Unit 8 Lớp 8 – Skills 2

Skills 2 

(phần 1-4 trang 23 SGK Tiếng Anh 8 mới)

1. Listen and fill in the time for the schedule of events Nghe và điền vào thời gian cho lịch trình của sự kiện.

Audio script:

Good morning. I hope you all had a good sleep. We are now heading for Wanaka. We arrive at the first destination, Puzzling World at 9.30. The first puzzling thing which welcomes you is the Leaning Tower. When you get inside the spacious café, you will find yourself among various wooden puzzles and games. The Illusion Room is a must-see as there’s nothing else like it in the world. Puzzling World is possibly the most photographed attraction in New Zealand.

At 12.30 we leave for Lake Wanaka, New Zealand’s fourth largest lake. This ‘natural paradise’ has something for everyone. Adventure lovers may follow the biking and walking tracks through the park. Relaxation seekers may stay by the lake, taking a boat ride, or just sitting and watching its changing beauty. We meet up at 4 o’clock and the bus leaves at exactly 4.15. I hope…

Dịch: 

Chúc buổi sáng tốt lành.

Tôi hy vọng tất cả các bạn đã có một giấc ngủ ngon. Bây giờ chúng ta đang đi tới Wakana.  Chúng ta sẽ đến điểm đến đầu tiên – Puzzling World  lúc 9 giờ 30. Điều kỳ bí đầu tiên chào đón bạn là Tháp Nghiêng.  Khi vào bên trong quán cà phê rộng rãi, bạn sẽ thấy mình giữa vô số trò chơi và câu đố bằng gỗ.  Căn phòng Ảo ảnh là nơi không thể bỏ qua vì không có nơi nào khác giống như vậy trên thế giới.  Puzzling World có thể là điểm thu hút được chụp ảnh nhiều nhất ở New Zealand.

12 giờ 30 chúng tôi khởi hành đến Hồ Wanaka, hồ lớn thứ tư của New Zealand. Thiên đường thiên nhiên này có một cái gì đó cho tất cả mọi người.  Những người yêu thích mạo hiểm có thể đi xe đạp theo đường mòn và đi bộ qua công viên.  Những người tìm kiếm sự thư giãn có thể ở bên hồ, đi thuyền hoặc chỉ ngồi và ngắm nhìn vẻ đẹp đang thay đổi của nó. Chúng ta sẽ gặp nhau lúc 4 giờ và xe buýt khởi hành lúc 4 giờ 15. Tôi hy vọng…

Gợi ý: 

1- 9.30 2 – 12.30 3 – 4.00 4 – 4.15

Dịch: 

1.Đến Puzzling World lúc 9.30.

2. Rời Puzzling World lúc 12.30.

3. Gặp nhau tại hồ Wakana lúc 4.00.

4. Xe buýt rời đi lúc 4.15.

Từ vựng cần nhớ trong bài: 

Destination (n): Điểm đến

Get inside : Đi vào bên trong

Spacious (adj): Rộng rãi

2. Listen again and choose the right answer A, B, or CNghe lần nữa và chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C.

Gợi ý: 

1 – B 2 – C 3 – C 4 – B 5 – A

Dịch: 

1.Điều đầu tiên bạn thấy trong Puzzling World là Tháng Nghiêng. 

2. Phòng ảo giác đem đến cho bạn một bộ sưu tập những kỹ xảo 3 chiều.

3. Puzzling World là địa điểm chụp ảnh thu hút nhất ở New Zealand.

4. Hồ Wakana được coi là thiên đường thiên nhiên.

5. Ở hồ Wakana bạn có thể đạp xe và đi bộ.

3.a. Choose four activities from the list that you would like to do in a two-day visit to Washington D.C., the capital of the USA Chọn ra 4 hoạt động từ danh sách mà em muốn làm trong 2 ngày tham quan Washington DC, thủ đô của Mỹ.

Dịch: 

1.Chèo thuyền dọc theo kênh C & O, thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp.

2. Khám phá Washington D.C. trên xe điện Hop-on Hop-off.

3. Tham quan Nhà Trắng, nơi Tổng thống Hoa Kỳ sống.

4. Tham quan Bảo tàng Trẻ em Quốc gia.

5. Đạp xe trên những con đường mòn trong Vườn Quốc Gia.

6. Thưởng thức hoa anh đào tại Tidal Basin.

⇒ Chúng ta có thể chọn: 2,3,4,6

b. Schedule your visitLập lịch trình cho chuyến thăm của bạn.

Gợi ý: 

Date Time Activities
1 8.30

14.30

Exploring Washington D.C. on a Hop-on Hop-off trolley.

Visiting the National Children’s Museum.

2 9.00

15.00

Visiting the White House, where the President of the USA lives.

Enjoying the cherry blossoms at the Tidal Basin.

Dịch: 

Ngày Giờ Các hoạt động
1 8.30

14.30

Khám phá Washington D.C. trên xe điện Hop-on Hop-off.

Tham quan Bảo tàng Trẻ em Quốc gia.

2 9.00

15.00

Tham quan Nhà Trắng, nơi Tổng thống Hoa Kỳ sống.

Thưởng thức hoa anh đào tại Tidal Basin.

4. Write a passage describing the schedule for your visit. You can start withViết một đoạn văn miêu tả chuyến thăm của em. Em có thể bắt đầu với:

Gợi ý:

This is the schedule for our group’s two-day visit to Washington D.C. On the first day we plan to exploreWashington D.C. on a Hop-on Hop-off trolley at 8.30 am. The first place to go will be very exciting. And then we do some shopping, go for a nice lunch and see some of the sights of the city. In the afternoon, we visit the National Children’s Museum at 14.30 pm. On the second day, at 9.00 am, we visit the White House, where the President of the USA lives. We will hear an introduction to the structure, history as well as stories about the White House and presidents. After having lunch at the hotel, we have a very enjoyable activity on the trip’s final day. We enjoy the cherry blossoms at the Tidal Basin and take some photos as souvenirs at 15.00 pm. I hope we can have a good time in this city.

Dịch:

Đây là lịch trình cho chuyến thăm hai ngày của nhóm chúng tôi đến Washington D.C. Vào ngày đầu tiên chúng tôi dự định khám phá Washington D.C. trên xe đẩy Hop-on Hop-off lúc 8h30 sáng. Nơi đầu tiên để đi này hẳn sẽ rất thú vị. Sau đó chúng tôi đi mua sắm, đi ăn trưa và xem một số thắng cảnh của thành phố. Buổi chiều, chúng tôi tham quan Bảo tàng Thiếu nhi Quốc gia lúc 14h30. Đến ngày thứ hai, lúc 9 giờ sáng, chúng tôi đến thăm Nhà Trắng, nơi Tổng thống Hoa Kỳ sống. Chúng tôi sẽ được nghe giới thiệu về cấu trúc, lịch sử cũng như những câu chuyện về Nhà Trắng và các đời tổng thống. Sau khi ăn trưa tại khách sạn, chúng tôi có một hoạt động rất thú vị vào ngày cuối cùng của chuyến du lịch. Chúng tôi thưởng thức hoa anh đào tại Tidal Basin và chụp một số bức ảnh làm kỷ niệm lúc 15h00 chiều. Hy vọng chúng tôi có thể có một khoảng thời gian vui vẻ ở thành phố này.

Giải bài tập tiếng Anh 8 Unit 8: English speaking countries

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 8 Lớp 8 - Skills 1
Unit 8 Lớp 8 - Looking Back
Tác giả: Admin

Viết một bình luận