Home Việt Nam TP.HCM, Bình Định được phép đón khách nước ngoài trở lại

TP.HCM, Bình Định được phép đón khách nước ngoài trở lại

by Mai Lan
The government has greenlighted Ho Chi Minh City and Binh Dinh Province to welcome back foreign tourists under a vaccine passport trial program from this month.

Chính phủ đã cho phép Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Định chào đón khách du lịch nước ngoài trở lại theo chương trình thử nghiệm hộ chiếu vắc-xin từ tháng này.

The latest additions raised the total localities allowed to receive international visitors on special tour packages to seven.

Những bổ sung mới nhất đã nâng tổng địa phương được phép đón khách quốc tế theo các tour du lịch trọn gói đặc biệt lên con số bảy.

Earlier, Quang Nam, Quang Ninh, Kien Giang, Khanh Hoa and Da Nang got the greenlight to allow in foreign visitors from mid-November.

Trước đó, Quảng Nam, Quảng Ninh, Kiên Giang, Khánh Hòa và Đà Nẵng đã được bật đèn xanh cho phép đón khách nước ngoài từ giữa tháng 11.

HCMC, a major tourist hub, previously proposed the government to allow in fully immunized foreign tourists carrying ‘vaccine passports’ without mandatory quarantine.

Thành phố Hồ Chí Minh, một trung tâm du lịch lớn, trước đó đã đề xuất chính phủ cho phép những khách du lịch nước ngoài mang ‘hộ chiếu vắc xin’ được tiêm chủng đầy đủ nhập cảnh mà không cần phải bắt buộc cách li.

The southern metropolis received over 8.6 million foreign visitors in 2019, or nearly half the total foreign arrivals in Vietnam.

Thủ phủ phía Nam đón hơn 8,6 triệu lượt khách nước ngoài vào năm 2019, chiếm gần một nửa tổng lượng khách nước ngoài đến Việt Nam.

Authorities in Binh Dinh Province, home to famous resort town Quy Nhon, last October had sought government approval to welcome tourists from Northeast Asia, Russia, the U.S., and some European countries.

Chính quyền tỉnh Bình Định, nơi có khu nghỉ mát nổi tiếng Quy Nhơn, tháng 10 năm ngoái đã xin chính phủ chấp thuận để đón khách du lịch từ Đông Bắc Á, Nga, Mỹ và một số nước châu Âu.

Vietnam reopened its doors to foreign tourists in November after nearly two years.

Việt Nam đã mở cửa trở lại với khách du lịch nước ngoài vào tháng 11 sau gần hai năm.

In the month since then, over 3,500 foreign visitors arrived on package tours, according to Nguyen Trung Khanh, head of the Vietnam National Administration of Tourism.

Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, trong tháng, đã có hơn 3.500 lượt khách nước ngoài đến với các tour du lịch trọn gói.

The country expects to receive five million foreign visitors under the vaccine passport program in 2022.

Cả nước dự kiến ​​sẽ đón 5 triệu du khách nước ngoài theo chương trình hộ chiếu vắc xin vào năm 2022.

*Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/travel/places/hcmc-binh-dinh-allowed-to-welcome-back-foreign-tourists-4411964.html

Từ mới:

greenlight (v)                  /ˌɡriːnˈlaɪt/                     bật đèn xanh, cho phép
hub (n)                              /hʌb/                             trung tâm
propose (v)                      /prəˈpəʊz/                     đề xuất
immunize (v)                    /ˈɪm.jə.naɪz/                  tiêm chủng
mandatory (adj)               /ˈmæn.də.tər.i/              bắt buộc
metropolis (n)                  /məˈtrɒp.əl.ɪs/               thủ phủ
 

You may also like

Leave a Comment