the community.

Theo các con số ghi lại trong ngày, 8.227 ca nhiễm đã được phát hiện trong cộng đồng.

The Health Ministry also confirmed 1,130 recoveries the same day, bringing the total number of recovered cases so far to 1,010,407.

Bộ Y tế cũng xác nhận 1.130 trường hợp đã hồi phục trong cùng ngày, nâng tổng số ca đã khỏi bệnh cho đến nay là 1.010.407.

The Covid-19 death toll in Vietnam rose to 26,483 with the confirmation of 223 deaths Monday.

Số người chết do Covid-19 ở Việt Nam đã tăng lên 26.483 người với việc ghi  nhận 223 người chết vào hôm thứ Hai.

The average number of new cases in the country for the past seven days has been 13,961 a day while the national death rate has been 201 a day on average.

Số ca mắc mới trung bình trên cả nước trong bảy ngày qua là 13.961 ca một ngày trong khi tỷ lệ tử vong trên toàn quốc trung bình là 201 ca một ngày.

Over 73.4 million people have been vaccinated, with more than 54.4 million receiving two doses.

Đã có hơn 73,4 triệu người đã được tiêm vắc xin, với hơn 54,4 triệu người được tiêm hai liều.

*Bài viết của tác giả Le Nga, link bài viết tại : https://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-records-14-558-new-local-covid-cases-4399382.html

Từ mới:

tally (n)              /ˈtæl.i/               sự đếm (tổng)

detect (v)          /dɪˈtekt/              phát hiện

death toll (n)    /ˈdeθ ˌtəʊl/          số người chết

average (n)      /ˈæv.ər.ɪdʒ/          số trung bình

dose (n)             /dəʊs/                 liều thuốc

 

 

You may also like

Leave a Comment