Home Học tiếng Anh Hướng dẫn viết bài viết tiếng anh về Lễ hội ở Việt Nam [KÈM 3 MẪU]

Hướng dẫn viết bài viết tiếng anh về Lễ hội ở Việt Nam [KÈM 3 MẪU]

by Admin
Việt Nam là một đất nước có nền văn hóa vô cùng phong phú và độc đáo, vậy nên chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều lễ hội truyền thống nổi tiếng ở mọi miền khắp đất nước. Và cũng chính vì lý do đó, chủ đề về những lễ hội này xuất hiện khá thường xuyên ở các đề thi. Hôm nay, chúng mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để viết tốt bài viết tiếng anh về lễ hội ở Việt Nam nhé!

Cách viết bài viết tiếng anh về lễ hội ở Việt Nam

Đối với đề tài này, chúng ta sẽ thường xuyên gặp hai dạng yêu cầu đề như sau:

– Describe a festival in Vietnam (Miêu tả một lễ hội ở Việt Nam)

– How does a festival in Viet Nam mean to Vietnamese people? (Một lễ hội ở Việt Nam có ý nghĩa như thế nào với người Việt Nam?)

Cấu trúc của một bài viết

Chúng mình sẽ đưa ra dàn ý cho đề bài miêu tả một lễ hội ở Việt Nam vì đây là yêu cầu đề phổ biến nhất của chủ đề này. Các bạn hãy đảm bảo đủ cấu trúc ba phần Mở bài, Thân bài và Kết bài nhé!

–    Mở bài: Nêu tên lễ hội đó. Bạn hãy chỉ ra rằng lễ hội đó được tổ chức ở đâu, tổ chức vào lúc nào trong năm.

–    Thân bài: Miêu tả kĩ lễ hội đó. Bạn hãy liệt kê những hoạt động chính diễn ra trong lễ hội và nêu ý nghĩa của lễ hội đối với người dân địa phương.

–        Kết bài: Nêu cảm nghĩ của bạn về lễ hội đó.

Một số lễ hội ở Việt Nam bằng tiếng Anh

–        Hung Kings Temple Festival: lễ hội Đền Hùng

–        Giong Festival: Hội Gióng

–        Buddha’s Birthday – 15/4 lunar: Lễ Phật Đản

–        Lantern Festival – 15/1 lunar: Tết Nguyên Tiêu

–        Hung Kings Commemorations: Giỗ tổ Hùng Vương

–        Boat racing festival: lễ hội đua thuyền

–        Buffalo fighting festival: lễ hội chọi trâu

–        Vietnamese New Year – Tet: Tết

Một số mẫu câu phổ biến 

–        Hung Kings Temple festival is held annually in the honor of Hung Kings (Lễ hội đền Hùng được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ vua Hùng)

–        The celebration of boat racing festival or buffalo fighting festival is to enrich the culture of Vietnam (Việc tổ chức lễ hội đua thuyền hoặc lễ hội chọi trâu là để làm giàu nền văn hóa của Việt Nam)

–        Giong Festival is a festival which is held annually in many places in Viet Nam to commemorate and praise for the deeds of Saint Giong. (Hội Gióng là một lễ hội được tổ chức hàng năm ở nhiều nơi trên Việt Nam để tưởng nhớ và ca ngợi những chiến công của Thánh Gióng.)

–        Local people in Viet Nam prefer traditional festivals in Viet Nam to foreign festivals. (Người dân địa phương ở Việt Nam thích những lễ hội truyền thống ở Việt Nam hơn lễ hội nước ngoài.)

Một số bài văn mẫu về đề tài lễ hội ở Việt Nam bằng tiếng Anh

Bài văn số 1: Talk about Giong Festival in Viet Nam (Nói về hội Gióng ở Việt Nam)

viết bài viết tiếng anh về Lễ hội ở Việt Nam

Giong Festival is a festival which is held annually in many places in Viet Nam to commemorate and praise for the deeds of Saint Giong.

(Hội Gióng là một lễ hội được tổ chức hàng năm ở nhiều nơi trên Việt Nam để tưởng nhớ và ca ngợi những chiến công của Thánh Gióng.)

Every year, this festival takes place in many local places in the honor of one of the most well-known heroes in Viet Nam – Saint Giong. There are two most famous kinds of Giong festivals in Ha Noi: Soc Son Giong Festival and Phu Dong Giong Festival. Especially, Phu Dong Giong festival is considered to be the World Intangible cultural heritage by UNESCO. This festival simulates the battles of Saint Giong as well as Van Lang people against An enemy.

