Unit 8 Lớp 8 – Project

Project

(phần 1-4 trang 25 SGK Tiếng Anh 8 mới)

EXPLORE US! HÃY KHÁM PHÁ CHÚNG TÔI!

These capital cities are great attractions.

Work in groups of four or five.

1.Do some research about one of the cities, then make a list of the places and activities that you think will attract visitors to the city.

2. Design a poster for the city with pictures and information.

3. Present your poster to the class and introduce the city.

4. The class votes on the most appealing poster.

Dịch:

Những thành phố thủ đô là những điểm thu hút lớn.

Làm theo nhóm 4 hoặc 5 người.

1. Làm nghiên cứu về một trong những thành phố, sau đó lập danh sách những nơi và hoạt động mà bạn nghĩ sẽ thu hút khách đến thành phố.

2. Thiết kế một áp phích cho thành phố với hình ảnh và thông tin.

3. Trình bày áp phích cho lớp và giới thiệu thành phố

4. Lớp bầu ra áp phích nào thu hút nhất.

Gợi ý:

New york City 

New York City is the largest (by population), busiest, and most culturally diverse city in the United States. If you are a lover of discovery, this will be an extremely interesting and worthwhile destination.

So take a walk and immerse yourself in this bustling metropolitan city, immerse yourself in its beautiful sights and colorful sounds, meet the locals and admire the architecture.

Places: Statue of Liberty, Empire State Building, Central Park, Metropolitan Museum of Art, Times Square.

Activities:

  • Statue of Liberty: To truly appreciate the Statue of Liberty, the best thing you should do is to take a short boat trip to Liberty Island and see it up close.
  • Central Park: A walk, peddle, or carriage ride through the crisscrossing pathways of Central Park is a must-do on anyone’s New York City itinerary. In winter, you can even lace up your skates and glide across Wollman Rink.
  • Metropolitan Museum of Art: The Metropolitan Museum of Art, or the Met, is one of the most famous museums in the United States. It is a good idea to visit, admire and take some pictures to keep memories.
  • Empire State Building: The 86th Floor Observatory (1,050 feet) is the city’s highest open-air observation deck, and what most people are expecting to find when they go up the Empire State Building.
  • Times Square: Lined with huge, brilliantly lit billboards and screens, Times Square is the place to go in New York in the evening. Let’s walk and immerse yourself in the lights and crowds of people to feel the never-ending rhythm of New York

Dịch:

Thành phố New York

Thành phố New York là thành phố lớn nhất (tính theo dân số), nhộn nhịp nhất và đa dạng văn hóa nhất ở Hoa Kỳ. Nếu bạn là một người yêu thích sự khám phá thì đây sẽ là điểm đến vô cùng thú vị và đáng giá.

Hãy đi bộ và đắm mình trong thành phố đô thị nhộn nhịp này, trong những cảnh đẹp và âm thanh đầy màu sắc, gặp gỡ người dân địa phương và chiêm ngưỡng các kiến ​​trúc nhé!

Địa điểm: Tượng Nữ thần Tự do, Tòa nhà Empire State, Công viên Trung tâm, Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, Quảng trường Thời đại.

Các hoạt động:

  • Tượng Nữ thần Tự do: Để thực sự chiêm ngưỡng rõ ràng Tượng Nữ thần Tự do, bạn tốt nhất nên chọn một chuyến đi thuyền ngắn đến Đảo Tự do và ngắm nhìn nó cận cảnh.
  • Công viên Trung tâm: Đi bộ, bán dạo hay đi xe ngựa qua những con đường chằng chịt của Công viên Trung tâm là việc nhất định phải làm trong hành trình khám phá Thành phố New York. Vào mùa đông, bạn thậm chí có thể đi giày trượt của mình và lướt qua Sân trượt Wollman.
  • Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan: Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, hay còn được gọi là Met, là một trong những bảo tàng nổi tiếng nhất ở Hoa Kỳ. Tham quan, ngắm cảnh và chụp vài tấm hình lưu giữ kỷ niệm cũng sẽ là một ý hay.
  • Tòa nhà Empire State: Đài quan sát Tầng 86 (1.050 feet) là đài quan sát ngoài trời cao nhất của thành phố và là điều mà hầu hết mọi người mong đợi sẽ tìm thấy khi họ đi lên Tòa nhà Empire State.
  • Quảng trường Thời đại: Thấp thoáng trong những tấm biển quảng cáo và màn hình lớn, được chiếu sáng rực rỡ, Quảng trường Thời đại là nơi để đến ở New York vào buổi tối. Hãy đi bộ và đắm mình trong ánh đèn và đám đông để cảm nhận nhịp sống không bao giờ ngừng nghỉ của New York.

Giải bài tập tiếng Anh 8 Unit 8: English speaking countries

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 8 Lớp 8 - Looking Back
Unit 5 lớp 10: Looking back
Tác giả: Admin

Viết một bình luận