Unit 8 Lớp 8 – Skills 1

Skills 1 

(phần 1-5 trang 22 SGK Tiếng Anh 8 mới)

1. Discuss the questions. Then read the passage Thảo luận những câu hỏi. Sau đó đọc đoạn văn. 

Gợi ý: 

1.Where is Scotland?

⇒ It’s in the North of Great Britain.

2. What is this land famous for?

⇒ It is famous for its rich culture as well as its amazing natural beauty, its historic centuries-old castles and fun festivals.

Dịch: 

1.Scotland ở đâu?

⇒ Nó ở phía Bắc của Vương quốc Anh.

2. Vùng đất này có gì nổi tiếng?

⇒ Nơi đây nổi tiếng với nền văn hóa phong phú cũng như vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú, những lâu đài lịch sử hàng thế kỷ và những lễ hội vui nhộn.

Dịch đoạn văn: 

SCOTLAND – VÙNG ĐẤT HUYỀN THOẠI

Scotland nằm ở phía bắc của Vương quốc Anh.  Nơi đây nổi tiếng với nền văn hóa phong phú cũng như vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ. Du khách đến vùng đất này có thể dành những ngày dài bất tận để khám phá những lâu đài lịch sử hàng thế kỷ của nó.  Nhưng hãy lưu ý – truyền thuyết nói rằng một số người trong số họ bị ma ám.  Những người yêu thích thú vui có thể trải nghiệm lễ hội nổi tiếng thế giới, trò chơi cao nguyên, nơi họ có thể thưởng thức các hoạt động độc đáo của Scotland như chơi thổi kèn, đánh trống và khiêu vũ.  Họ cũng có thể xem các môn thể thao truyền thống hoặc uống rượu whisky với người dân địa phương.  Lái xe qua những đồng cỏ xanh tươi rộng lớn hoặc chèo thuyền trên những hồ nước đẹp là những điểm hấp dẫn khác mà Scotland mang đến.

Những con người vĩ đại của vùng đất huyền thoại này cũng đã cho ra đời nhiều phát minh quan trọng của thế giới như điện thoại, tivi, penicillin và áo mưa. Thủ đô Edinburgh là thành phố đầu tiên trên thế giới có đội cứu hỏa riêng vào năm 1824. Đại học Edinburgh chào đón nữ sinh viên y khoa đầu tiên ở Vương quốc Anh vào năm 1869.

2. Match each place or event with its two featuresNối mỗi nơi hoặc sự kiện với 2 ý.

Gợi ý:

1 – d,f 2 – a,c 3 – b,h 4 – e,g

Dịch: 

Địa điểm 

Nét đặc trưng

1. Edinburgh d. Đội cứu hoả đầu tiên trên thế giới

f. Nữ sinh viên y khoa đầu tiên

2. Các tòa lâu đài a. Bị ma ám 

c. Cũ hàng thế kỷ 

3. Những trò chơi cao nguyên thổi kèn và đánh trống 

h. Các môn thể thao truyền thống 

4. Các hồ  e. Phong cảnh 

g. Đi thuyền

Từ vựng cần nhớ trong bài: 

Endless (adj): Bất tận

Explore (v): Khám phá

Piping (n): Sự thổi kèn, thổi sáo

Haunt (v): Săn đuổi

3. Read the passage again and answer the questions Đọc đoạn văn lần nữa và trả lời các câu hỏi.

Gợi ý:

1.Is Scotland famous for its rich culture?

⇒ Yes, it is.

2. What might you see while you are exploring a castle?

⇒ While exploring a castle, I might see a ghost.

3. What are some activities you can see at the Scottish Highland Games?

⇒ Some activities at Scottish Highland Games are piping, drumming and dancing.

4. What were some of the things invented by the Scots?

⇒ The telephone, television, penicillin and the raincoat were invented by the Scots.

5. When was the first fire brigade in the world created?

⇒ The first fire brigade in the world created in 1824.

Dịch: 

1.Scotland có nổi tiếng với nền văn hóa phong phú không?

⇒ Đúng vậy.

2. Bạn có thể nhìn thấy gì khi khám phá một lâu đài?

⇒ Trong khi khám phá lâu đài, tôi có thể nhìn thấy một con ma.

3. Bạn có thể thấy một số hoạt động nào tại hội thể thao cao nguyên Scotland?

⇒ Một số hoạt động trong các hội thể thao cao nguyên Scotland là thổi kèn, đánh trống và khiêu vũ.