(Hàng năm, lễ hội này diễn ra ở nhiều địa phương để tỏ lòng kính trọng đến một trong những vị anh hùng nổi tiếng nhất Việt Nam – Thánh Gióng. Có hai loại hội Gióng nổi tiếng nhất ở Hà Nội: hội Gióng Sóc Sơn và Hội Gióng Phù Đổng. Đặc biệt, Hội Gióng Phù Đổng được công nhận bởi là di sản văn hóa phi vật thể thế giới bởi UNESCO. Lễ hội này mô phỏng lại những trận đầu của Thánh Gióng cũng như của người dân Văn Lang trước giặc Ân.)

This festival is one of the most popular traditional festivals in Viet Nam. It preserves the value of VietNam history.

(Lễ hội này là một trong những lễ hội truyền thống nổi tiếng nhất ở Việt Nam. Nó bảo tồn giá trị của lịch sử Việt Nam.)

Bài văn số 2: Talk about boat racing festival in Viet Nam (Kể về hội đua thuyền ở Việt Nam)

Boat racing festival is a familiar festival which is held in many places in Viet Nam. It stems from Campuchia and becomes a famous festival in Viet Nam.

(Lễ hội đua thuyền là một lễ hội quen thuộc được tổ chức nhiều nơi ở Việt Nam. Nó bắt nguồn từ Campuchia và trở thành một hội rất nổi tiếng ở Việt Nam)

Every year, Vietnamese people have the opportunity to take part in the boat racing festival. It is held on large rivers of the cities and many teams fight against each other to win the whole festival. Viet Nam often use the dragon boats as they are one of the symbols of Viet Nam. Not only is this festival a kind of sport but it also encourages the development of arts in Viet Nam.

(Hàng năm, người Việt Nam có cơ hội tham gia vào lễ hội đua thuyền. Nó được tổ chức trên những con sông lớn của thành phố và nhiều đội sẽ đấu với nhau để giành chiến thắng trong toàn hội. Việt Nam thường sử dụng thuyền rồng vì chúng là một trong những biểu tượng của Việt Nam. Lễ hội này không chỉ là một dạng của thể thao mà còn khuyến khích sự phát triển của nghệ thuật ở Việt Nam)

Boat racing festivals should be protected because they represent the beauty of Viet Nam’s culture.

(Lễ hội đua thuyền nên được bảo vệ bởi nó đại diện cho vẻ đẹp văn hóa của Việt Nam)

Bài văn số 3: Talk about Tet holiday. (Nói về ngày Tết)

Lễ hội Việt Nam

Tet holiday is definitely the most familiar and important festival in Viet Nam. It is held at the beginning of Lunar New Year in Viet Nam.

(Tết chắc chắn là ngày lễ quen thuộc và quan trọng nhất ở Việt Nam. Nó được tổ chức vào đầu năm Âm lịch ở Việt Nam.)

In Tet, Vietnamese people show their respects to their ancestors and hope that a lucky new year will come to them. People go to the temples to pray for themselves and their families. Also, they visit their teachers, friends or their relatives to wish those people a happy new year. Children are also given lucky money in Tet.

(Vào ngày Tết, người Việt Nam bày tỏ lòng kính mến đến tổ tiên và hy vọng rằng một năm mới may mắn sẽ đến với họ. Người ta đi chùa để cầu nguyện cho bản thân và gia đình. Ngoài ra, họ đi thăm thầy cô, bạn bè hoặc họ hàng của họ để chúc những người này một năm mới vui vẻ. Trẻ em cũng được lì xì trong ngày Tết.)

Tet is the time for welcoming good things in a new year and also an occasion for people to say goodbye to unlucky things in the past. It is a traditional festival which needs protection in the culture of VietNam.

(Tết là thời điểm chào đón những điều tốt đẹp vào năm mới là cũng là dịp để mọi người chào tạm biệt với những điều không may mắn trong quá khứ. Nó là một ngày lễ truyền thống cần được bảo vệ cho nên văn hóa của Việt Nam.)

Vậy là chúng mình đã kết thúc bài hướng dẫn viết bài văn bằng tiếng anh về lễ hội ở Việt Nam tại đây. Hi vọng rằng với sự giúp đỡ của chúng mình, các bạn sẽ làm tốt chủ đề này. Hãy tìm hiểu thêm về chủ đề này để làm phong phú nội dung cho bài viết của mình nhé!

XEM THÊM:

You may also like

Leave a Comment