Home Học tiếng AnhTiếng Anh 10 Tiếng Anh 10 – UNIT 10 (Ecotourism): Writing (Trang 54)

Tiếng Anh 10 – UNIT 10 (Ecotourism): Writing (Trang 54)

by Phạm Thư
Mục lục Unit 10:

1. Look at the travel brochure below and find the different parts. Match the numbered parts in the brochure with their content.(Nhìn vào tờ bướm du lịch bên dưới và tìm những phần khác nhau. Nối những phần được đánh số trong tờ bướm với nội dung của chúng.)

Tiếng Anh 10 – UNIT 10 (Ecotourism): Writing (Trang 54)

1 – c. Name of the destination (Tên điểm đến)

2 – e. Information about what visitors can do or see at the destination. (Thông tin về những gì khách du lịch có thể làm hoặc thấy tại điểm đến)

3 – d. Pictures of the destination (Hình ảnh của điểm đến)

4 – a. Contact information of the travel company (Thông tin liên hệ của công ty du lịch)

5 – f. Advise on how to be a responsible ecotourist (Lời khuyên về cách để là một khách du lịch sinh thái có trách nhiệm)

6 – b. Information about the trip (departure time, price list) (Thông tin về chuyến đi (thời gian khởi hành, danh sách giá))

2. Work in groups. Use the information about the eco tours to Sa Pa or Central Highlands in the Speaking section to design a travel brochure. You can add more information and pictures to make your brochure attractive(Làm việc theo nhóm. Sử dụng thông tin về du lịch sinh thái đến Sa Pa hoặc Tây Nguyên trong phần Speaking để thiết kế một tờ bướm du lịch. Học sinh có thể thêm nhiều thông tin và hình ảnh hơn để làm cho tờ bướm của em thêm hấp dẫn)

Học sinh xem lại phần speaking để thiết kế một tờ bướm du lịch như mẫu. Đừng ngại ngần thêm thắt các chi tiết thú vị và sáng tạo. Ví dụ sau đây sẽ hướng dẫn mọi người thiết kế nội dung một tờ bướm du lịch về khu bảo tồn sinh quyển Cần Giờ tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hướng dẫn: 

Our brochure is about an eco tour to Can Gio Biosphere reserve. The tour leaves Ho Chi Minh City at 6 a.m and lasts for a day. The eco tour costs 400,000 VND per tourist, not much for such amazing tour. During the trip, you can watch birds, see crocodiles hunting for food. Especially, tourists will have a chance to see bats hanging on the trees. However, don’t forget to behave responsibly and politely, showing that you are a sustainable tourist. Remember to speak softly while watching the animals or else you might scare them. 

Dịch:

Tờ bướm của chúng tôi là về một chuyến du lịch sinh thái đến Khu bảo tồn sinh quyển Cần Giờ. Chuyến đi rời Thành phố Hồ Chí Minh lúc 6 giờ sáng và kéo dài trong một ngày. Chuyến du lịch sinh thái có giá 400,000 VNĐ mỗi người, không quá nhiều cho một tour tuyệt vời đến vậy. Xuyên suốt chuyến đi, bạn có thể ngắm các loài chim, xem cá sấu săn mồi. Đặc biệt, khách du lịch có cơ hội được chiêm ngưỡng dơi treo lơ lửng trên cây. Dù vậy, đừng quên cư xử thật trách nhiệm và lịch sự, thể hiện rằng bạn là một khách du lịch có trách nhiệm với môi trường. Hãy nhớ cần nói chuyện nhẹ nhàng khi ngắm động vật nếu không bạn sẽ dọa chúng sợ. 

3. Show your group’s brochure to other groups. Prepare a brief report to advertise your eco tour. (Cho các nhóm khác xem tờ bướm của nhóm của bạn. Chuẩn bị một bài tường thuật ngắn để quảng bá cho chuyến du lịch sinh thái của em.)

Cho các nhóm khác xem tờ bướm du lịch bạn đã thực hiện được. Đừng quên ghi nhớ những mẫu câu, từ vựng, các chi tiết sáng tạo, v.v. của nhóm bạn để học hỏi. 

 

 

You may also like

Leave a Comment