4. Một số thứ do người Scotland phát minh ra là gì?

⇒ Điện thoại, tivi, penicilin và áo mưa được người Scotland phát minh ra.

5. Đội cứu hỏa đầu tiên trên thế giới được thành lập khi nào?

⇒ Đội cứu hỏa đầu tiên trên thế giới được thành lập vào năm 1824.

4. Work in pairs. Talk about the thing(s) you like most about Scotland. Give reasons Làm theo cặp. Nói về những điều mà hầu hết các em thích về Scotland. Đưa ra lý do.

Gợi ý:

A: What do you like about Scotland?

B: I love the castles.

A: Why?

B: Because I want to explore it and see a ghost. Ha ha. It is bizarre but also interesting. And you? Do you like the Highland Games?

A: Well, I like it. The activities are very amazing. I want to dance and drum.

B: Good. I also like dresses and kilts of Scottish men. It’s a fantastic thing to see.

Dịch: 

A: Cậu thích điều gì ở Scotland?

B: Tớ yêu những tòa lâu đài.

A: Tại sao?

B: Bởi vì tớ muốn khám phá nó và nhìn thấy một con ma. Ha ha. Thật kỳ quái nhưng cũng thú vị đấy.  Còn cậu? Cậu có thích trò chơi Tây Nguyên không?

A: Chà, tớ thích nó. Các hoạt động rất tuyệt vời. Tớ muốn nhảy và đánh trống.

B: Hay đó. Tớ  cũng thích trang phục và chân váy của đàn ông Scotland. Nó nhìn rất hay ho! 

5. Work in groups. Read and discuss these interesting facts about Australia. Prepare a short introduction of Australia. Then present it to the classLàm theo nhóm. Đọc và thảo luận những điều thú vị về nước Úc. Chuẩn bị một bài giới thiệu ngắn về nước úc. Sau đó trình bày cho lớp.

Gợi ý:

Hello everyone, have you ever visited Australia? Do you like this? About me, I love Australia and now I’m going to tell you about this amazing country. The first thing, it is the world’s only country which covers an entire continent and the world’s capital of sports and outdoor activities (70% of population regularly participate). Australia’s neighboring countries include Indonesia, East Timor and Papua New Guinea. Moreover, Australia is the world’s longest fence (5.400 km) which was built to protect the world’s largest population of sheep (about 175 million) and is claimed to be seen from outer space. The large size gives Australia a wide variety of landscapes, with tropical rainforest and dry deserts. Coming to Australia, visitors can enjoy dishes with European flavors and watch Samba and capoeira dances at Bondi festival. It is also a very interesting fact that it has the largest cattle station in the world (Anna Creek) and larger than Belgium. Therefore, it will be worth it if you try once to come and explore Australia.

Dịch:

Chào tất cả mọi người, bạn đã từng đến thăm nước Úc chưa? Bạn có thích đất nước này không?. Còn tôi, tôi yêu nước Úc và bây giờ tôi sẽ kể cho bạn nghe về đất nước thú vị này. Điều đầu tiên, đây là quốc gia duy nhất trên thế giới bao gồm toàn bộ lục địa và là thủ đô thể thao và hoạt động ngoài trời của thế giới (70% dân số tham gia thường xuyên). Các quốc gia láng giềng của Úc bao gồm Indonesia, Đông Timor và Papua New Guinea. Hơn nữa, Úc là hàng rào dài nhất thế giới (5.400 km) được xây dựng để bảo vệ đàn cừu lớn nhất thế giới (khoảng 175 triệu con) và được tuyên bố là có thể nhìn thấy từ ngoài không gian. Kích thước rộng lớn mang đến cho Australia nhiều cảnh quan đa dạng, với rừng mưa nhiệt đới và sa mạc khô hạn. Đến với Úc, du khách có thể thưởng thức những món ăn mang hương vị châu Âu và xem các vũ điệu Samba, capoeira tại lễ hội Bondi. Có một thực tế rất thú vị là nó có một trạm gia súc lớn nhất trên thế giới (Anna Creek) và lớn hơn cả Bỉ. Vì vậy, sẽ rất xứng đáng nếu bạn thử một lần đến và khám phá nước Úc.

Giải bài tập tiếng Anh 8 Unit 8: English speaking countries

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)
Unit 8 lớp 8 - Communication
Unit 8 Lớp 8 - Skills 2
Tác giả: Admin

Viết một bình luận