Unit 7 lớp 10: Reading

Reading (trang 19 SGK Tiếng Anh 10 mới)

1. Are the following statements true for you? (Các nhận định sau có đúng với bạn không?)

Unit 7 lớp 10: Reading

Câu trả lời mẫu:

1. Yes (Có)

2. No (Không)

3. No (Không)

4. No (Không)

5. Yes (Có)

Hướng dẫn dịch:

1. Trước khi làm điều gì quan trọng tôi luôn chọn một thời điểm thích hợp .

2. Tôi không bao giờ thăm nhà của người khác vào ngày đâu tiên của năm mới nếu họ không mời tôi.

3. Tôi không bao giờ quét nhà trong 3 ngày đầu năm mới.

4. Khi tôi chuẩn bị cho một kỳ kiểm tra, tôi luôn tránh chạm mặt một người phụ nữ.

5. Vào những ngày quan trọng trong năm, tôi thường đặt thức ăn lên bàn thờ cho tổ tiên bởi vì tôi tin họ sẽ dùng bữa cùng gia đình tôi.

2. Read the text and answer the following questions by circling the best option A, B, C, or D. (Đọc bài viết và trả lời những câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn sự lựa chọn đúng A, B, c hoặc D.)

Hướng dẫn dịch:

Sự mê tín vẫn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của nhiều người dân Việt Nam. Ví dụ, nhiều người chọn ngày tốt để làm đám cưới, tổ chức đám tang, hay chuyển nhà. Một số người có thể cho rằng sự mê tín không còn tồn tại trong xã hội ngày nay. Tuy nhiên, nó đã tồn tại trong xã hội loài người trải qua khắp các giai đoạn lịch sử. Vì là một quốc gia nằm ở châu Ả, quê hương của nhiều huyền thoại và truyền thuyết, Việt Nam cũng còn giữ nhiều ý niệm mê tín trong các hoạt động thường ngày.

Có nhiều lễ nghi liên quan đến những hoạt động hàng ngày. Chẳng hạn, vào dịp năm mới ở Việt Nam, nhiều người tin rằng người đầu tiên thăm nhà vào ngày đầu năm mới sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Vì vậy, họ cố gắng chọn người này rất cẩn thận. Nếu người này giàu có, uy tín hoặc tính tình vui vẻ, gia đình họ sẽ may mắn vào năm đó. Người ta cũng tin rằng nếu bạn quét nhà trong 3 ngày đầu năm mới, bạn sẽ  không có được sự giàu sang. Đối với những việc khác như chuẩn bị cho kỳ kiểm tra hoặc bắt đầu một công việc kinh doanh, người ta sẽ cố gắng tránh chạm mặt phụ nữ bởi vì điều này không mang đến may mắn cho họ.

Từ lâu đời, người Việt Nam thật sự tin vào cuộc sống sau khi chết. Họ nghĩ rằng tể tiên của họ đã đến sống ở một thế giới khác. Vì vậy, bàn thờ được cho là nơi mà linh hồn của tổ tiên cư ngụ. Đó là lý do tại sao nhiều ngày trong năm, người ta không chỉ bày thức ăn trên bàn, mà họ cũng đặt thức ăn lên bàn thờ vì họ tin rằng tổ tiên sẽ dùng bữa cùng với mình.

Hướng dẫn dịch:

1. Các nhận định nào sau đây là đúng về xã hội Việt Nam?

2. Tác giả giải thích nguồn gốc của sự mê tín ở Việt Nam như thế nào?

3. Câu nào sau đây được đề cập là niềm tin mê tín?

4. Tại sao người ta đặt thức ăn lên bàn thờ?

Gợi ý đáp án:

C. Supersitions are part of life for the major of Vietnamese people. (Mê tín là một phần của cuộc sống đối với đại đa số người Việt Nam.)

B. Viet Nam is located in part of the world where many mysteries and legends exist. (Việt Nam nằm ở khu vực tồn tại nhiều huyền thoại và truyền thuyết trên thế giới.)

D. People believe their first guest on the day of the new year will affect the family prosperity for the whole year. (Người ta tin rằng vị khách đầu tiên trong ngày đầu năm mới sẽ ảnh hưởng đến sự thịnh vượng của gia đình trong cả năm.)

A. They believe that their ancestors will enjoy the meal with them. (Họ tin rằng tổ tiên sẽ dùng bữa với họ.)

3. Discuss the following with a partner. (Thảo luận câu hỏi sau với người bạn.)

Are you a superstitious person? Why/Why not? (Bạn có phải là người mê tín không? Tại sao?)

Yes, I am. Everytime I cope up with something unpleasant, I think that it was god’s decision. (Tôi cũng là người mê tín. Mỗi lần tôi gặp phải chuyện gì không hay thì tôi cứ nghĩ đó là quyết định của chúa.)

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 7 Lớp 10: Speaking
Unit 7 lớp 10: Getting started
Tác giả: Admin

Viết một bình luận